Trhlinová válka

Na této stránce je stručný popis děje knih Trhlinová války, mé poznámky a názory. Obsah jsem psal z hlavy bez použití knih. Pokud narazíte na nějaké nesrovnalosti, tak napište mail. Stejně tak, pokud chcete uveřejnit nějaký svůj názor či poznámku ke knize, neotálejte a napište. Bez otálení ji uveřejním.

Zaslat příspěvek na tyto stránky

Kliknutím na náhled obalu se otevře nezmenšený obrázek (obvykle okolo 60 KB)
Click on a book cover picture to view larger version (usually 60 KB).


Mág část I. - Učedník

Vůbec první Feistova kniha odehrávající se v Midkemii. Rozehrává příběh sirotka Puga, který se víceméně náhodou stává učněm mága Kulgana. Pug není příliš dobrým učněm. Magie mu prostě nějak nejde. Jednou se mu ale podaří zlikvidovat párek trollů pouze díky svým skrytým magickým vlohám. Dozvídáme se první útržky celkově skvělého systému magie podle Feista. Pug spolu se svým přítelem Tomasem, který je druhým pilířem příběhu, nacházejí loď rozbitou o skaliska poblíž města. Pug v jejích útrobách nalézá svitek, který zde zanechal Tsuranský mág. Z lodi se zachrání jeden člen posádky. Kněz Tully provede propojení vědomí a událostí vlastní trhlinové války začínají nabírat na obrátkách. Vévoda Borric má podezření, že nepřátelští Tsurané mapují zemi a chystají se zaútočit. Povolává na radu elfy. Tomas se bláznivě zamiluje do elfí královny. Pug pak do princezny Carline. Vévoda Borric spolu s mágem Kulganem, Pugem, Tomasem, princem Aruthou a pár vojáky vyráží do Krondoru žádat o pomoc Západní armády. Cestou jsou napadeni bratrstvem temné stezky. Začíná zima. Vysílenou družinu nalézá v jeskyni na úpatí hor skupina trpaslíků v čele s Dolganem a jeho syny. Dolgan navrhuje rychlou cestu ne druhou stranu hor - systémem starých chodeb pod nimi. Borric souhlasí. Téměř na konci cesty pod horami je družina napadena Zlortem. Téměř všichni unikají, Tomas však zůstane oddělen od družina a ztrácí se hluboko v dolech. Zbytek družiny šťastně vyvázne a vydá se směr Krondor. Trpaslík Dolgan se vrací do dolů, aby hledal Tomase. Nalézá ho v jeskyni spolu se zlatým drakem. Ten Tomase přivedl k sobě, aby držel stráž při jeho umírání. Poprvé se dozvídáme jméno čaroděje Macrose. Drak umírá a zanechává mocné dary. Trpaslík obdrží Tholinovo kladivo a Tomas pak tajemnou zbroj s vyobrazením zlatého draka. Díky této zbroji se pomalu mění v poloboha - stává se Valheruem. Pug spolu s vévodou musí na cestě do Krondoru zakotvit u ostrova opleteného legendami - u ostrova Macrose černého. Pug se s Macrosem setkává. Stále více si uvědomujeme, že Macros tahá za nitky všech událostí. Družina konečně dorazí do Krondoru. Princ z Krondoru jim však na přímý rozkaz krále nemůže poskytnou pomoc. Cestují tedy dál až do královského města Rillanonu aby zjistili, že král je šílený. Odmítá jim poskytnout pomoc. Náhlá zpráva o zničení několika posádek na západě ho rozruší a dává Borricovi do rukou Západní armády. Pug odjíždí spolu s Borricem do ležení. Při odvážném pokusu o prozkoumání nepřátelského tábora je Pug zajat a později odveden na domovskou planetu Tsuranů - Kelewan. Z Tomase se mezitím stává bojovník s pohádkovými schopnostmi. Dostává se do Elvandaru a znovu spatří elfí královnu. Princ Arutha odvážně brání pevnost Crydee a odráží nepřátelská vojska. Do příběhu vstupuje i pirát Amos Trask.
Přichází zima. Tsurané se stahují. Tomas přebývá v Elvandaru. Pug je zajatcem a jeho další osud je neznámý.

Kniha je velice zajímavým úvodem do světa Midkemie. Scény, kdy se Pug učí čarovat a popisuje "ohnivá písmena" se opravdu povedly. Setkáte se tu se všemi běžnými prvky fantasy, nemotorným kouzelníkem počínaje, přes tajemné magické zbraně/zbroj pokračujíce a drakem konče. Děj se občas drobátko vleče a zadrhne. Celkově je kniha příjemným počtením, které připravuje cestu k druhému dílu ...

Jméno Mág - Učedník
Autor Raymond Elias Feist
Vydavatel, rok vydání United Fans (Poutník), 1996
Počet stran 477
Cena 139,- Kč
Další Přeložila Agáta Kratochvílová
Hodnocení 73%

Máte recenzi, stručně popsaný děj nebo jen nějaký postřeh? Co takhle zaslat příspěvek na tyto stránky pomocí speciálního formuláře.


Mág část II. - Mistr

Feistova sága pokračuje. Ocitáme se ve čtvrtém roce války. Pug je otrokem na Kelewanu. Zde se seznamuje s trubadúrem Lauriem. Spolu pracují v bažinách na těžbě dřeva. Do pracovního táboru zavítá mladý šlechtic z rodu Shinzawai. Po určitých peripetiích odvádí oba Midkemiany na svou usedlost. Zde jej počínají učit všemu o Midkemianském způsobu života. Jazykem počínaje, přes obvyklé hry v pivnicích až po politické uspořádáním. Důvod tohoto výcviku netuší. Jednoho dne zavítá na panství jeden z místních mágů - Ctihodných. Ten rozpozná v Pugovi magické schopnosti a odvede ho do sídla mágů, aby se začal učit místní magii. Ocitáme se zpět v Crydee. Arutha a Martin Dlouhý luk spolu s tsuranským zajatcem Karlem zjišťují, že se pravděpodobně chystá velká invaze. Arutha, Amos a Martin tedy vyrážejí do Krondoru žádat o pomoc. Po odvážném proplutí úžiny temnot šťastně dorazí až na místo určení. Zde však zjišťují, že město již neovládá princ Erland, ale vévoda z Bas-Tyry, nenáviděný bratranec vévody Borrice. Arutha spolu s ostatními procházejí městem v utajení a zjišťují, co že se vlastně děje.  Jsou napadeni jednotkou vrchního velitele tajné polici vévody z Bas-Tyry. Víceméně náhodou unikají a po setkání s později velice důležitou postavou Jimmy Ručkou se dostanou do zajetí místní zlodějské organizace, Jízlivců.Po odhalení totožnosti Amose Traska (který je ve skutečnosti jedním z nejobávanějších pirátů známý jako Trenchard) a Aruthy jsou propuštěni a Jizlívci jim představují člověka, kterého chrání před Bas-Tyrou. Není jím nikdo jiný než princezna Anita. Arutha se do ní okamžitě zamiluje. Poté co zjistí, že žádnou pomoc nedostanou, odplouvají zpět do Crydee a Anitu vezou s sebou. Ocitáme se zpět na Kelewanu, kde se Pug učí magii vyšší stezky. Následně jsme svědky závěrečné zkoušky na věži. Pug, nyní již s novým jménem Milamber, si volí své tajné jméno - "Ten, jenž stojí mezi světy". Milamber buduje na Kelewanu sídlo, které budí obdiv a závist. Vrací se na statek Shinzawai a odvádí si odsud otrokyni Katalu, do které se ještě před studii magie zamiloval, a se kterou má syna Williama. Na statku se též dozvídá, že Laurie a Kasumi Shinzawai se chystají projít trhlinou zpět na Midkemii a nabídnout králi Rodricovi mír. V celé operaci je dokonce zapojen císař. Milamber slibuje, že o chystané akci nic neprozradí. Děj se vrací na Midkemii. Sledujeme, jak se Tomas mění v bytost jménem Ashen-Shugar. Šílenství Tomasovo dostupuje vrcholu. Již není více člověkěm. Sledujeme, jak vraždí nevinné zajatce. Pak se však vůle chlapce z Crydee vzepře a přemůže zlovětsný vliv Valherů. Tato událost je jednou z nejpůsobivějších pasáží knihy. Na scénu vstupuje Laurie a Kasumi. Dostávají se do královského města Rillanonu a předávají králi nabídku míru. Král Rodric je však šílený a pokládá je za vyzvědače a zrádce. Vévoda Caldric jim pomůže uniknout a pošle po nich zprávu Borricovi. Oba dva prchají a dostávají se do ležení západních armád. Zde zjišťují, že Borric je raněn. Předávají zprávu Brucalovi, informují jej o tom, že Guy du Bas-Tyra s povolením krále zlikvidoval prince Erlanda. Království je na pokraji občanské války. Ale právě v tuto dobu se na Kelewanu slaví. Dostáváme se na hry pořádané ne císařovu počest. Zde se z úst vojevůdce dozvídáme, že Tsuranská armáda prolomila nejsilnější obrannou linii Midkemie. A hry začínají. Následuje několik stránek, které jsou pravděpodobně vůbec nejlepším Feistovým výtvorem. Milamber zhnusený brutalitou her zasáhne. A jak zasáhne!

Milamber uvolnil paže. Zuřivost jej zahltila. Dvakrát v životě, poprvé, když byl napaden troly, a podruhé při souboji s Rolandem, sáhl do skryté nádrže síly a použil ji. Nyní roztrhl poslední zástěnu mezi vědomím a utajenou mocí. Již pro něj nebyla záhadou, ale pramenem, z něhož prýštily všechny jeho schopnosti. Nyní teprve Milamber plně pochopil, kým doopravdy je. Ne Ctihodným, omezeným starobylými učeními tohoto světa, ale mágem vyššího uměná, mistr naprosto ovládající veškerou energii svou světů.

...

Milamberova paže kolem nich opsala oblouk. "Vy, kteří se tolik těšíte ze smrti a pohany druhých, podívjte se tedy, jak dokážete čelit zkáze!" Odpovědí mu bylo ostré nadechnutí stovek přihlížejících. Milamber zvedl jednu ruku a všichni zmlkli. Dokonce i lehký letní vánek utichl. potom promluvil s nesmírnou vnitřní silou. Při jeho slovech přítomní zbledli, protože jeho hlas zněl, jako kdyby obživla sama smrt a přišla mezi ně. Jeho slova se rozléhala a ozvěna jen opakovala znovu a znovu. "Třeste se a zoufejte, neb já jsem MOC!"

...

Milamber zkřížil obě ruce před tělem a sklopil zraky. Země! Pod nohama se začalo ozývat hluboké dunění. Země se nejprve lehounce zachvěla, vibrace však rychle nabíraly na síle. V ovzduší se třepetal rozčilený bzukot, jako kdyby arénu obklopilo hejno obrovského hmyzu. Po chvíli se oba zvuky sladily v jediný harmonický akord a země se pohnula. Chvění přerostlo v třes, pak v nebezpečné kymácení, vzdouvání a valení. Milamber stál klidně na jakémsi ostrůvku. Zdálo se, jako by půda, sama země ztratila svou soudržnost a zkapalněla. Lidé byli vymrštěni dolů na dno stadionu. Obrovské koloseum skučelo pod náporem prazákladních sil. Sochy tančily na podstavcích a velikánské brány byly vyvráceny z pantů za doprovodu ohlušujícího praskotu letitého dřeva. Chvíli poskakovaly před únikovými chodbami, vypadalo to téměř, jako kdyby kráčely opileckým vrávoravým krokem, potom se sklopily na písek a rozdrtily ty, kteří zůstali pod nimi. Většina zvířat přebývajících pod arénou zešílela a rozbíjela své klece, útočila na zámky a vyvracela dveře. Netvoři prchali tunely a přehnali se přes povalená vrata. Jakmile se ocitli pod ohnivou sprchou, začali bučet a řvát. Rozzuření bolestí vrhali se náhodně na omráčené občany Říše ležící na zemi a trhali je na kusy. Najednou se stalo, že muž seděl a nepřítomným plácáním zhášel ohnivé kapky, zatímco několik stop od něj požírala jiného muže nějaká příšera ze vzdálených lesů.

Jistě pochopíte, že po této exhibici se Milamber nemohl nadále na Kelewanu zdržovat. Teleportuje se zpět na svůj statek, věnuje ho svým sluhům a spolu s ženou a dítětem prchá na Midkemii. Podaří se mu dojet až do tábora vévody Borrice, aby se stal svědkem jeho smrti. Ještě před skonem se Borric přizná k tomu, že vrchní lovčí Martin je jeho syn. Věnuje také strov na Velkém Hvězdném jezeře Kulganovi a Milamberovi spolu s velkým obnosem peněz, které mají využít k vybudovaní akademie pro mágy. Milamber se také dozví, že byl adoptován do rodiny a je tedy nyní Pug conDoin. Následně můžeme sledovat, jak na bojiště dorazí východní armády pod vedením krále. Obrovská armáda bez potíži zničí Tsuranské vojsko. Při boji je však král smrtelně zraněn. Je odvezen do tábora, kde jmenuje Lyama následníkem trůnu. Lyam jako nový král nabízí císaři Tusranů mír a ten přijímá. Je dohodnuto setkání. Do Elvandaru je vyslán posel, který má za úkol vyřídit zprávu o konci války a pozvání pro trpaslíky a elfy na chystané setkání. Poslem není nikdo jiný než Laurie. Ten se však na okraji elfích lesů setkavá s Macrosem. Ten si s ním drobátko pohraju a Laurie se vrací do ležení v domnění, že zprávu vyřídil. Do Elvandaru se však místo něj vypraví sám Macros. Ten oznámí zprávu o konci války a zároveň varuje Tomase, že při setkání krále a císaře se chystá zrada. A nadejde den setkání dvou vládců. Milamber se ujímá role tlumočníka a oba mladí panovníci uzavírají přátelství. Pak se však náhle objeví Tomas a jeho vojsko. Macros vyvolá iluzi, ve které tsuranští vojáci tasí meče. A Tomasovo vojsko útočí. Nikdo netuší, co se vlastně děje. Císař se domnívá, že ho král Lyam zradil. V údolí se znovu rozpoutá bitva. Na scéně se objevuje Macros a žádá Milambera o pomoc. Společně vstupují do trhliny mezi světy, ale neobjevují se na její druhé straně. Ocitnou se kdesi mezi. Zde proběhne zajímavý rozhovor mezi oběma mágy a následně se jim podaří trhlinu uzavřít. Milamberovi se podaří vrátit na Midkemii, Macros záhadně mizí. Mezitím se v údolí stále bojuje. Bitva končí tak, že se čtyřtisícové vojsko pod vedením Kasumiho ze Shinzawai jako první v dějinách říše Tsuranů vzdá nepříteli. Tím však kniha nekončí. Děj pokračuje cestou Aruthy, Milambera a Kulgana do Rillanonu, kde má být korunován nový král. Cestou se zastavují na čarodějově ostrovu a navštíví jeho sídlo. Zde si přečtou svitek, který zde Macros zanechal právě pro tuto příležitost. Mnoho záhad je vyřešeno, mnoho nových se objevuje. Celá obsáhla Macrosova knihovna se stává majetkem Milambera a později poslouží jako základ studijních materiálů pro akademii. Závěr knihy je pak korunovace krále. Nastávají zmatky ohledně následnictví, protože nejstarším z rodu conDoinů je po Borricově prohlášení lovčí Martin. Vše se ale vyřeší. Králem je korunován Lyam. Arutha se stává princem Krondoru a Martin dostává vévodství Crydee. Tečkou v příběhu je pak pirát Amos Trask, který bez rozloučení prchá na lodi, kterou zrovna ukradl nově jmenovanému králi ...

Tato kniha je naprosto skvělá. Obsahuje ukázky mocné magie, nechybí politika, ukazuje skvěle charaktery jednotlivých hrdinů a je v ní i spousta humorných pasáží. Celkově ji považuji za jedno z nejlepších Feistových děl (spolu s částí Novindus Královského bukanýra. Pokud hledáte ságu, kterou jste ještě nečetli, rozhodně sáhněte po Trhlinové válce - i kdyby jen kvůli tomuto dílu.

Jméno Mág - Mistr
Autor Raymond Elias Feist
Vydavatel, rok vydání United Fans (Poutník), 1996
Počet stran 506
Cena 145,- Kč
Další Přeložila Agáta Kratochvílová
Hodnocení 90%

Máte recenzi, stručně popsaný děj nebo jen nějaký postřeh? Co takhle zaslat příspěvek na tyto stránky pomocí speciálního formuláře.


Stříbrný trn

Kniha je opět jakýmsi úvodem do boje s nepřítelem. Chvílemi se docela táhne, ale jinak je pohodová. Obsahuje několik "vkusných" sekvencí, ve kterých se bojuje s černými vrahy, podivnými nemrtvými peklomory. Příběh končí Pugovým příchodem k Eldarům, rase mocných elfích čarodějů. Zde se teprve Pug učí skutečně mocné mocné magii (pokolikáté už, v každém díle se stává mnohem mocnějším než dříve :-))

Jméno Stříbrný Trn
Autor Raymond Elias Feist
Vydavatel, rok vydání United Fans (Poutník), 1996
Počet stran 463
Cena 145,- Kč
Další Přeložila Agáta Kratochvílová
Obálka Luis Royo
Hodnocení 75%

Máte recenzi, stručně popsaný děj nebo jen nějaký postřeh? Co takhle zaslat příspěvek na tyto stránky pomocí speciálního formuláře.


Zlo v Sethanonu

Tahle kniha má naprosto skvělý prolog. Určitě si ho nezapomeňte přečíst ...
Jinak vynikající jsou na ní především části, ve kterých se vyskytuje Pug s Tomasem a později i Macros. Pro všechny příznivce magie nejvyššího kalibru nutná četba! Výtečná je také část, při které shoří město Armengar. Prostě a jednoduše skvělé čtení.

Jméno Zlo v Sethanonu
Autor Raymond Elias Feist
Vydavatel, rok vydání United Fans (Poutník), 1997
Počet stran 525
Cena 145,- Kč
Další Přeložila Agáta Kratochvílová
Hodnocení 83%

 Máte recenzi, stručně popsaný děj nebo jen nějaký postřeh? Co takhle zaslat příspěvek na tyto stránky pomocí speciálního formuláře.


Misc covers

The Raymond E. Feist Ring

This site

Feist on JCsoft's Fantasy Homepage

is owned by Jan Cerovsky.

Misc covers

[Prev] [Next] [Rand] [List] [Join] [Stats] [Home]


[ Trhlinová válka ] Impérium ] Předvoj k Hadí sáze ] Hadí sága ] Postavy ] Mapy & Galerie ] Odkazy ]
Zpět na Raymond Elias Feist


Nacházíte se na JCsoft's FANTASY Homepage - http://www.jcsoft.cz/fantasy/

Tuto stránku vytvořil Jan "Belcarnen" Čeřovský - Cerovsky@jcsoft.cz 
Optimalizováno pro Microsoft Internet Explorer 4.x (5.x) a rozlišení 1024x768x16/32bit
Jan Čeřovský (c) 2000 All rights reserved
Jakékoliv nalezené chyby ( špatné odkazy, chybějící obrázky, hrubky, ...) se nebojte nahlásit na můj e-mail.

TOPlist