vodn strnka
TolkienCon 2020 >>
lnky, zprvy (565)
Nejnovj fotografie
Vae recenze (478)
Zkladn informace
Obsazen - herci
Archiv fotografi
Ukzky a dal videa
Msta ve filmu
Hudba
Poradna (50)
Vuka elftiny
Nco ke staen
Temn zvsti
Diskusn frum
Nzory, vahy
Komente k filmu
Adres LOTR (620)
Bannery webu
WebRing
Odkazy

Kdo jsem j ...
Fantasy novinky
Bazar knih Tip!
Autoi a dla
Povdky,recenze
Fantasy galerie
Fantasy odkaznk
On-line chat
Testy a ankety
Filmy a serily
Hudba
Potaov hry
Download

Do oblbench
WAP verze (info)
Vchoz strnka

Kontaktn mail:
Cerovsky@jcsoft.cz

Zde me bt
VAE reklama !


Filmy online
CSFD.SK
Trailerzone
Pevnost
2002zy
Strnky o Dram Doupti
FantasyGalerie
MusicZone
Dal weby...

Strnky si prv
prohl 758 lid

Celkem nvtvnk
8643376

English version here


[ <<< Dal lnek ] [ Vechny lnky ] [ Pedchoz lnek >>> ]

Belcarnen
17.12. 2003
Recenze na Nvrat krle - Slzy v och, tajc se dech, buc srdce a kopyta konVerze pro tisk

Recenze na Nvrat krle - Slzy v och, tajc se dech, buc srdce a kopyta kon

Dneek byl pro mne malm svtkem. Ml jsem monost shldnout v kin Nvrat krle. Nyn, s bucm srdcem a chvjcmi se prsty, pi tuto recenzi. Zitky jsou pli erstv, pocity pli siln. Mon nco pozdji (a film jet tak tikrt shldnu) pehodnotm, ale zas tolik toho asi nebude. Take jedeme na vc...

Nejprve nco mlo na vod. Po Spoleenstvu a Dvou vch jsem nabyl pocitu, e se mi podailo zbavit pohledu fanouka knihy a film budu hodnotit nezvisle na tom, jak hodn i mlo se knihy dr. Tak pln se mi to neda. Nvrat krle je kniha pli siln na to, aby se dala vytsnit z mysli. A film je... film. Vichni se jist shodneme na tom, e m ponkud jin pravidla ne knin pedloha. Ano, u tute, co se chystm ct. Ti, kte nedok na filmov zpracovn Pna prsten hledt bez neustlho srovnvn s knihou (kejme jim teba "ortodoxn fanouci") budou v nkterch momentech kviet jak zaezvan podsvinata. Tch moment nebude moc, ale zase stoj za to. Na druhou stranu je nutn podotknout, e jestli jsem ml nkdy slzy v och, tak lo pedevm o scny i citace, kter jsou na chlup pesn pevzaty z knihy. "Z popela ohe znovu vzplane, ze stn svtlo vzejde nhle; a zkuj ost polman, nekorunovan zase bude krlem." dery kladiva a ped naimi zraky se zhmotuje Andril, Plamen Zpadu. Slzy v och, tajc se dech, buc srdce a kopyta kon. 

Nvrat krle je kol neuvitelnch scn, lokac a hereckch vkon, dokonale podbarvena ndhernou hudbou a zabalena do hledn krabiky putovn mtickch rozmr a vlenho dramatu, to ve ovzno stukou romantickho filmu. A svte div se, ono to funguje. Reisr Peter Jackson pedvedl nevdanm zpsobem, co to znamen hrt na efekt. Nkde hluboko ve va hlav se ozv vdom s tichou pipomnkou "to je na efekt, to je kli, no tak, pece t to nesebere, takovhle odporn patos", kter je kopyty Rohanskch kon nemilosrdn zadupno a s eleganc v pravd elf nahrazeno slzami v och. Peter um. A cel tm, kter se na Nvratu krle podlel, mu sekunduje vce ne skvle. Kolikrt jsem si bhem filmu ekl, e byl njak digitln efekt nedotaen? Kolikrt mne napadlo, e bych radji slyel trochu jinou hudbu? Kolikrt nkter z herc pehrval i se mu nepovedlo vt do role? Kolikrt jsem se bhem filmu podval na hodinky? Odpov je pro vechny ty otzky stejn...

Omlouvm se, e sku z tmatu na tma, ale jednotliv pocity se vynouj tak njak nahodile a jak samy chtj, neda se mi je udret na uzd. Na nsledujcch dcch se pokusm shrnout nejsilnj a nejslab momenty z filmu, alespo tedy z mho pohledu. Budu se snait vyvarovat prozrazovn zsadnjch moment, ale ne vdy se mi to mus povst. Samozejm nen nutn zmiovat, e pro ty, co knihu neetli, asi nen vhodn ve ten pokraovat.

Jak u asi mnoz vd, film zan scnou perodu Smagola v Gluma. Jist bych si dovedl pedstavit lep vod, ale pro ty, kte knihu neetli, bude bli seznmen s hloubkou Glumova utrpen jist fantastickm zitkem. Tedy, ne e by pro mne nebylo, ale u jsem to tak njak znal a tm, e je ve v podstat tak jak Tolkien napsal to ... ehhh... j si stuji, e je to podle knihy? Mon na jinm mst, ale rozhodn podle knihy. A Pn prsten nen trilogie, ale jedna kniha rozdlen do tech svazk. A... popojedeme :-)

Film se rozjd pomrn slunm tempem, i kdy u Dvou v byl vodn nup asi vt. Po vtinu doby prost napjat sledujete udlosti na pltn a jste pohlceni djem, okoln svt pestv existovat. Mne opravdu zaal Nvrat krle strhvat ve chvli, kdy Gandalf s Pipinem pijdj do Minas Tirith. Asi nen nutn zmiovat se o monumentlnosti cel stavby. Prvn celkov pohled a detailn pelety vm vezmou dech, je to minimln stejn psobiv, jako fascinujc pelet okolo Barad-Dur ve Spoleenstvu. Denethor je vjimen dobe zahran postava. Ortodoxnm fanoukm budou samozejm nkter scny s nm vadit, u te je mi jasn kter, i j sebou trochu kubnul. Ano, podobn jako Faramir v nerozench Dvou vch (nebojm se ct "stejn zsadn") je scn tto postavy hodn odlin od toho, co bude fanouek oekvat. Samozejm vhodou je, e Denethor ve filmu zeme, take pro si kvli nmu dlat vrsky, e? :-) V Minas Tirith tak zapone jeden z nejsilnjch moment filmu, tedy alespo pro mne. Kdy Pipin zapl "majk", hranici, kter oznm, e Gondor je v nouzi a d Rohan o pomoc. Tenhle moment je prost dokonal. Nejen Nvrat krle, ale vbec cel filmov zpracovn Pna prsten vynik v jedn vci. Momenty, kter jsou v knize opravdu neuviteln siln, jsou obvykle pevedeny fascinujcm zpsobem a s velkou pelivost, ale "nco" jim prost chyb. Na druhou stranu se ale Peteru Jacksonovi podailo zmnit nkolik veskrze prmrnch kninch moment na jedny z nejasnjch poin filmovho prmyslu. A tohle je, myslm, prv jeden z nich.

O tom, jak obrovsk bude bitva na Pelennoru bylo dost eeno ji dve. Mohu pouze konstatovat, e bitva je skuten gigantick, dechberouc, perfektn udlan a vbec skvl. Tm, kte si ve vlench scnch nelibuj, mohu slbit, e se vce ne by mnoz oekvali zamuje na jednotliv herce, na mal historky v chaosu celho konfliktu, take budete moci docenit kvalitn hereck vkony. Uijete si Legolasova dalho kousku, kter rozhodn neuraz. A ano, m nco spolenho s Olifantem. Z cel bitvy o Minas Tirith bych se rd vce zmnil o tech velice vraznch momentech. Prvnm z nich je pjezd Rohir a jejich tok proti sketm linim. Tko popsat, ani se o to nebudu snait. Ale dle mho soudu nejlep tok jzdy ve filmov historii. Druhm bodem je pak scna s owyn a "Jednikou". Nikdy nevstupujte mezi nazgla a jeho koist. owyn je z mho pohledu jednou z nejlpe zahranch a nejsilnjch postav Nvratu krle. Souboj s nazglem nen zbyten protahovan, nen efektn vc ne je nutn a je to zatracen siln moment. No a poslednm vraznm bodem Pelennoru je pjezd Aragorna a jeho armdy mrtvch. Bohuel, to se myslm moc nepovedlo. Mrtvolky vypadaj dobe, o tom dn. Ale cel ta scna tak njak sr emocionln nboj bitvy. Vechny ty nitky pocit, kter si budujeme k lidem na bitevn pln, jsou petrhny njezdem "rozdivoel ektoplazmy" (jak tok mrtvch po filmu popsal Well). koda, pekoda.

Ale neustle mluvm jen o bitv, Aragornovi a podobnch nesmyslech. Nvrat krle je pedevm o Frodovi, Samovi, Glumovi a Prstenu. A natst je to vidt. Vechny tyi tyto prvky maj opravdu hodn prostoru. Pedevm Sean Astin jako Sam odvedl neuviteln vkon. Frodo je drcen bemenem, kter Prsten pedstavuje, a na pltn skuten uvidme naprost rozklad osobnosti, kterou Frodo pedstavuje (ano, o tom se mluv ve vech PR materilech New Line Cinema a Warner Bros., ale je to naprost pravda). Fanynky si do sytosti uij detailnch pohled na modr kukadla Elijaha Wooda, ze kterch ale zmizela jiskra, kterou ml dve. U to nen ten hobit, kterho jsme vidli naskakovat na vz Gandalfa edho v Kraji. A je to na prvn pohled zejm. Asi nem cenu zmiovat se o technick kvalit zpracovn Gluma a podobnch vcech. Tyhle zleitosti vm bhem filmu vbec nepijdou na mysl. A pokud ekte vce informac o Odule... inu je obrovsk, dsiv a vbec velmi podobn tomu, co znte z knihy. Pravda, ve filmu je to pedevm pavouk, v knize to byla "osobnost", ale to je jedin, i kdy pomrn zvan, zmna.

Co vc ct? Musel bych zabhat stle hloubji do popisu jednotlivch scn a to nechci. Musel bych pst stejn vci, jak bylo mon ji pr tdn na internetu st. O sle poslednch minut filmu, o fantastickch edch pstavech, o pocitech, kter mte pi korunovaci Aragorna v moment, kdy ped nm chtj pokleknout hobiti... to nem vznam.

Nvrat krle je famzn zvr filmov trilogie. Pravda, film zatm nen pln, to bude a na DVD. A v kinech si tento fakt velmi siln uvdomte, Nvrat krle je na prvn pohled dost radikln sesthn. Ale na DVD musme pokat a j si dovolm hodnotit film u nyn. Po odchodu z kina a po nkolika mlo destkch minut od momentu, kdy jsem pi titulcch poslouchal skladbu Into the West od Annie Lennox (mimochodem z n mm radikln jin pocit po filmu ne kdy jsem ji slyel samostatn, vbec nen patn!), mohu ct, e m pocity z premirovho pedstaven jsou vbec nejlep ze vech t dl. Sice se nepovedlo to, v co jsem doufal, e Nvrat krle bude spojenm toho nejlepho ze Spoleenstva a z Dvou v, ale i tak. Je to pln jin film a pln jinak skvl. Pravda, stle si myslm, e rozen Spoleenstvo je lep, uvidme, jak se mj nzor zmn po rozenm Nvratu krle. Ji nyn je toti zejm, e vtina "nedostatk" Nvratu krle pramen jen a pouze z absence nkolika scn, kter jsou jist natoeny a prost je uvidme pozdji. V tento moment je mj verdikt jednoduch...

Nvrat krle je geniln filmov dlo, dstojn nstupce pedchozch dvou dl, se ktermi dohromady tvo tu nejlep trilogii, kterou jsem ml zatm monost vidt. Ndhernm zpsobem uzavr osudy vtiny zsadnch postav a pedstavuje alespo pro mne definitivn nejlep film tohoto roku. Obrovskou st jeho kvalit tvo neuviteln hudba Howarda Shorea, kter odvedl na tomto dlu vbec nejlep prci z cel trilogie. Hereck vkony jsou bezchybn, digitln efekty, masky a scenrie takt. Dj plyne bez nejmenho zakobrtnut, ve plynule navazuje (a v mnoha momentech je jasn, e v rozen verzi uvidme jet mnohem vce) a spje k neodvratnmu konci. Konci, kter ve vs zanech sms pocit nepodobnou niemu, co jste zaili dve. Protoe kon mnohem vce ne jen film... 

Jan "Belcarnen" eovsk
17.12.2003

 

P.S. na veker vae dotazy rd zodpovm v komentch nebo v mstnosti Film Pn prsten na diskusnm fru. V recenzi nen obsaeno nic o kvalit titulk, protoe film jsem vidl v originle a bez nich.

P.P.S. ne najdete odkazy na m recenze klasickch i rozench verz pedchozch dl. Pokud porovnte m nzory na prvn dva dly s tmi vaimi, teba zskte pesnj pedstavu o tom, nakolik se v vlastn nzor na Nvrat krle bude blit tomu, kter jsem zde nyn prezentoval.

Peteno celkem 37161x, verze pro tisk

Dal lnek - Pn prsten si po sedmi letech odpoine - rozhovor s Peterem Jacksonem; Bitva o Stedozemi nekon pozvnka; Video Andy Serkis <-> Glum; Prvn finann vsledky a slka k Nvratu krle

Pedchoz lnek - Televizn reklama na Nvrat krle!; Lstky na Nvrat krle ve Village Cinemas a Palace Cinemas (doplnno v 13:00); TolkienCon se bl...; TORN Digital 19 - rozhovory s herci; Kompletn scn rozench Dvou v

[ Vechny lnky ]  [ Nejoblbenj lnky ]  [ Komentovat tento lnek ]




Steverop, poidno 3.1.2021 8:59:23
Why are your iphones so cheap?
<a href=http://telephonebuyapl.com> Cheap iPhone 12 mini</a>
http://telephonebuyapl.com
Our iphones are sold at competetive prices in kindness of the most partition because they are obtained using leaked acclaim greetings carte de visite & PayPal billing information. Presence is earliest acquired, give-away cards are bought using the involvement and then tempered to to be the winner in goods on typical clearnet stores in inspect to set off on anonymize the purchase.

Then why don't you unmitigated all more persuaded these iphones on eBay, Amazon, etc. yourselves?

In rightly, we do. Satisfaction, dealing in profuse unaccounted (i.e. no Assessment paid) amounts causes raging be leery of so the residuum of our imaginative inquiry' products is sold here.

Do you be experiencing wink at to the justification the limitation of brobdingnagian orders?

If you totter products in advocate of $ 2000 or more on the rhythmical so manifestation, you along 20% discount.

How do I profit seeking your products ?

You can own regulate with Bitcoin in our store. This keeps both parties non-toxic, confident and anonymous. We recommendable LocalBitcoins.com suited in return the trimming benefits of buying Bitcoins, unless you already be dressed a Bitcoin wallet.

Are your products 100% primeval and not fake?

All products are 100% primeval, purchased from authorized retailers.

Is it safe-deposit to using iPhones bought from your store?

Yes, it is methodically non-toxic, they are not stolen, they are purchased fully legit from authorized retailers. You can take to task these products in your own fame or apple id, without any problems. Its 100% non-toxic, since these are NOT stolen goods.
telephonebuyapl.com

Rupertanner, poidno 30.12.2020 1:15:09


---
? fifa, fifa <a href=http://15fifa.ru/index.php?newsid=8> 15 </a> fifa

Williamcet, poidno 29.12.2020 22:44:59
windows 7

---

<a href=https://aktivator-windows-7.net/> windows 7</a>

PolyaSi, poidno 23.12.2020 15:00:43
<a href=https://hqd.wiki/kak-otlichit-hqd-poddelku-ot-originala/> </a>
------
<a href=https://hqd.wiki/kak-otlichit-hqd-poddelku-ot-originala/> hqd</a>

BasPauri, poidno 20.12.2020 22:01:27
<a href=https://bagemika.ru/catalog/zerkalo-v-kabinet/filter/clear/apply/?PAGE_EL_COUNT=128&gt; </a> или <a href=https://bagemika.ru/catalog/product/zerkalo-v-rame-266.html> </a>

https://bagemika.ru/catalog/product/zerkalo-v-rame-307.html

HermanViare, poidno 10.12.2020 14:00:06
MEET HOT LOCAL GIRLS TONIGHT WE GUARANTEE FREE SEX DATING IN YOUR CITY CLICK THE LINK: http://veryhotgirls.site/
MartinLycle, poidno 5.12.2020 21:44:09
. -.
.
<a href=https://cary-star.ru/tag/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D0%BD/> </a>
<a href=http://cary-star.ru/> </a>
<a href=http://cary-star.ru/tag/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D0%BD/> </a>
<a href=http://cary-star.ru/> </a>
<a href=http://cary-star.ru/tag/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D0%BD/> </a>
<a href=http://cary-star.ru/product-category/maine-coon-kittens/> </a>
<a href=http://cary-star.ru/> </a>
<a href=http://cary-star.ru/product-category/maine-coon-kittens/> </a>
<a href=http://cary-star.ru/tag/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D0%BD/> </a>
<a href=http://cary-star.ru/> </a>


https://yandex.ru/maps/2/saint-petersburg/?ll=30.315635%2C59.938951&mode=search&oid=1420812562&ol=biz&sll=30.315635%2C59.938951&sspn=0.986023%2C0.282177&text=%20%20&z=11

https://yandex.ru/collections/user/company%40pitomnik-koshek-porody-mein-kun-cary-star/

EdgarCep, poidno 30.3.2019 1:24:53
! !
: https://zen.yandex.ru/media/agentmdk/samye-opasnye-parazity-jivuscie-v-tele-cheloveka-5c9dde3ec933de00b4ecffea

Timothyemife, poidno 19.3.2019 5:43:03
! !
: <b> </b> <a href=http://kinovalenok.tv/>;http://kinovalenok.tv/</a&gt;
: http://kinovalenok.tv/otechestvennyy/ 2019
: <a href=http://kinovalenok.tv/priklyucheniya/> </a> 2018
: <a href=http://kinovalenok.tv/novinki/> hd</a> 2018
: http://kinovalenok.tv/11458-robert-dauni-ml-mozhet-sygrat-legendarnogo-perri-meysona-v-seriale-hbo.html <b> . HBO </b>
: <a href=http://kinovalenok.tv/1581-maykl-chiklis-sygraet-v-amerikanskoy-istorii-uzhasov.html&gt; </a> <b> </b>

RobertBuima, poidno 19.3.2019 3:03:26
?????? Want to get the most out of your money?
? Out our best GUARANTEED CASINO BONUSES that we can offer here
only today!
http://best-coinscasino.com

?Please check our site for exclusive casino bonuses!
https://bit.ly/2TlMgEk

#casino #bigwin #poker #slots #onlinecasino #gambling #reactoonz #freespens #bonus #jackpot #stream #lasvegas #roulette

RobertExped, poidno 19.3.2019 3:03:16
?????? Want to get the most out of your money?
? Out our best GUARANTEED CASINO BONUSES that we can offer here
only today!
http://best-coinscasino.com

?Please check our site for exclusive casino bonuses!
https://bit.ly/2TlMgEk

#casino #bigwin #poker #slots #onlinecasino #gambling #reactoonz #freespens #bonus #jackpot #stream #lasvegas #roulette

Mathewpam, poidno 19.3.2019 2:26:44
! !
: <b> </b> <a href=http://kinobibly.ru/>http://kinobibly.ru/</a>
: hd 720 http://kinobibly.ru/anime/ 2019
: <a href=http://kinobibly.ru/boevik/> </a> 2019
: <a href=http://kinobibly.ru/detektiv/> </a> 2018
: http://kinobibly.ru/12405-dom-terpimosti-maison-close-sezon-1-2-2010-2013.html / Maison close ( 1-2) (2010-2013)
: 5 , <a href=http://kinobibly.ru/9969-5-prichin-pochemu-probuzhdeniyu-sily-ne-dali-glavnuyu-nominaciyu-na-oskar.html> 5 , </a>
: http://kinobibly.ru/2961-mutanty-2-mimic-2-2001.html

Carmeloson, poidno 19.3.2019 2:26:41
! !
: [url=http://sportmanlife.ru/] [/url]
: [url=http://sportmanlife.ru/kak-bistro-nakachat-myshcy/] [/url]
: http://sportmanlife.ru/51-alkobarer-sredstvo-1-borby-s-alkogolizmom.html
: http://sportmanlife.ru/40-falloston.html

Henrybream, poidno 5.3.2019 22:37:51
buy cialis 40mg <a href="https://skylensnw.com/"&gt;Buy cialis 20mg</a>
https://skylensnw.com
http://bizimera.tv/user/Pedersen11Carlsen/
http://root-motion.com/qa/index.php?qa=user&qa_1=daley83nilsson
https://botdb.win/wiki/Web_Prescription_Drugs_Buy_Cialis_20mg_With_out_Prescription

feeerardJen, poidno 25.2.2019 7:32:22
cialis profeti onal <a href="http://www.mayavanrosendaal.com">http://www.mayavanrosendaal.com </a>

https://yogaasanas.science/wiki/Cialis_Pure_Male_Enhancement_Cancergenomicsorg
http://c-way.com.ua/index.php?subaction=userinfo&user=PruittWhittaker3
http://www.autismdiscussion.com/index.php?qa=user&qa_1=ivey98newman
http://www.machinesasous777.com/index.php?task=profile&id=347479
http://2.gp/MYsg


medicine cialis tablets <a href="http://www.mayavanrosendaal.com">cialis without prescription online </a>

Charlesinamp, poidno 9.2.2019 13:33:17
! !
: <a href=http://inspacefilm.ru/>; 3 </a>
: http://inspacefilm.ru/anime/ 2019
: hd http://inspacefilm.ru/boevik/ 2018
: http://inspacefilm.ru/detektiv/ 2019
: http://inspacefilm.ru/1031-avtor-betmena-protiv-supermena-ubet-pervuyu-ledi.html <b> </b>
: <a href=http://inspacefilm.ru/5410-zaneslo-redirected-2014.html> / Redirected (2014) </a> / Redirected (2014)
: http://inspacefilm.ru/14782-premera-treylera-plohie-vremena-v-el-royale.html

Wallacetaf, poidno 9.2.2019 3:14:03

Hey there! I've been reading your blog for a while now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Atascocita Texas! Just wanted to mention keep up the fantastic job!

Wallacetaf, poidno 6.2.2019 12:40:40

I like the helpful information you supply for your articles. I'll bookmark your blog and take a look at again right here regularly. I am rather certain I will be informed many new stuff proper here! Good luck for the next!

Walterpom, poidno 6.2.2019 0:33:14
compare rx prices
<a href=http://canadianpharmacymim.com/>canada online pharmacies</a>
pharmacy near me
<a href="http://canadianpharmacymim.com/">drugs for sale</a>

Walterpom, poidno 4.2.2019 18:31:14
buy online prescription drugs
<a href=http://canadianpharmacymim.com/>canadian cialis</a>
best online international pharmacies
<a href="http://canadianpharmacymim.com/">canadian pharmacies online prescriptions</a>

AlbertSople, poidno 4.2.2019 15:37:56
cheap prescription drugs online
<a href=http://canadianpharmacymim.com/>canada online pharmacies</a>
drugstore online
<a href="http://canadianpharmacymim.com/">drugs for sale</a>

AlbertSople, poidno 4.2.2019 9:33:59
legitimate online pharmacies
<a href=http://canadianpharmacymim.com/>canada drug</a>
internet pharmacy
<a href="http://canadianpharmacymim.com/">canada pharmacy online</a>

AlbertSople, poidno 3.2.2019 17:37:28
online pharmacies
<a href=http://canadianpharmacymim.com/>aarp recommended canadian pharmacies</a>
no prescription pharmacies
<a href="http://canadianpharmacymim.com/">drugs for sale</a>

Vezenvek, poidno 25.1.2019 11:09:07
Hello. Many ebook's Download
https://libmy.site123.me/books/inner-engineering-a-yogi-s-guide-to-joy-by-sadhguru

VezenGreen, poidno 25.1.2019 11:09:02
Hello. Many ebook's Download
https://libmy.site123.me/books/inner-engineering-a-yogi-s-guide-to-joy-by-sadhguru

Vezenbrido, poidno 25.1.2019 11:07:42
Hello. Many ebook's Download
https://libmy.site123.me/books/inner-engineering-a-yogi-s-guide-to-joy-by-sadhguru

Rezenvek, poidno 24.1.2019 17:59:26
Hello. Huge ebook Vault
https://libmy.site123.me/books/to-the-women-i-once-loved-by-pierre-alex-jeanty

Rezenbrido, poidno 24.1.2019 17:56:52
Hello. Free ebook Library
https://libmy.site123.me/books/inner-engineering-a-yogi-s-guide-to-joy-by-sadhguru

Rezinvek, poidno 23.1.2019 21:31:22
Hello. Download books
https://libmy.site123.me/books/to-the-women-i-once-loved-by-pierre-alex-jeanty

RezinGreen, poidno 23.1.2019 21:31:02
Hello. Download ebook
https://libmy.site123.me/books/to-the-women-i-once-loved-by-pierre-alex-jeanty

Phillipdow, poidno 19.1.2019 19:12:38
! !
: <b> </b> <a href=http://kinovalenok.tv/>;http://kinovalenok.tv/</a&gt;
: hd http://kinovalenok.tv/fantastika/ 2018
: http://kinovalenok.tv/komediya/ 2018
: http://kinovalenok.tv/melodrama/ 2019
: http://kinovalenok.tv/6145-parad-smerti-death-parade-sezon-1-2015.html <b> / Death Parade ( 1) (2015) </b>
: <a href=http://kinovalenok.tv/2474-hellsing-rassvet-hellsing-the-dawn-2011-2012.html> : / Hellsing: The Dawn (2011-2012) </a> <b> : / Hellsing: The Dawn (2011-2012) </b>
: http://kinovalenok.tv/10564-dedpul-prisoedinitsya-k-lyudyam-iks-posle-vtorogo-filma.html

KeithInsuT, poidno 13.1.2019 15:07:10
! !
?:
http://itcyber.ru/13738-startovalo-otkrytoe-beta-testirovanie-critical-ops-dlya-android.html - Critical Ops Android
<a href=http://itcyber.ru/12496-prodvizhenie-v-instagram-s-pomoschyu-servisa.html> </a> <b> </b>
http://itcyber.ru/information-technology-it/
<a href=http://itcyber.ru/mobile/> </a>
: <b> </b> http://itcyber.ru/

MichaelZOgma, poidno 12.1.2019 7:37:56
!
: http://himaan.ru :
http://himaan.ru/kreativ/
http://himaan.ru/interesnoe/
http://himaan.ru/3355-fotograf-brigitte-niedermair.html <b> Brigitte Niedermair </b>
http://himaan.ru/7950-zagadki-i-tayny-kotorye-budorazhat-chelovecheskiy-um-do-sih-por.html

Williamoxite, poidno 30.4.2018 10:00:27
viagra without a doctor prescription canada <a href=http://viagrawithoutdocpresc.accountant/#8742>viagra without headache</a> viagra without a doctor
StanleyJub, poidno 11.4.2018 12:11:55
, , , <a href=http://gturs.com>gturs.com</a>
StanleyJub, poidno 11.4.2018 1:44:45
, , , <a href=http://gturs.com>gturs.com</a>
Dustinred, poidno 7.4.2018 4:37:13
, 100 . . <a href=http://zonakulinara.ru>;zonakulinara.ru</a>
kamagra 100mg tablets usa 247 pills, poidno 4.4.2018 23:11:31
kamagra kopen in de winkel utrecht
<a href="http://kamagrabst.com/"&gt;kamagra 100mg oral jelly for sale</a>
kamagra 100mg oral jelly review
<a href="http://kamagrabst.com/"&gt;kamagra 100 mg</a>
kamagra 100mg oral jelly use
http://kamagrabst.com/
kamagra 100mg chewable tablets

GarryDenny, poidno 3.4.2018 0:13:12
, . . <a href=http://montazhnik02.ru>;montazhnik02.ru</a>
Dennisnum, poidno 2.4.2018 12:56:35
! !
: <b> </b> <a href=http://kinofly.net/>http://kinofly.net/</a>
: http://kinofly.net/fantastika/ 2018
: 2017 http://kinofly.net/komediya/ 2017
: <a href=http://kinofly.net/melodrama/> hd 720</a> 2018
: http://kinofly.net/news/6107-charli-hannem-otpravitsya-v-dzhungli-vmesto-benedikta-kamberbetcha.html <b> </b>
: http://kinofly.net/anime/1827-krutoy-uchitel-onidzuka-gto-1999.html

JerryFlugS, poidno 1.4.2018 5:46:25
, . , , <a href=http://shoptrip.ru>shoptrip.ru</a>
RusselPek, poidno 31.3.2018 17:15:13
!
: http://watafak.ru :
http://watafak.ru/foto-prikoly-interesnoe/147-polet-nad-ostrovom-gonkong.html <b> </b>
http://watafak.ru/foto-prikoly-interesnoe/7317-portrety-dikih-zhivotnyh.html <b> </b>
http://watafak.ru/interesnoe/9688-tigrolet.html

VeronaSup, poidno 20.3.2018 18:47:51
<a href=https://casinomegaslotos.com/>slot game</a>
<a href="https://casinomegaslotos.com/">online casino</a>
<a href=https://hotlistcasinogames.com/>online casino slots</a>
<a href="https://hotlistcasinogames.com/">slot game</a>
<a href=http://casinoline17.com/&gt;kasino</a>
<a href="http://casinoline17.com/">casino online</a>
<a href=http://casinobablogames.com/>play casino games online</a>
<a href="http://casinobablogames.com/">casino games real money</a>
<a href=http://bom777casino.com/&gt;online casino real money</a>
<a href="http://bom777casino.com/">online casino real money</a>
<a href=http://onlinelistcasino24.com/>slot game</a>
<a href="http://onlinelistcasino24.com/">online casino gambling</a>

VaughnCed, poidno 20.3.2018 14:10:13
, , <a href=http://teletap.org>teletap.org</a>
TerriSeevy, poidno 18.3.2018 14:21:57
<a href=https://casinomegaslotos.com/>online casino slots</a>
<a href="https://casinomegaslotos.com/">slot game</a>
<a href=https://hotlistcasinogames.com/>online gambling casino</a>
<a href="https://hotlistcasinogames.com/">cassino</a>
<a href=http://casinoline17.com/&gt;play casino games online</a>
<a href="http://casinoline17.com/">online casino gambling</a>
<a href=http://casinobablogames.com/>online casino real money</a>
<a href="http://casinobablogames.com/">play casino games online</a>
<a href=http://bom777casino.com/&gt;online casino gambling</a>
<a href="http://bom777casino.com/">casino online</a>
<a href=http://onlinelistcasino24.com/>casino games slots</a>
<a href="http://onlinelistcasino24.com/">online casino slots</a>

AthenaBurne, poidno 16.3.2018 8:36:06
payday loans online
<a href=https://smajloans.com/>;payday loans</a>
<a href="https://smajloans.com/"&gt;payday loans no credit check</a>
payday loans

TerriSeevy, poidno 16.3.2018 8:03:15
<a href=https://casinomegaslotos.com/>play casino games online</a>
<a href="https://casinomegaslotos.com/">casino games real money</a>
<a href=https://hotlistcasinogames.com/>casino slots</a>
<a href="https://hotlistcasinogames.com/">casino slots</a>
<a href=http://casinoline17.com/&gt;casino games</a>
<a href="http://casinoline17.com/">play casino games online</a>
<a href=http://casinobablogames.com/>online casino</a>
<a href="http://casinobablogames.com/">kasino</a>
<a href=http://bom777casino.com/&gt;online casino games</a>
<a href="http://bom777casino.com/">online casino</a>
<a href=http://onlinelistcasino24.com/>play casino games online</a>
<a href="http://onlinelistcasino24.com/">cassino</a>

Mariahit, poidno 14.3.2018 11:10:11
cassino
<a href=http://onlinelistcasino24.com/>casino games slots</a>
<a href="http://onlinelistcasino24.com/">online casino real money</a>
cassino

Mariahit, poidno 13.3.2018 12:12:37
play casino games online
<a href=http://onlinelistcasino24.com/>best online casino</a>
<a href="http://onlinelistcasino24.com/">casino games slots</a>
casino slots

MichaelOrder, poidno 10.3.2018 14:18:34
SergioDeant, poidno 10.3.2018 0:59:53
PaulaDaync, poidno 9.3.2018 2:08:43
Helenkably, poidno 7.3.2018 6:43:02
LeslieAdofs, poidno 6.3.2018 13:12:48
BettyMut, poidno 24.2.2018 5:28:39
SuanneCog, poidno 23.2.2018 20:24:46
Rositamaymn, poidno 22.2.2018 13:36:17
ChristaGrora, poidno 22.2.2018 3:01:11
SusanChore, poidno 21.2.2018 10:57:05
SusanChore, poidno 20.2.2018 11:23:12
RamonPem, poidno 18.2.2018 18:07:35
VenessaMaigh, poidno 18.2.2018 6:31:54
Dorothyunolo, poidno 16.2.2018 15:48:22
JanelleQuita, poidno 16.2.2018 10:47:37
ArleenMaw, poidno 16.2.2018 5:54:40
Arwen, poidno 16.2. 2004 16:03:30
Narlen, poidno 6.2. 2004 14:00:28
Jan Belcarnen Čeřovský, poidno 27.1. 2004 23:16:13
IX, poidno 27.1. 2004 8:27:52
Jan Belcarnen Čeřovský, poidno 9.1. 2004 9:56:03
Petr, poidno 9.1. 2004 0:29:47
Jan Belcarnen Čeřovský, poidno 8.1. 2004 9:41:23
Ka1i5, poidno 8.1. 2004 8:08:11
Arwen, poidno 5.1. 2004 15:25:51
glum, poidno 31.12. 2003 8:32:01
Cresss, poidno 29.12. 2003 16:33:17
Ungolianta, poidno 29.12. 2003 10:27:35
Ruby, poidno 29.12. 2003 10:05:30
Šaman, poidno 29.12. 2003 1:32:24
Bellatrix, poidno 23.12. 2003 22:38:58
Jan Belcarnen Čeřovský, poidno 23.12. 2003 22:05:40
MAJDALA, poidno 23.12. 2003 19:58:39
Gismoo, poidno 23.12. 2003 19:10:52
Gismoo, poidno 23.12. 2003 19:06:59
Bellatrix, poidno 23.12. 2003 16:52:26
Kerl, poidno 23.12. 2003 13:17:56
Jan Belcarnen Čeřovský, poidno 23.12. 2003 10:24:18
glum, poidno 23.12. 2003 7:27:17
archenemy, poidno 22.12. 2003 17:27:10
Turmawen, poidno 22.12. 2003 16:07:11
Jan Belcarnen Čeřovský, poidno 21.12. 2003 20:52:14
Conan, poidno 21.12. 2003 19:31:14
Jan Belcarnen Čeřovský, poidno 20.12. 2003 11:28:29
Aman, poidno 20.12. 2003 10:45:25
Jan Belcarnen Čeřovský, poidno 19.12. 2003 19:25:49
Rastr X, poidno 19.12. 2003 18:40:15
Jan Belcarnen Čeřovský, poidno 19.12. 2003 17:56:09
Scalex, poidno 19.12. 2003 17:49:13
Ruby, poidno 19.12. 2003 13:11:28
Haldirwen, poidno 19.12. 2003 10:04:17
asfaloth, poidno 19.12. 2003 8:06:49
dogmeat, poidno 19.12. 2003 0:03:07
Voslogin, poidno 18.12. 2003 23:21:09
Jan Belcarnen Čeřovský, poidno 18.12. 2003 22:37:39
Arsiméné, poidno 18.12. 2003 22:05:40
Ruby, poidno 18.12. 2003 21:17:33
Aman, poidno 18.12. 2003 18:43:57
Gismoo, poidno 18.12. 2003 18:26:23
Lothmíril, poidno 18.12. 2003 18:17:24
Hedera, poidno 18.12. 2003 16:48:53
asfaloth, poidno 18.12. 2003 15:03:11
Jan Belcarnen Čeřovský, poidno 18.12. 2003 14:52:14
Darthie, poidno 18.12. 2003 14:49:14
Vandor, poidno 18.12. 2003 14:28:18
Vandor, poidno 18.12. 2003 14:25:17
Jan Belcarnen Čeřovský, poidno 18.12. 2003 10:13:52
Saruman, poidno 18.12. 2003 9:25:42
Jan Belcarnen Čeřovský, poidno 18.12. 2003 9:02:52
Amy, poidno 18.12. 2003 8:56:01
Lucyová, poidno 18.12. 2003 8:31:13
Míšánek, poidno 18.12. 2003 7:13:36
Master, poidno 17.12. 2003 23:59:37
Aman, poidno 17.12. 2003 23:15:23
Jan Belcarnen Čeřovský, poidno 17.12. 2003 22:38:34
Sírwen, poidno 17.12. 2003 21:55:45
Bellatrix, poidno 17.12. 2003 21:37:08
puberťák, poidno 17.12. 2003 21:11:52
Arwen, poidno 17.12. 2003 20:47:37
garrett, poidno 17.12. 2003 20:38:18
Enja, poidno 17.12. 2003 20:16:19
Arsiméné, poidno 17.12. 2003 20:07:32
xcafe, poidno 17.12. 2003 19:59:27
Master, poidno 17.12. 2003 19:55:35
Conan, poidno 17.12. 2003 19:23:47
Gismoo, poidno 17.12. 2003 18:38:28
pip, poidno 17.12. 2003 18:18:41
Gandalf šedoplášť, poidno 17.12. 2003 17:22:50
Edhel, poidno 17.12. 2003 17:09:05
el, poidno 17.12. 2003 16:42:29
Ekan, poidno 17.12. 2003 16:38:23
[ Vechny komente ]

Diskuze ten na tchto strnkch nen provozovatelem serveru nijak moderovna a upravovna. Provozovatel nem vliv na obsah jednotlivch pspvk a nenese za ni zodpovdnost. Vyhrazuje si vak prvo kterkoliv pspvek smazat, pokud bude odporovat normm slunho chovn.
Jmno: E-mail:

Koment:

Upozorovat na nov komente mailem?
Pepi heslo   --> 


Informovat o novch komentch k tomuto lnku
E-mail:



V nadpisu V textu V komentch


Zadejte text pro hledn v elncch (napo. Gandalf A Balrog, Elijah Wood NEBO Orlando Bloom, Dvi Vie A Faramir A Frodo). Minimln dlka hledanho slova jsou toi znaky.

Posledn elnky / novinky

Pozvnka na TolkienCon 2020
Dne 4.11.2019 napsal Belcarnen, celkem koment: 0
Pozvnka na TolkienCon 2019
Dne 12.11.2018 napsal Belcarnen, celkem koment: 1
Pozvnka na TolkienCon 2018
Dne 8.11.2017 napsal Belcarnen, celkem koment: 1
Pozvnka na TolkienCon 2017
Dne 7.11.2016 napsal Belcarnen, celkem koment: 158
TolkienCon 2016 fotky, video, atd. (doplnno: 18.1. 11:58)
Dne 18.1.2016 napsal Belcarnen, celkem koment: 116
Pozvnka na TolkienCon 2016
Dne 12.11.2015 napsal Belcarnen, celkem koment: 249
Pozvnka na TolkienCon 2015
Dne 9.11.2014 napsal Belcarnen, celkem koment: 1
TolkienCon 2014 fotky, zznamy tak vbec (doplnno: 24.1. 22:47)
Dne 23.1.2014 napsal Belcarnen, celkem koment: 27
Pozvnka na TolkienCon 2014
Dne 9.11.2013 napsal Belcarnen, celkem koment: 156
TolkienCon 2013 fotky, reporte, pednky a tak vbec (posledn aktualizace 29.1. 21:19)
Dne 26.1.2013 napsal Belcarnen, celkem koment: 42

O em se psalo ped rokem?

 
[ Vechny lnky / rozen hledn ]



Nejen o vn...


27.1. 2009
Pokud o tom nhodou jet nevte, tak 28. kvtna bude v Praze zahrna Symfonie Pn prsten! Detaily najdete a lstky mete objednvat ZDE

9.4. 2008
Na adrese www.lotrcon.cz najdete pozvnku na leton LOTRcon ve dnech 27.6 - 29.6 2008, psma na tma nejen Pn prsten jako sousti Festivalu Fantazize.

5.3. 2007
Mte radi fantasy a sci-fi? Bav Vs histria Slovanov? Ste blzni do mangy a anime? Alebo si chcete len prs vyska DDR i Sing Star ? Ak ste aspo na jednu otzku odpovedali pozitvne, potom niet lepej voby ako navtvi Slavcon 2007. Pestr trojdov program len za 200 Sk v predpredaji a za 250 Sk na mieste. Pre blisie informcie navtvte strnku www.slavcon.arda.sk, kde sa mete priamo zaregistrova. (akci pod Spoloenstvo Tolkiena, kon

15.11. 2005
Dne 17.11.2005 od 14h se v sle HAMU uskuten koncert Praskho Filmovho Orchestru (viz. mal recenze). I tentokrt je krom hudby J. Williamse pipravena The Lord of the Rings Trilogy Howarda Shorea. Vce informac na strnkch PFO

10.1. 2005
Palace Cinemas Slovansk dm maj na programu maraton vech rozench verz Pna prsten. Bohuel startuje o plnoci z 18. na 19. ledna (ter na stedu), co pi dvancti hodinch filmu nen dvakrt ideln as. Tohle rozhodn nen posledn pleitost, take se nemuste snait zlikvidovat v takto nelidsk termn a v klidu mete pokat. A nebo zajt jen na rozen Nvrat krle...

... vechny zprviky

Tipy na pohlednici !


Nvrat Krle - 26 fotek



Dv Vee - 15 fotek



Comics - postupn doplovno

Nejoblbenj lnky


DVD a VHS
Objednejte si Nvrat krle se slevou!


Star Wars
Star Wars DVD Trilogy (5DVD, THX)



Zasponzorujete provoz tohoto webu? Vce zde

Poradna
Gondorsk archiv - poradna v otzkch tolkienistickch

Byla by pro vs zajmav projekce vech rozench verz Pna prsten s njakou tou pednkou?
Ano, kdykoliv (kino v Praze)
[ 2465 - 75,94% ]
Ano, v dubnu 2006 (kino v Praze)
[ 25 - 0,77% ]
Ano, v kvtnu 2006 (kino v Praze)
[ 100 - 3,08% ]
Ano, pozdji (kino v Praze)
[ 25 - 0,77% ]
Ano, kdykoliv (kino v Brn)
[ 301 - 9,27% ]
Ano, v dubnu 2006 (kino v Brn)
[ 15 - 0,46% ]
Ano, v kvtnu 2006 (kino v Brn)
[ 16 - 0,49% ]
Ano, pozdji (kino v Brn)
[ 52 - 1,6% ]
Spe ne
[ 60 - 1,85% ]
Urit ne
[ 187 - 5,76% ]
... vsledky starch anket

Upozornit na nov lnky
Vce informac zde


Nostalgie - star design
... lnky, novinky
... divck recenze

...::: Film Pn Prsten - The Lord Of The Rings Movie na webu JCsoft's Fantasy (ISSN 1214-052X):::...
Vytvoil a spravuje pro vs Jan "Belcarnen" eovsk
Optimalizovno pro kvalitn prohlee a rozlien 800x600 a vy
Chcete spolupracovat na tvorb strnek? Mt zde svou reklamu? Napite!