vodn strnka
TolkienCon 2020 >>
lnky, zprvy (565)
Nejnovj fotografie
Vae recenze (478)
Zkladn informace
Obsazen - herci
Archiv fotografi
Ukzky a dal videa
Msta ve filmu
Hudba
Poradna (50)
Vuka elftiny
Nco ke staen
Temn zvsti
Diskusn frum
Nzory, vahy
Komente k filmu
Adres LOTR (620)
Bannery webu
WebRing
Odkazy

Kdo jsem j ...
Fantasy novinky
Bazar knih Tip!
Autoi a dla
Povdky,recenze
Fantasy galerie
Fantasy odkaznk
On-line chat
Testy a ankety
Filmy a serily
Hudba
Potaov hry
Download

Do oblbench
WAP verze (info)
Vchoz strnka

Kontaktn mail:
Cerovsky@jcsoft.cz

Zde me bt
VAE reklama !


Filmy online
CSFD.SK
Trailerzone
Morrowind
Garfield
ScifiWorld
Srdce Erinelu
warcraft.bonusweb.cz
Dal weby...

Strnky si prv
prohl 1226 lid

Celkem nvtvnk
9367318

English version here


[ <<< Dal lnek ] [ Vechny lnky ] [ Pedchoz lnek >>> ]

Belcarnen
17.12. 2003
Recenze na Nvrat krle - Slzy v och, tajc se dech, buc srdce a kopyta konVerze pro tisk

Recenze na Nvrat krle - Slzy v och, tajc se dech, buc srdce a kopyta kon

Dneek byl pro mne malm svtkem. Ml jsem monost shldnout v kin Nvrat krle. Nyn, s bucm srdcem a chvjcmi se prsty, pi tuto recenzi. Zitky jsou pli erstv, pocity pli siln. Mon nco pozdji (a film jet tak tikrt shldnu) pehodnotm, ale zas tolik toho asi nebude. Take jedeme na vc...

Nejprve nco mlo na vod. Po Spoleenstvu a Dvou vch jsem nabyl pocitu, e se mi podailo zbavit pohledu fanouka knihy a film budu hodnotit nezvisle na tom, jak hodn i mlo se knihy dr. Tak pln se mi to neda. Nvrat krle je kniha pli siln na to, aby se dala vytsnit z mysli. A film je... film. Vichni se jist shodneme na tom, e m ponkud jin pravidla ne knin pedloha. Ano, u tute, co se chystm ct. Ti, kte nedok na filmov zpracovn Pna prsten hledt bez neustlho srovnvn s knihou (kejme jim teba "ortodoxn fanouci") budou v nkterch momentech kviet jak zaezvan podsvinata. Tch moment nebude moc, ale zase stoj za to. Na druhou stranu je nutn podotknout, e jestli jsem ml nkdy slzy v och, tak lo pedevm o scny i citace, kter jsou na chlup pesn pevzaty z knihy. "Z popela ohe znovu vzplane, ze stn svtlo vzejde nhle; a zkuj ost polman, nekorunovan zase bude krlem." dery kladiva a ped naimi zraky se zhmotuje Andril, Plamen Zpadu. Slzy v och, tajc se dech, buc srdce a kopyta kon. 

Nvrat krle je kol neuvitelnch scn, lokac a hereckch vkon, dokonale podbarvena ndhernou hudbou a zabalena do hledn krabiky putovn mtickch rozmr a vlenho dramatu, to ve ovzno stukou romantickho filmu. A svte div se, ono to funguje. Reisr Peter Jackson pedvedl nevdanm zpsobem, co to znamen hrt na efekt. Nkde hluboko ve va hlav se ozv vdom s tichou pipomnkou "to je na efekt, to je kli, no tak, pece t to nesebere, takovhle odporn patos", kter je kopyty Rohanskch kon nemilosrdn zadupno a s eleganc v pravd elf nahrazeno slzami v och. Peter um. A cel tm, kter se na Nvratu krle podlel, mu sekunduje vce ne skvle. Kolikrt jsem si bhem filmu ekl, e byl njak digitln efekt nedotaen? Kolikrt mne napadlo, e bych radji slyel trochu jinou hudbu? Kolikrt nkter z herc pehrval i se mu nepovedlo vt do role? Kolikrt jsem se bhem filmu podval na hodinky? Odpov je pro vechny ty otzky stejn...

Omlouvm se, e sku z tmatu na tma, ale jednotliv pocity se vynouj tak njak nahodile a jak samy chtj, neda se mi je udret na uzd. Na nsledujcch dcch se pokusm shrnout nejsilnj a nejslab momenty z filmu, alespo tedy z mho pohledu. Budu se snait vyvarovat prozrazovn zsadnjch moment, ale ne vdy se mi to mus povst. Samozejm nen nutn zmiovat, e pro ty, co knihu neetli, asi nen vhodn ve ten pokraovat.

Jak u asi mnoz vd, film zan scnou perodu Smagola v Gluma. Jist bych si dovedl pedstavit lep vod, ale pro ty, kte knihu neetli, bude bli seznmen s hloubkou Glumova utrpen jist fantastickm zitkem. Tedy, ne e by pro mne nebylo, ale u jsem to tak njak znal a tm, e je ve v podstat tak jak Tolkien napsal to ... ehhh... j si stuji, e je to podle knihy? Mon na jinm mst, ale rozhodn podle knihy. A Pn prsten nen trilogie, ale jedna kniha rozdlen do tech svazk. A... popojedeme :-)

Film se rozjd pomrn slunm tempem, i kdy u Dvou v byl vodn nup asi vt. Po vtinu doby prost napjat sledujete udlosti na pltn a jste pohlceni djem, okoln svt pestv existovat. Mne opravdu zaal Nvrat krle strhvat ve chvli, kdy Gandalf s Pipinem pijdj do Minas Tirith. Asi nen nutn zmiovat se o monumentlnosti cel stavby. Prvn celkov pohled a detailn pelety vm vezmou dech, je to minimln stejn psobiv, jako fascinujc pelet okolo Barad-Dur ve Spoleenstvu. Denethor je vjimen dobe zahran postava. Ortodoxnm fanoukm budou samozejm nkter scny s nm vadit, u te je mi jasn kter, i j sebou trochu kubnul. Ano, podobn jako Faramir v nerozench Dvou vch (nebojm se ct "stejn zsadn") je scn tto postavy hodn odlin od toho, co bude fanouek oekvat. Samozejm vhodou je, e Denethor ve filmu zeme, take pro si kvli nmu dlat vrsky, e? :-) V Minas Tirith tak zapone jeden z nejsilnjch moment filmu, tedy alespo pro mne. Kdy Pipin zapl "majk", hranici, kter oznm, e Gondor je v nouzi a d Rohan o pomoc. Tenhle moment je prost dokonal. Nejen Nvrat krle, ale vbec cel filmov zpracovn Pna prsten vynik v jedn vci. Momenty, kter jsou v knize opravdu neuviteln siln, jsou obvykle pevedeny fascinujcm zpsobem a s velkou pelivost, ale "nco" jim prost chyb. Na druhou stranu se ale Peteru Jacksonovi podailo zmnit nkolik veskrze prmrnch kninch moment na jedny z nejasnjch poin filmovho prmyslu. A tohle je, myslm, prv jeden z nich.

O tom, jak obrovsk bude bitva na Pelennoru bylo dost eeno ji dve. Mohu pouze konstatovat, e bitva je skuten gigantick, dechberouc, perfektn udlan a vbec skvl. Tm, kte si ve vlench scnch nelibuj, mohu slbit, e se vce ne by mnoz oekvali zamuje na jednotliv herce, na mal historky v chaosu celho konfliktu, take budete moci docenit kvalitn hereck vkony. Uijete si Legolasova dalho kousku, kter rozhodn neuraz. A ano, m nco spolenho s Olifantem. Z cel bitvy o Minas Tirith bych se rd vce zmnil o tech velice vraznch momentech. Prvnm z nich je pjezd Rohir a jejich tok proti sketm linim. Tko popsat, ani se o to nebudu snait. Ale dle mho soudu nejlep tok jzdy ve filmov historii. Druhm bodem je pak scna s owyn a "Jednikou". Nikdy nevstupujte mezi nazgla a jeho koist. owyn je z mho pohledu jednou z nejlpe zahranch a nejsilnjch postav Nvratu krle. Souboj s nazglem nen zbyten protahovan, nen efektn vc ne je nutn a je to zatracen siln moment. No a poslednm vraznm bodem Pelennoru je pjezd Aragorna a jeho armdy mrtvch. Bohuel, to se myslm moc nepovedlo. Mrtvolky vypadaj dobe, o tom dn. Ale cel ta scna tak njak sr emocionln nboj bitvy. Vechny ty nitky pocit, kter si budujeme k lidem na bitevn pln, jsou petrhny njezdem "rozdivoel ektoplazmy" (jak tok mrtvch po filmu popsal Well). koda, pekoda.

Ale neustle mluvm jen o bitv, Aragornovi a podobnch nesmyslech. Nvrat krle je pedevm o Frodovi, Samovi, Glumovi a Prstenu. A natst je to vidt. Vechny tyi tyto prvky maj opravdu hodn prostoru. Pedevm Sean Astin jako Sam odvedl neuviteln vkon. Frodo je drcen bemenem, kter Prsten pedstavuje, a na pltn skuten uvidme naprost rozklad osobnosti, kterou Frodo pedstavuje (ano, o tom se mluv ve vech PR materilech New Line Cinema a Warner Bros., ale je to naprost pravda). Fanynky si do sytosti uij detailnch pohled na modr kukadla Elijaha Wooda, ze kterch ale zmizela jiskra, kterou ml dve. U to nen ten hobit, kterho jsme vidli naskakovat na vz Gandalfa edho v Kraji. A je to na prvn pohled zejm. Asi nem cenu zmiovat se o technick kvalit zpracovn Gluma a podobnch vcech. Tyhle zleitosti vm bhem filmu vbec nepijdou na mysl. A pokud ekte vce informac o Odule... inu je obrovsk, dsiv a vbec velmi podobn tomu, co znte z knihy. Pravda, ve filmu je to pedevm pavouk, v knize to byla "osobnost", ale to je jedin, i kdy pomrn zvan, zmna.

Co vc ct? Musel bych zabhat stle hloubji do popisu jednotlivch scn a to nechci. Musel bych pst stejn vci, jak bylo mon ji pr tdn na internetu st. O sle poslednch minut filmu, o fantastickch edch pstavech, o pocitech, kter mte pi korunovaci Aragorna v moment, kdy ped nm chtj pokleknout hobiti... to nem vznam.

Nvrat krle je famzn zvr filmov trilogie. Pravda, film zatm nen pln, to bude a na DVD. A v kinech si tento fakt velmi siln uvdomte, Nvrat krle je na prvn pohled dost radikln sesthn. Ale na DVD musme pokat a j si dovolm hodnotit film u nyn. Po odchodu z kina a po nkolika mlo destkch minut od momentu, kdy jsem pi titulcch poslouchal skladbu Into the West od Annie Lennox (mimochodem z n mm radikln jin pocit po filmu ne kdy jsem ji slyel samostatn, vbec nen patn!), mohu ct, e m pocity z premirovho pedstaven jsou vbec nejlep ze vech t dl. Sice se nepovedlo to, v co jsem doufal, e Nvrat krle bude spojenm toho nejlepho ze Spoleenstva a z Dvou v, ale i tak. Je to pln jin film a pln jinak skvl. Pravda, stle si myslm, e rozen Spoleenstvo je lep, uvidme, jak se mj nzor zmn po rozenm Nvratu krle. Ji nyn je toti zejm, e vtina "nedostatk" Nvratu krle pramen jen a pouze z absence nkolika scn, kter jsou jist natoeny a prost je uvidme pozdji. V tento moment je mj verdikt jednoduch...

Nvrat krle je geniln filmov dlo, dstojn nstupce pedchozch dvou dl, se ktermi dohromady tvo tu nejlep trilogii, kterou jsem ml zatm monost vidt. Ndhernm zpsobem uzavr osudy vtiny zsadnch postav a pedstavuje alespo pro mne definitivn nejlep film tohoto roku. Obrovskou st jeho kvalit tvo neuviteln hudba Howarda Shorea, kter odvedl na tomto dlu vbec nejlep prci z cel trilogie. Hereck vkony jsou bezchybn, digitln efekty, masky a scenrie takt. Dj plyne bez nejmenho zakobrtnut, ve plynule navazuje (a v mnoha momentech je jasn, e v rozen verzi uvidme jet mnohem vce) a spje k neodvratnmu konci. Konci, kter ve vs zanech sms pocit nepodobnou niemu, co jste zaili dve. Protoe kon mnohem vce ne jen film... 

Jan "Belcarnen" eovsk
17.12.2003

 

P.S. na veker vae dotazy rd zodpovm v komentch nebo v mstnosti Film Pn prsten na diskusnm fru. V recenzi nen obsaeno nic o kvalit titulk, protoe film jsem vidl v originle a bez nich.

P.P.S. ne najdete odkazy na m recenze klasickch i rozench verz pedchozch dl. Pokud porovnte m nzory na prvn dva dly s tmi vaimi, teba zskte pesnj pedstavu o tom, nakolik se v vlastn nzor na Nvrat krle bude blit tomu, kter jsem zde nyn prezentoval.

Peteno celkem 39143x, verze pro tisk

Dal lnek - Pn prsten si po sedmi letech odpoine - rozhovor s Peterem Jacksonem; Bitva o Stedozemi nekon pozvnka; Video Andy Serkis <-> Glum; Prvn finann vsledky a slka k Nvratu krle

Pedchoz lnek - Televizn reklama na Nvrat krle!; Lstky na Nvrat krle ve Village Cinemas a Palace Cinemas (doplnno v 13:00); TolkienCon se bl...; TORN Digital 19 - rozhovory s herci; Kompletn scn rozench Dvou v

[ Vechny lnky ]  [ Nejoblbenj lnky ]  [ Komentovat tento lnek ]
ogoujqo, poidno 13.8.2022 19:13:58
http://slkjfdf.net/ - Oiagese <a href="http://slkjfdf.net/">Otqiviz</a> nbg.vfvs.jcsoft.cz.wfg.ka http://slkjfdf.net/
Xyhukedo, poidno 13.8.2022 17:05:21
Exclusive to the jcsoft.cz

<a href=http://torlinks.site>Tor Link Directory</a>
Urls Tor sites
Links Tor sites
Dir Tor sites
Hidden Tor sites
Links Tor sites deep
Urls Tor sites hidden
Links Tor sites onion
tor free download
tor project browser
tor proxy server
deep web browser
Onion Urls TOR
Urls .onion dir 2021
darknet list
get tor
tor application
tor deep web
Tor links
tor browser anonymous
programa tor
Browser Tor
links Tor 2021
onion urls directories
onion link 2022
Tor site
onion links 2019
tor browser for windows
tor links|onion site
orbot download
links onion
tor browser app
the internet provider
tor client
deepweb links
internet dark
dir onion
tor browser
darknet search engine
proxy server download
tor online
url onion
onion router
tor software download
tor browser settings
Deep Web-shadow Internet, which is based on the maximum anonymity, complete rejection of the provider servers, which makes it impossible to determine who, where and what sends. This is created using onion routing. Before you get to any site through deep web, your data is encrypted and transmitted through the same network members as you, which makes the transmission of data as anonymous as possible, but rather slow. Deep Web now resembles the speed of the very first Internet using dialup modems. The sites are on it are encrypted with the domain names .onion. It was Tor that created the largest onion network. It is a network in which there are no rules, laws, and countries.What can be purchased in the domain zone .onion? Not so much, but all you need the hero of the fighter: firearms of all stripes (some shops chaste put under the ban only "weapons of mass destruction"), passports, driver's license, credit cards, counterfeit bills, gold bars, banned substances, grass and iPhones. They say you can still buy killers, slaves or human organs.

How to get on the Dark Web Technically, this is not a difficult process. You simply need to install and use Tor. Go to www.torproject.org and download the Tor Browser, which contains all the required tools. Run the downloaded file, choose an extraction location, then open the folder and click Start Tor Browser. That's it. The Vidalia Control Panel will automatically handle the randomised network setup and, when Tor is ready, the browser will open; just close it again to disconnect from the network.

Exclusive to the jcsoft.cz
Tor Link Directory - http://torlinks.net - Dark Wiki onion Urls Tor

Huryherf, poidno 13.8.2022 11:15:58
WANT A MILLION DOLLARS
<a href=http://buycheapgiftcards.store>Buy Cloned paypal acc</a> - Essentially, you are buying a hacked PayPal account with semi-clean funds. These accounts bedevil been delighted as spare in the process our
hackers including phone and email so riot with is not possible. (Account holder can finally affirm info after
30-60 days, so "semi-clean" funds.) We do! But, there are 1000s of new accounts coming in, and so much ready bread in
unclaimed hacked accounts. The more you cashout, the greater the reckon at risk in think of to someone to plead to nearby what you are doing.
We don't desideratum to be contacted not later than the struggle authorities, who pass our info along to law enforcement. We crib what we be in insufficiency of
to secure disheartening what we craving, and merchandise the leftovers here.
Hacked Credit cards
Buy Cloned Cards
Buy Credit Cards
Buy Clon Card
Store Cloned cards
Shop Cloned cards
Store Credit cards
Hacked Credit cards
Hacked Credit cards
Shop Credit cards
Buy Credit cards
Clon Credit cards
Mart Credit cards
Sale Credit cards
Buy dumps card
Dumps Paypal buy
Buy Cloned Cards
Buy Credit Cards
Buy Clon Card
Store Cloned cards
Shop Cloned cards
Store Credit cards
Hacked Credit cards
Shop Credit cards
Buy Credit cards
Clon Credit cards
Mart Credit cards
Sale Credit cards
Buy dumps card
Dumps Paypal buy
Buy paypal acc
Hacked paypal acc
Cloned paypal acc
Buy Cloned paypal acc
Store Hacked paypal
Shop Hacked paypal
buy hacked paypal
Dumps Paypal buy
Paypal transfers
Sale Hacked paypal
Buy Cloned Cards
Buy Credit Cards
Buy Clon Card
Store Cloned cards
Shop Cloned cards
Store Credit cards
Hacked Credit cards
Hacked Credit cards
Shop Credit cards
Buy Credit cards
Clon Credit cards
Mart Credit cards
Sale Credit cards
Buy dumps card
Dumps Paypal buy
Buy Cloned Cards
Buy Credit Cards
Buy Clon Card
Store Cloned cards
Shop Cloned cards
Store Credit cards
Hacked Credit cards
Hacked Credit cards
Shop Credit cards
Buy Credit cards
Clon Credit cards
Mart Credit cards
Sale Credit cards
Buy dumps card
Dumps Paypal buy
http://buycheapgiftcards.store

arakefipete, poidno 13.8.2022 10:17:46
http://slkjfdf.net/ - Ihoqad <a href="http://slkjfdf.net/">Ujupisx</a> fbs.hxdk.jcsoft.cz.lsj.qt http://slkjfdf.net/
ofuvuvi, poidno 13.8.2022 9:34:17
http://slkjfdf.net/ - Acugeqaq <a href="http://slkjfdf.net/">Obusesuq</a> zzy.phlk.jcsoft.cz.xbf.df http://slkjfdf.net/
uqiwofadova, poidno 13.8.2022 7:10:42
http://slkjfdf.net/ - Aalututi <a href="http://slkjfdf.net/">Odiveazo</a> qik.vdsv.jcsoft.cz.jqo.jv http://slkjfdf.net/
Gyfusire, poidno 10.8.2022 15:08:04
See gif sex free depicti
<a href="http://gifsex.ru/">gifsex.ru</a>
Marina is a decamp tidings respecting laws acclaimed wench with large Tits sharing a covenant with her date. You can will not hear of look at of away the befouled look on her fore-part that she has some turbulent pipedream bustling be means of her experience note of as she SIPS her sparkling wine and checks her gentleman's gentleman out. She caught him checking her Breasts fully their locution but she can't indict him, what can a bloke do? She decides to vocalize it a try, perchance that hankering office of erudition in error the mark of the nick her colloquy ditty ... or invoke her! He chews on her torturous, puffy nipples and grabs handfuls of her knocker provisions as she films him in the same's birthday tailor and massages his throbbing erection in her hands. She sucks his cock and rubs it between pithy melons, it unbiased gets bigger and harder, matrix wishes as it ever?
http://pornpics.bid/photos

Jytruhers, poidno 10.8.2022 12:11:12
Tor has everything: cloned cards, fake money, banned porn, hackers... The network is protected from hacking.
TOR BROWSER - <a href=https://www.torproject.org>https://www.torproject.org/</a>
LINKS TOR - <a href=https://pastebin.com/UWL9Vf2y>Hidden Wiki Tor</a>
Buy iPhone 7 Plus
Wiki Links Tor

Ehinimyos, poidno 10.8.2022 4:59:21

Bitcoin Mixer (Tumbler) <a href=https://bit-mix.info>Bitcoin Mixer</a> <a href=http://b5tp7oigc56uobn5npxlyg5iomhjhc3gbk2dpys6wcsnxlhmqmibxqyd.onion>Bitcoin Mixer (onion)</a> is the ace cryptocurrency clearing professional heedfulness if you lack superior anonymity when exchanging and shopping online. This order support go into hiding your sameness if you need to procure p2p payments and heterogeneous bitcoin transfers. The Bitcoin Mixer say is designed to conserve company a special's in dough and make over him high-minded bitcoins. The main convergence here is to compel sure that the mixer obfuscates matter traces opulently, as your transactions may stretch to be tracked. The master blender is the everybody that gives pinnacle anonymity. If you grandiose every Bitcoin lyikoin or etherium records to be extraordinarily confusing to track. Here, the crook advantage of of our bitcoin mixing milieu makes a apportionment of sense. It adopt be much easier to protect your wampum and exclusive information. The reasonable ratiocinate you be to participate with our accommodation is that you appetite to take cover your bitcoins from hackers and third parties. Someone can analyze blockchain transactions, they matrix wishes as be proficient to route your in person observations to hijack your coins. With our Bitcoin toggle interchange, you won't from to feel interest regarding it anymore.
Bitcoin Mixer ether
Bitcoin Mixer ethereum
Bitcoin Mixer ETH
Bitcoin Mixer litecoin
Bitcoin Mixer LTC
Bitcoin Mixer anonymous
Bitcoin Mixer crypto
Bitcoin Mixer Overcome
Rating Bitcoin Mixer
Requisite Bitcoin Mixer
Bitcoin Blender ether
Bitcoin Blender ethereum
Bitcoin Blender ETH
Bitcoin Blender litecoin
Bitcoin Blender LTC
Bitcoin Blender anonymous
Bitcoin Blender crypto
Bitcoin Blender Reach
Rating Bitcoin Blender
Most worthwhile Bitcoin Blender
Bitcoin Tumbler ether
Bitcoin Tumbler ethereum
Bitcoin Tumbler ETH
Bitcoin Tumbler litecoin
Bitcoin Tumbler LTC
Bitcoin Tumbler anonymous
Bitcoin Tumbler crypto
Bitcoin Tumbler Outperform
Rating Bitcoin Tumbler
Crack Bitcoin Tumbler
Best Bitcoin mixing armed forces
Rating Bitcoin mixing waiting
Covering Bitcoin mixing manipulate
Anonymous Bitcoin mixing serve
Bitcoin Litecoin mixing scholarship
Bitcoin Ethereum mixing choice
Bitcoin LTC ETH mixing favour
Bitcoin crypto mixing feeling exact
<a href=https://bit-mix.info>Bitcoin Mixer</a> <a href=http://b5tp7oigc56uobn5npxlyg5iomhjhc3gbk2dpys6wcsnxlhmqmibxqyd.onion>Bitcoin Mixer (onion)</a>

Ahutygo, poidno 10.8.2022 2:05:19

比特币&#28151;合器(;切换开Ð51;)
<a href=https://mix-bit.com>Bitmix</a> <a href=http://b5tp7oigc56uobn5npxlyg5iomhjhc3gbk2dpys6wcsnxlhmqmibxqyd.onion>BitMix (onion)</a>
- 是最好௚0;加密货065;交换服&#21153;,如果您在网ߍ8;交换和$141;物时需&#35201;完全匿名。 如果您༙6;要进行p2p&#25903;付和各;种比特ð65;转账,6825;将有助&#20110;隐藏您;的身份z90; 比特币૿1;合器服153;旨在混&#21512;一个人的钱,ॲ2;为他提379;纯粹的&#27604;特币。 这里的ߒ7;要重点159;确保混&#21512;器很好地隐藏ߚ7;务跟踪A292;因为您&#30340;事务可以被跟ื4;。 最好的਀5;拌机是552;供最大&#21311;名性的搅拌机Ӎ0; 如果您१6;望比特065;,lycoin或197;太坊的&#27599;笔交易都非常༓0;以跟踪 290; 在这里ᦁ2;使用我204;的比特&#24065;混合网站非常੍7;意义。 这将是ੋ6;容易为320;保护你&#30340;钱和个人信息Ӎ0; 您想要ߎ2;我们的381;务合作&#30340;唯一原因是因ߒ6;您想隐"255;您的比&#29305;币免受黑客和౑2;三方的915;击。 有人可ߣ7;分析区359;链交易&#65292;他们将能够跟ื4;您的个154;数据以&#31363;取您的硬币。 有了我ߤ4;的比特065;开关,&#20320;就不用再担心ߚ2;。
Bitcoin Mixer ether
Bitcoin Mixer ethereum
Bitcoin Mixer ETH
Bitcoin Mixer litecoin
Bitcoin Mixer LTC
Bitcoin Mixer anonymous
Bitcoin Mixer crypto
Bitcoin Mixer Crown
Rating Bitcoin Mixer
Tucker Bitcoin Mixer
Bitcoin Blender ether
Bitcoin Blender ethereum
Bitcoin Blender ETH
Bitcoin Blender litecoin
Bitcoin Blender LTC
Bitcoin Blender anonymous
Bitcoin Blender crypto
Bitcoin Blender Docilely
Rating Bitcoin Blender
Most eminent Bitcoin Blender
Bitcoin Tumbler ether
Bitcoin Tumbler ethereum
Bitcoin Tumbler ETH
Bitcoin Tumbler litecoin
Bitcoin Tumbler LTC
Bitcoin Tumbler anonymous
Bitcoin Tumbler crypto
Bitcoin Tumbler Overwhelm
Rating Bitcoin Tumble
比特币&#28151;合器乙;醚
比特币&#28151;合器以;太坊
比特币&#28151;合器ETH
莱比特&#27604;特混合;器
比特币&#28151;合器LTC
匿名比&#29305;币混合;器
比特币&#21152;密混合;器
顶部的&#27604;特币混;合器
比特币&#28151;合器评;级
最好的&#27604;特币混;合器
比特币&#21644;乙醚
比特币&#21644;以太坊;
比特币&#25605;拌机ETH
比特币&#21644;莱特币;
比特币&#25605;拌机JTC
匿名比&#29305;币搅拌;机
比特币-加密搅ৡ2;机
顶部的&#27604;特币搅;拌机
比特币&#25605;拌机评;级
最好的&#27604;特币搅;拌机
比特币-乙醚切ৰ2;开关
比特币-以太坊ߎ1;倒翁
比特币&#19981;倒翁ETH
比特币-莱特币ஒ7;璃
比特币&#19981;倒翁LTC
匿名比&#29305;币不倒;翁
比特币&#26159;一个加;密切换ó20;关
顶部的&#27604;特币玻;璃
比特币&#19981;倒翁评;级
最好的&#27604;特币不;倒翁
最好的&#27604;特币混;合服务
比特币&#28151;合服务;评级
最好的&#27604;特币混;合服务
匿名比&#29305;币混合;服务
比特币&#21644;莱特币;混合服Ó53;
比特币&#21644;以太坊;混合服Ó53;
比特币&#28151;合服务;LTC ETH
比特币&#21152;密混合;服务
<a href=https://mix-bit.com>BitMix</a> <a href=http://b5tp7oigc56uobn5npxlyg5iomhjhc3gbk2dpys6wcsnxlhmqmibxqyd.onion>BitMix (onion)</a>

Steverop, poidno 3.1.2021 8:59:23
Why are your iphones so cheap?
<a href=http://telephonebuyapl.com> Cheap iPhone 12 mini</a>
http://telephonebuyapl.com
Our iphones are sold at competetive prices in kindness of the most partition because they are obtained using leaked acclaim greetings carte de visite & PayPal billing information. Presence is earliest acquired, give-away cards are bought using the involvement and then tempered to to be the winner in goods on typical clearnet stores in inspect to set off on anonymize the purchase.

Then why don't you unmitigated all more persuaded these iphones on eBay, Amazon, etc. yourselves?

In rightly, we do. Satisfaction, dealing in profuse unaccounted (i.e. no Assessment paid) amounts causes raging be leery of so the residuum of our imaginative inquiry' products is sold here.

Do you be experiencing wink at to the justification the limitation of brobdingnagian orders?

If you totter products in advocate of $ 2000 or more on the rhythmical so manifestation, you along 20% discount.

How do I profit seeking your products ?

You can own regulate with Bitcoin in our store. This keeps both parties non-toxic, confident and anonymous. We recommendable LocalBitcoins.com suited in return the trimming benefits of buying Bitcoins, unless you already be dressed a Bitcoin wallet.

Are your products 100% primeval and not fake?

All products are 100% primeval, purchased from authorized retailers.

Is it safe-deposit to using iPhones bought from your store?

Yes, it is methodically non-toxic, they are not stolen, they are purchased fully legit from authorized retailers. You can take to task these products in your own fame or apple id, without any problems. Its 100% non-toxic, since these are NOT stolen goods.
telephonebuyapl.com

Rupertanner, poidno 30.12.2020 1:15:09


---
? fifa, fifa <a href=http://15fifa.ru/index.php?newsid=8> 15 </a> fifa

Williamcet, poidno 29.12.2020 22:44:59
windows 7

---

<a href=https://aktivator-windows-7.net/> windows 7</a>

PolyaSi, poidno 23.12.2020 15:00:43
<a href=https://hqd.wiki/kak-otlichit-hqd-poddelku-ot-originala/> </a>
------
<a href=https://hqd.wiki/kak-otlichit-hqd-poddelku-ot-originala/> hqd</a>

BasPauri, poidno 20.12.2020 22:01:27
<a href=https://bagemika.ru/catalog/zerkalo-v-kabinet/filter/clear/apply/?PAGE_EL_COUNT=128&gt; </a> или <a href=https://bagemika.ru/catalog/product/zerkalo-v-rame-266.html> </a>

https://bagemika.ru/catalog/product/zerkalo-v-rame-307.html

HermanViare, poidno 10.12.2020 14:00:06
MEET HOT LOCAL GIRLS TONIGHT WE GUARANTEE FREE SEX DATING IN YOUR CITY CLICK THE LINK: http://veryhotgirls.site/
MartinLycle, poidno 5.12.2020 21:44:09
. -.
.
<a href=https://cary-star.ru/tag/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D0%BD/> </a>
<a href=http://cary-star.ru/> </a>
<a href=http://cary-star.ru/tag/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D0%BD/> </a>
<a href=http://cary-star.ru/> </a>
<a href=http://cary-star.ru/tag/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D0%BD/> </a>
<a href=http://cary-star.ru/product-category/maine-coon-kittens/> </a>
<a href=http://cary-star.ru/> </a>
<a href=http://cary-star.ru/product-category/maine-coon-kittens/> </a>
<a href=http://cary-star.ru/tag/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D0%BD/> </a>
<a href=http://cary-star.ru/> </a>


https://yandex.ru/maps/2/saint-petersburg/?ll=30.315635%2C59.938951&mode=search&oid=1420812562&ol=biz&sll=30.315635%2C59.938951&sspn=0.986023%2C0.282177&text=%20%20&z=11

https://yandex.ru/collections/user/company%40pitomnik-koshek-porody-mein-kun-cary-star/

EdgarCep, poidno 30.3.2019 1:24:53
! !
: https://zen.yandex.ru/media/agentmdk/samye-opasnye-parazity-jivuscie-v-tele-cheloveka-5c9dde3ec933de00b4ecffea

Timothyemife, poidno 19.3.2019 5:43:03
! !
: <b> </b> <a href=http://kinovalenok.tv/>;http://kinovalenok.tv/</a&gt;
: http://kinovalenok.tv/otechestvennyy/ 2019
: <a href=http://kinovalenok.tv/priklyucheniya/> </a> 2018
: <a href=http://kinovalenok.tv/novinki/> hd</a> 2018
: http://kinovalenok.tv/11458-robert-dauni-ml-mozhet-sygrat-legendarnogo-perri-meysona-v-seriale-hbo.html <b> . HBO </b>
: <a href=http://kinovalenok.tv/1581-maykl-chiklis-sygraet-v-amerikanskoy-istorii-uzhasov.html&gt; </a> <b> </b>

RobertBuima, poidno 19.3.2019 3:03:26
?????? Want to get the most out of your money?
? Out our best GUARANTEED CASINO BONUSES that we can offer here
only today!
http://best-coinscasino.com

?Please check our site for exclusive casino bonuses!
https://bit.ly/2TlMgEk

#casino #bigwin #poker #slots #onlinecasino #gambling #reactoonz #freespens #bonus #jackpot #stream #lasvegas #roulette

RobertExped, poidno 19.3.2019 3:03:16
?????? Want to get the most out of your money?
? Out our best GUARANTEED CASINO BONUSES that we can offer here
only today!
http://best-coinscasino.com

?Please check our site for exclusive casino bonuses!
https://bit.ly/2TlMgEk

#casino #bigwin #poker #slots #onlinecasino #gambling #reactoonz #freespens #bonus #jackpot #stream #lasvegas #roulette

Mathewpam, poidno 19.3.2019 2:26:44
! !
: <b> </b> <a href=http://kinobibly.ru/>http://kinobibly.ru/</a>
: hd 720 http://kinobibly.ru/anime/ 2019
: <a href=http://kinobibly.ru/boevik/> </a> 2019
: <a href=http://kinobibly.ru/detektiv/> </a> 2018
: http://kinobibly.ru/12405-dom-terpimosti-maison-close-sezon-1-2-2010-2013.html / Maison close ( 1-2) (2010-2013)
: 5 , <a href=http://kinobibly.ru/9969-5-prichin-pochemu-probuzhdeniyu-sily-ne-dali-glavnuyu-nominaciyu-na-oskar.html> 5 , </a>
: http://kinobibly.ru/2961-mutanty-2-mimic-2-2001.html

Carmeloson, poidno 19.3.2019 2:26:41
! !
: [url=http://sportmanlife.ru/] [/url]
: [url=http://sportmanlife.ru/kak-bistro-nakachat-myshcy/] [/url]
: http://sportmanlife.ru/51-alkobarer-sredstvo-1-borby-s-alkogolizmom.html
: http://sportmanlife.ru/40-falloston.html

Henrybream, poidno 5.3.2019 22:37:51
buy cialis 40mg <a href="https://skylensnw.com/"&gt;Buy cialis 20mg</a>
https://skylensnw.com
http://bizimera.tv/user/Pedersen11Carlsen/
http://root-motion.com/qa/index.php?qa=user&qa_1=daley83nilsson
https://botdb.win/wiki/Web_Prescription_Drugs_Buy_Cialis_20mg_With_out_Prescription

feeerardJen, poidno 25.2.2019 7:32:22
cialis profeti onal <a href="http://www.mayavanrosendaal.com">http://www.mayavanrosendaal.com </a>

https://yogaasanas.science/wiki/Cialis_Pure_Male_Enhancement_Cancergenomicsorg
http://c-way.com.ua/index.php?subaction=userinfo&user=PruittWhittaker3
http://www.autismdiscussion.com/index.php?qa=user&qa_1=ivey98newman
http://www.machinesasous777.com/index.php?task=profile&id=347479
http://2.gp/MYsg


medicine cialis tablets <a href="http://www.mayavanrosendaal.com">cialis without prescription online </a>

Charlesinamp, poidno 9.2.2019 13:33:17
! !
: <a href=http://inspacefilm.ru/>; 3 </a>
: http://inspacefilm.ru/anime/ 2019
: hd http://inspacefilm.ru/boevik/ 2018
: http://inspacefilm.ru/detektiv/ 2019
: http://inspacefilm.ru/1031-avtor-betmena-protiv-supermena-ubet-pervuyu-ledi.html <b> </b>
: <a href=http://inspacefilm.ru/5410-zaneslo-redirected-2014.html> / Redirected (2014) </a> / Redirected (2014)
: http://inspacefilm.ru/14782-premera-treylera-plohie-vremena-v-el-royale.html

Wallacetaf, poidno 9.2.2019 3:14:03

Hey there! I've been reading your blog for a while now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Atascocita Texas! Just wanted to mention keep up the fantastic job!

Wallacetaf, poidno 6.2.2019 12:40:40

I like the helpful information you supply for your articles. I'll bookmark your blog and take a look at again right here regularly. I am rather certain I will be informed many new stuff proper here! Good luck for the next!

Walterpom, poidno 6.2.2019 0:33:14
compare rx prices
<a href=http://canadianpharmacymim.com/>canada online pharmacies</a>
pharmacy near me
<a href="http://canadianpharmacymim.com/">drugs for sale</a>

Walterpom, poidno 4.2.2019 18:31:14
buy online prescription drugs
<a href=http://canadianpharmacymim.com/>canadian cialis</a>
best online international pharmacies
<a href="http://canadianpharmacymim.com/">canadian pharmacies online prescriptions</a>

AlbertSople, poidno 4.2.2019 15:37:56
cheap prescription drugs online
<a href=http://canadianpharmacymim.com/>canada online pharmacies</a>
drugstore online
<a href="http://canadianpharmacymim.com/">drugs for sale</a>

AlbertSople, poidno 4.2.2019 9:33:59
legitimate online pharmacies
<a href=http://canadianpharmacymim.com/>canada drug</a>
internet pharmacy
<a href="http://canadianpharmacymim.com/">canada pharmacy online</a>

AlbertSople, poidno 3.2.2019 17:37:28
online pharmacies
<a href=http://canadianpharmacymim.com/>aarp recommended canadian pharmacies</a>
no prescription pharmacies
<a href="http://canadianpharmacymim.com/">drugs for sale</a>

Vezenvek, poidno 25.1.2019 11:09:07
Hello. Many ebook's Download
https://libmy.site123.me/books/inner-engineering-a-yogi-s-guide-to-joy-by-sadhguru

VezenGreen, poidno 25.1.2019 11:09:02
Hello. Many ebook's Download
https://libmy.site123.me/books/inner-engineering-a-yogi-s-guide-to-joy-by-sadhguru

Vezenbrido, poidno 25.1.2019 11:07:42
Hello. Many ebook's Download
https://libmy.site123.me/books/inner-engineering-a-yogi-s-guide-to-joy-by-sadhguru

Rezenvek, poidno 24.1.2019 17:59:26
Hello. Huge ebook Vault
https://libmy.site123.me/books/to-the-women-i-once-loved-by-pierre-alex-jeanty

Rezenbrido, poidno 24.1.2019 17:56:52
Hello. Free ebook Library
https://libmy.site123.me/books/inner-engineering-a-yogi-s-guide-to-joy-by-sadhguru

Rezinvek, poidno 23.1.2019 21:31:22
Hello. Download books
https://libmy.site123.me/books/to-the-women-i-once-loved-by-pierre-alex-jeanty

RezinGreen, poidno 23.1.2019 21:31:02
Hello. Download ebook
https://libmy.site123.me/books/to-the-women-i-once-loved-by-pierre-alex-jeanty

Phillipdow, poidno 19.1.2019 19:12:38
! !
: <b> </b> <a href=http://kinovalenok.tv/>;http://kinovalenok.tv/</a&gt;
: hd http://kinovalenok.tv/fantastika/ 2018
: http://kinovalenok.tv/komediya/ 2018
: http://kinovalenok.tv/melodrama/ 2019
: http://kinovalenok.tv/6145-parad-smerti-death-parade-sezon-1-2015.html <b> / Death Parade ( 1) (2015) </b>
: <a href=http://kinovalenok.tv/2474-hellsing-rassvet-hellsing-the-dawn-2011-2012.html> : / Hellsing: The Dawn (2011-2012) </a> <b> : / Hellsing: The Dawn (2011-2012) </b>
: http://kinovalenok.tv/10564-dedpul-prisoedinitsya-k-lyudyam-iks-posle-vtorogo-filma.html

KeithInsuT, poidno 13.1.2019 15:07:10
! !
?:
http://itcyber.ru/13738-startovalo-otkrytoe-beta-testirovanie-critical-ops-dlya-android.html - Critical Ops Android
<a href=http://itcyber.ru/12496-prodvizhenie-v-instagram-s-pomoschyu-servisa.html> </a> <b> </b>
http://itcyber.ru/information-technology-it/
<a href=http://itcyber.ru/mobile/> </a>
: <b> </b> http://itcyber.ru/

MichaelZOgma, poidno 12.1.2019 7:37:56
!
: http://himaan.ru :
http://himaan.ru/kreativ/
http://himaan.ru/interesnoe/
http://himaan.ru/3355-fotograf-brigitte-niedermair.html <b> Brigitte Niedermair </b>
http://himaan.ru/7950-zagadki-i-tayny-kotorye-budorazhat-chelovecheskiy-um-do-sih-por.html

Williamoxite, poidno 30.4.2018 10:00:27
viagra without a doctor prescription canada <a href=http://viagrawithoutdocpresc.accountant/#8742>viagra without headache</a> viagra without a doctor
StanleyJub, poidno 11.4.2018 12:11:55
, , , <a href=http://gturs.com>gturs.com</a>
StanleyJub, poidno 11.4.2018 1:44:45
, , , <a href=http://gturs.com>gturs.com</a>
Dustinred, poidno 7.4.2018 4:37:13
, 100 . . <a href=http://zonakulinara.ru>;zonakulinara.ru</a>
kamagra 100mg tablets usa 247 pills, poidno 4.4.2018 23:11:31
kamagra kopen in de winkel utrecht
<a href="http://kamagrabst.com/"&gt;kamagra 100mg oral jelly for sale</a>
kamagra 100mg oral jelly review
<a href="http://kamagrabst.com/"&gt;kamagra 100 mg</a>
kamagra 100mg oral jelly use
http://kamagrabst.com/
kamagra 100mg chewable tablets

GarryDenny, poidno 3.4.2018 0:13:12
, . . <a href=http://montazhnik02.ru>;montazhnik02.ru</a>
Dennisnum, poidno 2.4.2018 12:56:35
JerryFlugS, poidno 1.4.2018 5:46:25
RusselPek, poidno 31.3.2018 17:15:13
VeronaSup, poidno 20.3.2018 18:47:51
VaughnCed, poidno 20.3.2018 14:10:13
TerriSeevy, poidno 18.3.2018 14:21:57
AthenaBurne, poidno 16.3.2018 8:36:06
TerriSeevy, poidno 16.3.2018 8:03:15
Mariahit, poidno 14.3.2018 11:10:11
Mariahit, poidno 13.3.2018 12:12:37
MichaelOrder, poidno 10.3.2018 14:18:34
SergioDeant, poidno 10.3.2018 0:59:53
PaulaDaync, poidno 9.3.2018 2:08:43
Helenkably, poidno 7.3.2018 6:43:02
LeslieAdofs, poidno 6.3.2018 13:12:48
BettyMut, poidno 24.2.2018 5:28:39
SuanneCog, poidno 23.2.2018 20:24:46
Rositamaymn, poidno 22.2.2018 13:36:17
ChristaGrora, poidno 22.2.2018 3:01:11
SusanChore, poidno 21.2.2018 10:57:05
SusanChore, poidno 20.2.2018 11:23:12
RamonPem, poidno 18.2.2018 18:07:35
VenessaMaigh, poidno 18.2.2018 6:31:54
Dorothyunolo, poidno 16.2.2018 15:48:22
JanelleQuita, poidno 16.2.2018 10:47:37
ArleenMaw, poidno 16.2.2018 5:54:40
Arwen, poidno 16.2. 2004 16:03:30
Narlen, poidno 6.2. 2004 14:00:28
Jan Belcarnen Čeřovský, poidno 27.1. 2004 23:16:13
IX, poidno 27.1. 2004 8:27:52
Jan Belcarnen Čeřovský, poidno 9.1. 2004 9:56:03
Petr, poidno 9.1. 2004 0:29:47
Jan Belcarnen Čeřovský, poidno 8.1. 2004 9:41:23
Ka1i5, poidno 8.1. 2004 8:08:11
Arwen, poidno 5.1. 2004 15:25:51
glum, poidno 31.12. 2003 8:32:01
Cresss, poidno 29.12. 2003 16:33:17
Ungolianta, poidno 29.12. 2003 10:27:35
Ruby, poidno 29.12. 2003 10:05:30
Šaman, poidno 29.12. 2003 1:32:24
Bellatrix, poidno 23.12. 2003 22:38:58
Jan Belcarnen Čeřovský, poidno 23.12. 2003 22:05:40
MAJDALA, poidno 23.12. 2003 19:58:39
Gismoo, poidno 23.12. 2003 19:10:52
Gismoo, poidno 23.12. 2003 19:06:59
Bellatrix, poidno 23.12. 2003 16:52:26
Kerl, poidno 23.12. 2003 13:17:56
Jan Belcarnen Čeřovský, poidno 23.12. 2003 10:24:18
glum, poidno 23.12. 2003 7:27:17
archenemy, poidno 22.12. 2003 17:27:10
Turmawen, poidno 22.12. 2003 16:07:11
Jan Belcarnen Čeřovský, poidno 21.12. 2003 20:52:14
Conan, poidno 21.12. 2003 19:31:14
Jan Belcarnen Čeřovský, poidno 20.12. 2003 11:28:29
Aman, poidno 20.12. 2003 10:45:25
Jan Belcarnen Čeřovský, poidno 19.12. 2003 19:25:49
Rastr X, poidno 19.12. 2003 18:40:15
Jan Belcarnen Čeřovský, poidno 19.12. 2003 17:56:09
Scalex, poidno 19.12. 2003 17:49:13
Ruby, poidno 19.12. 2003 13:11:28
Haldirwen, poidno 19.12. 2003 10:04:17
asfaloth, poidno 19.12. 2003 8:06:49
dogmeat, poidno 19.12. 2003 0:03:07
Voslogin, poidno 18.12. 2003 23:21:09
Jan Belcarnen Čeřovský, poidno 18.12. 2003 22:37:39
Arsiméné, poidno 18.12. 2003 22:05:40
Ruby, poidno 18.12. 2003 21:17:33
Aman, poidno 18.12. 2003 18:43:57
Gismoo, poidno 18.12. 2003 18:26:23
Lothmíril, poidno 18.12. 2003 18:17:24
Hedera, poidno 18.12. 2003 16:48:53
asfaloth, poidno 18.12. 2003 15:03:11
Jan Belcarnen Čeřovský, poidno 18.12. 2003 14:52:14
Darthie, poidno 18.12. 2003 14:49:14
Vandor, poidno 18.12. 2003 14:28:18
Vandor, poidno 18.12. 2003 14:25:17
Jan Belcarnen Čeřovský, poidno 18.12. 2003 10:13:52
Saruman, poidno 18.12. 2003 9:25:42
Jan Belcarnen Čeřovský, poidno 18.12. 2003 9:02:52
Amy, poidno 18.12. 2003 8:56:01
Lucyová, poidno 18.12. 2003 8:31:13
Míšánek, poidno 18.12. 2003 7:13:36
Master, poidno 17.12. 2003 23:59:37
Aman, poidno 17.12. 2003 23:15:23
Jan Belcarnen Čeřovský, poidno 17.12. 2003 22:38:34
Sírwen, poidno 17.12. 2003 21:55:45
Bellatrix, poidno 17.12. 2003 21:37:08
puberťák, poidno 17.12. 2003 21:11:52
Arwen, poidno 17.12. 2003 20:47:37
garrett, poidno 17.12. 2003 20:38:18
Enja, poidno 17.12. 2003 20:16:19
Arsiméné, poidno 17.12. 2003 20:07:32
xcafe, poidno 17.12. 2003 19:59:27
Master, poidno 17.12. 2003 19:55:35
Conan, poidno 17.12. 2003 19:23:47
Gismoo, poidno 17.12. 2003 18:38:28
pip, poidno 17.12. 2003 18:18:41
Gandalf šedoplášť, poidno 17.12. 2003 17:22:50
Edhel, poidno 17.12. 2003 17:09:05
el, poidno 17.12. 2003 16:42:29
Ekan, poidno 17.12. 2003 16:38:23
[ Vechny komente ]

Diskuze ten na tchto strnkch nen provozovatelem serveru nijak moderovna a upravovna. Provozovatel nem vliv na obsah jednotlivch pspvk a nenese za ni zodpovdnost. Vyhrazuje si vak prvo kterkoliv pspvek smazat, pokud bude odporovat normm slunho chovn.
Jmno: E-mail:

Koment:

Upozorovat na nov komente mailem?
Pepi heslo   --> 


Informovat o novch komentch k tomuto lnku
E-mail:V nadpisu V textu V komentch


Zadejte text pro hledn v elncch (napo. Gandalf A Balrog, Elijah Wood NEBO Orlando Bloom, Dvi Vie A Faramir A Frodo). Minimln dlka hledanho slova jsou toi znaky.

Posledn elnky / novinky

Pozvnka na TolkienCon 2020
Dne 4.11.2019 napsal Belcarnen, celkem koment: 7
Pozvnka na TolkienCon 2019
Dne 12.11.2018 napsal Belcarnen, celkem koment: 6
Pozvnka na TolkienCon 2018
Dne 8.11.2017 napsal Belcarnen, celkem koment: 6
Pozvnka na TolkienCon 2017
Dne 7.11.2016 napsal Belcarnen, celkem koment: 160
TolkienCon 2016 fotky, video, atd. (doplnno: 18.1. 11:58)
Dne 18.1.2016 napsal Belcarnen, celkem koment: 127
Pozvnka na TolkienCon 2016
Dne 12.11.2015 napsal Belcarnen, celkem koment: 250
Pozvnka na TolkienCon 2015
Dne 9.11.2014 napsal Belcarnen, celkem koment: 7
TolkienCon 2014 fotky, zznamy tak vbec (doplnno: 24.1. 22:47)
Dne 23.1.2014 napsal Belcarnen, celkem koment: 27
Pozvnka na TolkienCon 2014
Dne 9.11.2013 napsal Belcarnen, celkem koment: 156
TolkienCon 2013 fotky, reporte, pednky a tak vbec (posledn aktualizace 29.1. 21:19)
Dne 26.1.2013 napsal Belcarnen, celkem koment: 51

O em se psalo ped rokem?

 
[ Vechny lnky / rozen hledn ]Nejen o vn...


27.1. 2009
Pokud o tom nhodou jet nevte, tak 28. kvtna bude v Praze zahrna Symfonie Pn prsten! Detaily najdete a lstky mete objednvat ZDE

9.4. 2008
Na adrese www.lotrcon.cz najdete pozvnku na leton LOTRcon ve dnech 27.6 - 29.6 2008, psma na tma nejen Pn prsten jako sousti Festivalu Fantazize.

5.3. 2007
Mte radi fantasy a sci-fi? Bav Vs histria Slovanov? Ste blzni do mangy a anime? Alebo si chcete len prs vyska DDR i Sing Star ? Ak ste aspo na jednu otzku odpovedali pozitvne, potom niet lepej voby ako navtvi Slavcon 2007. Pestr trojdov program len za 200 Sk v predpredaji a za 250 Sk na mieste. Pre blisie informcie navtvte strnku www.slavcon.arda.sk, kde sa mete priamo zaregistrova. (akci pod Spoloenstvo Tolkiena, kon

15.11. 2005
Dne 17.11.2005 od 14h se v sle HAMU uskuten koncert Praskho Filmovho Orchestru (viz. mal recenze). I tentokrt je krom hudby J. Williamse pipravena The Lord of the Rings Trilogy Howarda Shorea. Vce informac na strnkch PFO

10.1. 2005
Palace Cinemas Slovansk dm maj na programu maraton vech rozench verz Pna prsten. Bohuel startuje o plnoci z 18. na 19. ledna (ter na stedu), co pi dvancti hodinch filmu nen dvakrt ideln as. Tohle rozhodn nen posledn pleitost, take se nemuste snait zlikvidovat v takto nelidsk termn a v klidu mete pokat. A nebo zajt jen na rozen Nvrat krle...

... vechny zprviky

Tipy na pohlednici !


Nvrat Krle - 26 fotekDv Vee - 15 fotekComics - postupn doplovno

Nejoblbenj lnky


DVD a VHS
Objednejte si Nvrat krle se slevou!


Znamen
DVD za 399,- i 499,- KZasponzorujete provoz tohoto webu? Vce zde

Poradna
Gondorsk archiv - poradna v otzkch tolkienistickch

Byla by pro vs zajmav projekce vech rozench verz Pna prsten s njakou tou pednkou?
Ano, kdykoliv (kino v Praze)
[ 2469 - 75,81% ]
Ano, v dubnu 2006 (kino v Praze)
[ 29 - 0,89% ]
Ano, v kvtnu 2006 (kino v Praze)
[ 103 - 3,16% ]
Ano, pozdji (kino v Praze)
[ 25 - 0,77% ]
Ano, kdykoliv (kino v Brn)
[ 301 - 9,24% ]
Ano, v dubnu 2006 (kino v Brn)
[ 15 - 0,46% ]
Ano, v kvtnu 2006 (kino v Brn)
[ 16 - 0,49% ]
Ano, pozdji (kino v Brn)
[ 52 - 1,6% ]
Spe ne
[ 60 - 1,84% ]
Urit ne
[ 187 - 5,74% ]
... vsledky starch anket

Upozornit na nov lnky
Vce informac zde


Nostalgie - star design
... lnky, novinky
... divck recenze

...::: Film Pn Prsten - The Lord Of The Rings Movie na webu JCsoft's Fantasy (ISSN 1214-052X):::...
Vytvoil a spravuje pro vs Jan "Belcarnen" eovsk
Optimalizovno pro kvalitn prohlee a rozlien 800x600 a vy
Chcete spolupracovat na tvorb strnek? Mt zde svou reklamu? Napite!