Úvodní stránka
TolkienCon 2018 >>
Články, zprávy (563)
Nejnovější fotografie
Vaše recenze (470)
Základní informace
Obsazení - herci
Archiv fotografií
Ukázky a další videa
Místa ve filmu
Hudba
Poradna (50)
Výuka elfštiny
Něco ke stažení
Temné zvěsti
Diskusní fórum
Názory, úvahy
Komentáře k filmu
Adresář LOTRů (619)
Bannery webu
WebRing
Odkazy

Kdo jsem já ...
Fantasy novinky
Bazar knih Tip!
Autoři a díla
Povídky,recenze
Fantasy galerie
Fantasy odkazník
On-line chat
Testy a ankety
Filmy a seriály
Hudba
Počítačové hry
Download

Do oblíbených
WAP verze (info)
Výchozí stránka

Kontaktní mail:
Cerovsky@jcsoft.cz

Zde může být
VAŠE reklama !


Filmy online
CSFD.SK
Trailerzone
Pevnost
2002zy
Stránky o Dračím Doupěti
FantasyGalerie
MusicZone
Další weby...

Stránky si právě
prohlíží 303 lidí

Celkem návštěvníků
12987667

English version here

Nejen o víně vážně i nevážně...


[ <<< Další článek ] [ Všechny články ] [ Předchozí článek >>> ]

Laisi Finwen
7.5. 2003
5. lekce elfštiny - duševní a charakterové vlastnosti mluvících bytostíVerze pro tisk

Návod k použití: Každá lekce sestává ze slovní zásoby, která není určena k povinnému nabiflování, nýbrž k vybírání podle chuti, a návrhů, jak ji používat, decentně a citlivě doplněného o nejnutnější gramatický výklad. Od čtenáře se očekává, že si nejenom přeloží uvedená slovní spojení a větičky, ale bude na jejich základě tvořit stále nové, nejprve podle stejného vzorce, pak stále košatější a originálnější, dokud se úplně "nerozmluví". Pokud není - v hranatých závorkách - uvedeno jinak, slova se čtou přesně tak, jak jsou psána. Zkratka za slovem odkazuje na (nejznámější) pramen, kurzíva na autorčiny dohady až pusté apokryfy.

Seznam předchozích lekcí

5. lekce

1. V předchozích lekcích jste měli možnost se naučit tvořit jednoduché větičky o přírodě s užitím slovesa "ná" - je; nejjednodušší množné číslo (quenijština má celkem tři!), tvoření přídavných jmen slovesných a třetí stupeň přídavných jmen (ostatní se nedochovaly). Slovní zásoba této lekce vám umožní pohovořit také o duševních a charakterových vlastnostech mluvících bytostí ve vašem okolí, tedy např.:

            Nildor nar alassie. 
           
Mamil ná anvoronda.

Abyste však měli možnost vyjádřit svůj obdiv a lásku přímo jim, naučíme se používat slovesa ve druhé osobě:  
- tvary pro všechny osoby se většinou tvoří přidáním osobní koncovky za sloveso. Pokud slovesný kmen končí na souhlásku, váže se přes i  
- tvar pro druhou osobu množného čísla (a pro vykání) je -lye (nebo zkráceně -l). Protože dlouhá kmenová samohláska jednoslabičných slov se přidáním koncovky většinou zkracuje, je tvar slovesa být pro druhou osobu "nalye". Můžeme tedy svým nejbližším říci například:

Nalye/nal finya, polda, moina, handa...

- familiérní forma druhé osoby je žel mnohem, mnohem méně jistá než zdvořilostní. Nedochoval ase z toho prostého důvodu, že elfové tykali jen nejdůvěrnějším přátelům nebo naopak nejopovrhovanějším nepřátelům. Protože bychom měli při používání quenijštiny činit totéž, vystačíme si naštěstí v mnoha případech s vykáním. Pro členy nejbližší rodiny však tykání rozhodně potřebujeme - možná tedy zní: delší tvar natye, kratší tvar nat.

 Zkuste tedy své bližní trochu pochválit, třeba na nich přece jen něco dobrého najdete (ne abyste zabrousili do špatných vlastností, toho už slyší od rána do večera dost!) Pokud ovšem toužíte si osvojit i slova pro negativní vlastnosti a přitom nezačít bezhlavě kritizovat, zkuste to pomocí slovesa "nebýt": "není"=ume, "nejste"=umilye/umil, "nejsi"=umitye/umit

Perinor umir alte.

Orqui umir faile.

I hildo ume handa, nan voronda.

Málo, umilye verya, nan nilda, moica ar tiusima. Hanta.

Jiná možnost je využívat předpon il- (pravý opak) (varianta, výhodná hlavně pro slova, začínající souhláskou: ala-) a ú- (ne s názvukem něčeho zlého)

 firin=zemřelý                           ilfirin=nesmrtelný

 saila=moudrý                          alasaila=pošetilý, nemoudrý

 vanima=krásný, správný           úvanimo=nestvůra

(-ú zatím navazujte raději jen přes souhlásku.)

 2. Až se pustíte do těchto úkolů, narazíte poměrně brzy na dno slovní zásoby. Pokusíme se tedy hledat co "nejlegálnější" cesty, jak ji rozšířit:

 -a- V quenijštině často může jeden výraz znamenat alespoň dva slovní druhy. V tom je tato řeč opravdu blízká angličtině, kde např. "water" je voda - vodní - zalévat atd. Samozřejmě, to vede k jistému zploštění jazyka, pokud tu nejsou hezká synonyma, ale v naší nouzi, než budou objevena, se myslím celkově vzato můžeme spolehnout, že použít slovo jako jiný slovní druh nebyl problém a posluchač si význam odvodil ze smyslu věty.

Nejobvyklejší koncovky:   přídavná jména     a  
                                     
podstatná jména  
                                                      mužský rod   o  
                                                      ženský rod    e
                                     (přičemž rod někdy rozlišuje význam)  
   (slovesa končí nejčastěji a nebo e, většinou stejně jako podst.jm.)

Příklady:

                        helce=led                     helca=ledový  
                        nende=jezírko               nenda=vodnatý, mokrý

 fírima=smrtelný                     fírimo=smrtelník                      fírime=smrtelnice  
 linda=pěkně znějící               lindo=zpěvný pták                   linde=melodie

Zneužití:

 Máme třeba Astaldo, čestné přízvisko Tulkasovo. Znamená cosi jako Hrdinný, což potřebujeme, neboť máme dva výrazy pro odvahu, ale pro statečnost ani jeden (a možná si všednodenní statečnost nějaký ten vznešený výraz zaslouží). Je ale celkem zřejmé, že budeme používat astalda - Astaldo je už zpodstatnělé, cosi jako Bohatýr.

-b- Další obvyklé koncovky přídavných jmen

 a       připojené za slovo (přičemž dvě a dávají ea)

      alda=strom                     aldea=stromy porostlý  
      laure=zlaté světlo            laurea=zlatě zářící  
      caure=strach                  caurea=bázlivý

 ima

ta má v prosté podobě nejčastěji význam "vhodný k něčemu":

    íre=touha                                írima=touženíhodný  
    mele=má rád                          melima=milováníhodný  
    ista=vědomosti                       istima=učený

pokud prodlouží kmenovou samohlásku, "schopný něčeho":

    furu=lež, lže                                fúrima=prolhaný  
    fire=umírá (přirozenou smrtí)         fírima=smrtelný

(Přirozeně dlouhé slabiky - to jest ty, které mají dlouhou samohlásku, dvojhlásku nebo krátkou samohlásku před skupinou souhlásek, přičemž "polosamohlásky" w a j se nepočítají - už neprodlužujte!)

Zneužití:

Tak například ze slovesa care, které asi tak nejspíš vyjadřuje práci, by se dalo odvodit cárima, pracovitý - i když u elfů by toto slovo znamenalo především (pokud ne výhradně) "tvořivý". "Care" znamenáv první řadě "tvořit"a pracovitost bez jiskry by pro elfa byla asi nesrozumitelná.

 A ještějeden nápad, tentokrát už opravdu hodně "tvůrčí": pro člověka pečlivého až pedantického mě napadá velmi přiléhavé slovo (odvozené z titta, malý, drobný): tittima

-c- Mnoho jmen (např. Earendil) dostalo koncovku -nil, -ndil, což je v podstatě zkrácené nilda, milující. Proto by se vlastnosti jistě daly vyjadřovat i takto: anwanilda = milující pravdu (ale i apsanilda = milující dobré jídlo, nirwanilda = milující pohodlíčko...)

Slovní zásoba  

VLASTNOSTI MLUVÍCÍCH BYTOSTÍ  
vznešený   tára  S,LR,WJ
vyrovnaný, pokojně (a především vnitřně) vznešený (pův. "jasný")         calaina   [kalaina]  QL
šlechetný, štědrý, spravedlivý        faila  PM
      (příb. se slovem "fea" - ten, kdo má "duši" dominantní nad tělem)   
opovrženíhodný, nízký, špatný         faica [faika]  LR
dobrý (o mluvících bytostech či charakteru, též požehnaný           mána  LR
zlý                                    ulca [ulka] QL, úmea  LR
správný, přímý                  téra  LR
zákonný, normální               sanya [sanja] LR
křivý, nesprávný                raica [raika]  LR,VT
křivý, možná i převrácený, zvrácený, tvrdošíjný        hwarin [farin]  LR
mužný, dospělý, zdatný        vea  LR
odvážný                      verya [verja]  LR
pevný, věrný, (vy)trvalý         sanda LR
pevný, silný, nepohnutelný       tulca [tulka]  LR
věrný                            voronda  UT,LR
vytrvalý, trvanlivý           voronwa  UT,LR
bdělý    tirinwa  QL
zrádný, vychytralý   carpalima [karpalima] QL. Mírná odchylka od standartních hláskoslovných pravidel, ale uvádím to slovo, protože je dost potřebné...
ustrašený, bázlivý               caurea [kaurea]  QL
     strach                           caure [kaure]   QL
může (především fyzicky)            pole, kořen pol-  LR
     tělesně silný         polda  LR
touha    íre  LR
     krásný, milý, touženíhodný         írima  LR
touha, smyslná žádost    milme LR
     chtivý, smyslný                         mailea  LR
     přehnaný, přílišný         maira  LR
touha, nenasytnost                  milme  LR
     chtivý, nenasytný         milca [milka]   LR
známý, milý                              moina  LR
něžný    amalda  QL
mírný, tlumený, laskavý, něžný          moica [moika]  GL
srdečný, laskavý, "vyzařující teplo"   laucima [laukima]  podle QL
posiluje, potvrzuje (např. výpověď), potěšuje    tiuta  QL
     posílení, posila, potvrzení, útěcha    tiutale  QL
     útěšný, utěšující, ulehčující    tiusima  QL
miluje    mele, kořen mel-  LR
     milovaný         melda, melin   LR
     milenec         melindo   LR
     milenka         melisse   LR
     přítel (velmi blízký)         málo  LR
     láska         melme  LR
má rád   nile, kořen nil-  podle LR
     přátelský, milující                          nilda  LR
     přítel, kamarád         nildo  LR
     přátelství         nilme  LR
nenávidí   teve, kořen tev-  QL
     nenáviděný         tevin  QL
hádá se, má spor    costa [kosta]  LR
     nepřátelský         cotya [kotja]   LR
     nepřítel         cotumo [kotumo]  LR
zahořklý   nartya [narča]  podle QL
pokojný, klidný, nehybný    rua  QL
tichý, klidný, nehybný    quilda [kwilda]  QL
bezcitný (doslova "se srdcem z křemene")        sincahonda [sinkahonda]  LotR
divoký                           verca [verka]  LR
     divoch: hravan (=kdokoli mimo Atani. Význam: ten, jehož "fea" není dominantní nad "masem", t.j. tělesnými impulsy. Pravým opakem, t.j. označením toho, kdo má výrazně dominanatní duši, je "faila", viz výše.)        WJ  
krutý                            nwalca [nwalka]  LR
spěch, násilí, hněv              orme  LR
     spěšný, možná i ukvapený         orna  LR
neochotný (podst. jm.)         avar  WJ,LR
moudrý    saila  VT
pošetilý, nemoudrý    alasaila  VT
ví, umí    ista  (min.č. sinte)   LR,VT
     učený, moudrý         istima  LR
     učenec, mudrc         istar  LR
rozumí něčemu, je zručný v práci s něčím    hanya [hanja]  LR
     rozumějící, inteligentní         handa  LR
obratnost, šikovnost    finde  QL
     obratný, šikovný        finya [finja]   LR
     bystrý         finwa  QL
šikovný, zručný   maite, (mn.č. maisi)  LR
radost    alasse  LR
     radostný                            alassea   podle LR
usměvavý    mirilla QL
smutný, plačící                 (velmi pravděpodobně, podle S a QL) nienna
pohrdání    yaiwe [jaiwe]  LR
     pyšný (pohrdající druhými)          yaiwea [jaiwea] podle LR
ponížený                         nucumna [nukumna]  A
(pro něco jako přívětivou pokoru zřejmě slovo nemáme, ale je možné, že taková bytost by byla označena prostě "saila", moudrá, nebo "calaina", vnitřně vyrovnaná. Existuje také slovo mirima, svobodný,  které obsahuje názvuk na mirilja, třpytí se, a miri, usmívá se, a mohlo by tedy vypovídat cosi o vnitřní uvolněnosti a vyrovnanosti)  
 
OSTATNÍ  
maminka    mamil UT
dělá, činí   tyare, kořen tyar- [čare] podle LR
konatel, činitel    tyaro  LR
skutek, čin   tyar (3.p. tyarden)
odpovědnost, vina   tyarma
příčina, motiv, nejzákladnější důvod   tyasta    vše podle LR a QL
dělá, tvoří, staví    care, kořen car- [kare] LR,WJ
skřet   orco, mn.č. orqui [orko, orkwi] LR

Poznámka k výslovnosti: hw (v hranatých závorkách tučné f) se čte jako labiální f (s pusou našpulenou jako na u - výsledný zvuk je velmi podobný fouknutí a v písních je jeho výslovnost téměř nemožná :). ty (v hranatých závorkách tučné č) se čte jako anglické t ve slově "tune": něco mezi ť a č.

Vhodné je si celou lekci vytisknout (odkaz verze pro tisk / symbol tiskárny). K dispozici je také ke stažení ve formátu RTF (elfstina5.rtf, 26 KB)

Předchozí lekce najdete na této stránce.

Přečteno celkem 21552x, verze pro tisk

Další článek - Novinky o Návratu Krále a rozšířených Dvou Věžích! Můžeme opravdu očekávat souboj Saurona s Aragornem? Doplněno 12.5. o vyřazení Stezek Mrtvých a Šedé Přístavy

Předchozí článek - Definitivní potvrzení smrti Sarumana?; Premiéra Návratu Krále nesmí být ve Wellingtonu; Opakování dokumentu o Dvou Věžích; John Howe se plete s Alanem Lee; Známá jména u Narnie; Soutěž v překladu básní - přehled příspěvků druhého kola a hlasování

[ Všechny články ]  [ Nejoblíbenější články ]  [ Komentovat tento článek ]
HaroTincgirl, poidáno 6.10.2017 0:33:27
Viagra Niederlande Apotheke <a href=http://cheaplevi.com>generic levitra professional 20 mg</a> Fluoxetine Cash Delivery. Fluoxetine Without Perscription Legally Rhine Inc India Complaints
HaroTincgirl, poidáno 5.10.2017 2:33:08
Purchase Generic Effexor Viagra Histoire <a href=http://costofcial.com>cialis price</a> Propecia Folcres Generico Cialis 40 Mg Precio Apres Clomid J Ai
Larmyncdyed, poidáno 4.10.2017 17:29:36
Achat Lioresal 25mg Cheapest Levitra Buy Amoxicillin Online Canada Toronto <a href=http://bestviaonline.com&gt;viagra online prescription</a> Pyridium Urinary Pain
Larmyncdyed, poidáno 4.10.2017 17:29:35
Achat Lioresal 25mg Cheapest Levitra Buy Amoxicillin Online Canada Toronto <a href=http://bestviaonline.com&gt;viagra online prescription</a> Pyridium Urinary Pain
Larmyncdyed, poidáno 4.10.2017 17:29:34
Achat Lioresal 25mg Cheapest Levitra Buy Amoxicillin Online Canada Toronto <a href=http://bestviaonline.com&gt;viagra online prescription</a> Pyridium Urinary Pain
Larmyncdyed, poidáno 4.10.2017 17:29:33
Achat Lioresal 25mg Cheapest Levitra Buy Amoxicillin Online Canada Toronto <a href=http://bestviaonline.com&gt;viagra online prescription</a> Pyridium Urinary Pain
HaroTincgirl, poidáno 29.9.2017 10:47:02
Cheap Valtrex No Prescription <a href=http://cheapestcial.com&gt;cialis</a> Propecia Y Viagra Chaque Cachet Jaune Contient Soit 10mg Diferencias Entre Cialis Y Viagra
HaroTincgirl, poidáno 29.9.2017 10:47:02
Cheap Valtrex No Prescription <a href=http://cheapestcial.com&gt;cialis</a> Propecia Y Viagra Chaque Cachet Jaune Contient Soit 10mg Diferencias Entre Cialis Y Viagra
HaroTincgirl, poidáno 29.9.2017 10:47:01
Cheap Valtrex No Prescription <a href=http://cheapestcial.com&gt;cialis</a> Propecia Y Viagra Chaque Cachet Jaune Contient Soit 10mg Diferencias Entre Cialis Y Viagra
Fvtjjdrople, poidáno 28.9.2017 2:47:21
direct loan lenders online
<a href="http://cashadvanceamericasev.org/">payday loans</a>
quick cash loan
<a href=http://cashadvanceamericasev.org/>cash advance</a> ’

Larmyncdyed, poidáno 26.9.2017 12:09:41
Propanolol Next Day Delivery Cialis Viagra Vendita <a href=http://genericcial.com>;cheap cialis</a> Cialis Verona Cual Es La Mejor Viagra Le Viagra Sur Internet
Geraldtat, poidáno 21.9.2017 19:20:27
international pharmacies that ship to the usa
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian online pharmacies</a>
canada pharmacy online
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?prednisone-for-gout]prednisone for gout[/url]
prescription drug cost
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?viagra-coupon">viagra coupon</a>

Felipecrusy, poidáno 20.9.2017 23:23:43
canadian pharmacy
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">northwest pharmacy</a>
canadian pharmacy no prescription needed
<a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?prednisone-withdrawal>prednisone withdrawal</a>
canadian online pharmacies
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?is-xanax-addictive"&gt;is xanax addictive</a>

MatthewKef, poidáno 20.9.2017 23:23:43
best online pharmacies no prescription
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian online pharmacies</a>
online canadian pharcharmy
<a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?ed-pills-that-work-better-than-viagra>ed pills that work better than viagra</a>
canadian pharmacies that are legit
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?prednisone-withdrawal">prednisone withdrawal</a>

Geraldtat, poidáno 20.9.2017 23:23:42
canadian pharmacies that are legit
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian drugs</a>
prescription cost
<a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?what-causes-erectile-dysfunction>what causes erectile dysfunction</a>
canada drug prices
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?cipro-drug-class">;cipro drug class</a>

Felipecrusy, poidáno 20.9.2017 13:14:18
onlinecanadianpharmacy.com
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian online pharmacies</a>
prescription pricing
<a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?lasix-side-effects-in-elderly>lasix side effects in elderly</a>
approved canadian pharmacies online
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?xanax-side-effects-in-elderly">xanax side effects in elderly</a>

HaroTincgirl, poidáno 18.9.2017 22:00:38
Clomid Arterielle http://cialtobuy.com - cialis Is Nolvafien The Same As Nolvadex
Cod Generic Isotretinoin
Amoxicilina 250mg Cod Accepted On Line <a href=http://cialtobuy.com >cialis</a> Cialis 0 5 Mg

Larmyncdyed, poidáno 16.9.2017 16:17:31
Viagra Rembourse http://cialtobuy.com - cialis Cialis 20mg Filmtabletten 4 Stuck Kaufen
Keflex And Chills As Side Effect
Order Clonidine Overnight Delivery <a href=http://cialtobuy.com >viagra cialis</a> Real Viagra Online Canadian Pharmacy

MikeFup, poidáno 15.9.2017 2:32:13
<a href=https://loansforbadcredit.us.com/>bad credit</a> <a href=https://onlineloans.us.com/>online payday loans</a>
Aaronvib, poidáno 14.9.2017 2:18:38
<a href=http://advairdiskus.directory/>advair</a> <a href=http://buy-antabuse.reisen/>buy antabuse</a> <a href=http://buy-rimonabant.shop/>buy rimonabant</a> <a href=http://buy-tretinoin.work/>tretinoin cream</a>
CharlesTinge, poidáno 13.9.2017 23:55:14
<a href=http://genericcialis.work/>cheapest generic cialis</a>
Billydic, poidáno 12.9.2017 1:22:49
wh0cd7165379 <a href=http://zetia.fail/>zetia 10 mg</a>
Kennethtog, poidáno 11.9.2017 8:12:52
wh0cd4520304 <a href=http://buybentyl.reisen/&gt;bentyl</a> <a href=http://lasix.systems/>buy lasix online</a>
CharlesTinge, poidáno 11.9.2017 1:40:38
wh0cd357085 <a href=http://trazodone100mg.pro/>trazodone</a> <a href=http://buy-levaquin.shop/>generic levaquin</a> <a href=http://baclofen.work/>cheap baclofen</a>
Ralphjew, poidáno 8.9.2017 21:10:54
cialis chennai

<a href="http://cialisxrm.com/"&gt;buy cialis online</a>

informações sobre o cialis

<a href=http://cialisxrm.com/>cialisgsa.ru</a>

Michaelgog, poidáno 7.9.2017 12:58:19
wh0cd4520323 <a href=http://acyclovir.us.com/&gt;Acyclovir No Prescription</a>
JohnFup, poidáno 7.9.2017 12:39:21
<a href=https://onlineloans.us.com/>payday loan direct lender</a>
Aaronvib, poidáno 6.9.2017 19:15:20
wh0cd3271277 <a href=http://clonidineonline.pro/>clonidine online</a>
Billydic, poidáno 3.9.2017 20:01:43
wh0cd1434389 <a href=http://buybuspar.shop/>;buspirone price</a>
CharlesTinge, poidáno 3.9.2017 5:14:05
wh0cd357085 <a href=http://buy-avana.store/&gt;super avana</a> <a href=http://buy-atarax.shop/&gt;atarax 25 mg</a>
Michaelgog, poidáno 1.9.2017 17:43:56
<a href=http://buycialisonline.us.org/>buy cialis online</a>
CharlesTinge, poidáno 1.9.2017 10:42:26
<a href=http://buycialisonline.us.org/>buy cialis online</a>
BennyCap, poidáno 1.9.2017 10:41:53
<a href=http://buycialisonline.us.org/>buy cialis over the counter</a>
Alfredsoing, poidáno 1.9.2017 9:50:36
<a href=http://buycialisonline.us.org/>buy cialis over the counter</a>
Kennethtog, poidáno 1.9.2017 9:49:58
<a href=http://buycialisonline.us.org/>Cialis From Canada</a>
Aaronvib, poidáno 1.9.2017 9:25:08
<a href=http://buycialisonline.us.org/>cialis best price</a>
CharlesTinge, poidáno 1.9.2017 8:48:25
<a href=http://buycialisonline.us.org/>buy cialis online</a>
Billydic, poidáno 1.9.2017 7:37:11
<a href=http://buycialisonline.us.org/>buy cialis online</a>
BrettMog, poidáno 1.9.2017 7:33:47
<a href=http://buycialisonline.us.org/>cialis 20</a>
StewartBal, poidáno 1.9.2017 7:33:40
<a href=http://buycialisonline.us.org/>Buy Cialis Online</a>
CharlesTinge, poidáno 1.9.2017 7:17:03
<a href=http://buycialisonline.us.org/>buy cialis online</a>
Kennethtog, poidáno 1.9.2017 6:59:43
<a href=http://buycialisonline.us.org/>Buy Cialis Online</a>
Aaronvib, poidáno 1.9.2017 6:37:12
<a href=http://buycialisonline.us.org/>buy cialis online</a>
Aaronvib, poidáno 1.9.2017 6:16:59
<a href=http://buycialisonline.us.org/>Cialis From Canada</a>
Aaronvib, poidáno 1.9.2017 5:50:11
<a href=http://buycialisonline.us.org/>cialis price</a>
AldaHALtar, poidáno 24.11. 2005 4:20:03
O kterou konkrétně ti jde? No ale ať už to je kterákoliv (s výjimkou sarati) tak nejlíp v dodatkách na konci ROTK. Bohatej zdroj na jazyky vůbec je taky Ardalambion (http://www.uib.no/People/hnohf/)
Naityrin, poidáno 23.11. 2005 14:18:51
Můžete mi prosím pomoct?Kde seženu elfskou abecedu?:-)...Díky...
Arwen Undómiel, poidáno 29.4. 2005 19:34:18
Eowyn:
Zajmena osobni se v kwenje vyjadruji povedsinou koncovkami pripojenymi za sloveso.

já- koncovka "-nye", samostatne zajmeno "ni" nebo zkracene jen koncovka "-n" (ná+nye=nanye-ja jsem)

ty-1.tykani koncovka "-tye" nebo "-t"
ty,Vy-2.vykani i mnozne cislo je koncovka "-lye", "-l" nebo samostatne zajmeno "le". (ná+lye=nalye-ty jsi nebo Vy jste)

On,Ona,Ono-koncovky "-ro", "-re" a "-s" a tady pozor! Tyto koncovky prodluzuji prechozi samohlasku! Nebo muzes pouzit samostatna zajmena "so" , "se" a "ta".

My-1. kdyz se do MY pocita i ten, komu to rikas, je koncovka "-lme"
-2. kdyz se nepocita do MY, je koncovka "-mme"
-3. a kdyz MY znamena jen Ja+Ty, je koncovka "-lwe" popr. "-lve"

Vy-je stejne jako Ty ve zdvorile forme. Tedy "-lye" nebo samost. "le"....

Oni, ony, ona-stejna koncovka pro vsechny je "-nte" nebo samostatne zajmeno "te", "tie".

Pak by te jeste mohla zajimat zajmena privlastnovaci, ktera se pripojuji za podstatna jmena.
Muj- konc. "-nya" (órenya-mé srdce)
Tvuj, Vas-"-lya"
Jeho, její-"-rya"
Nas, nase-1. je-li osloveny soucasti MY "-lma"
-2.neni-li soucasti My "-mma"
-3. pokud je to Nas dvou, pak "-lwa", "-lva"
Jejich-"-nta"

A pokud ti ta pripona nepasuje za dane slovo, potom mezi ono slovo a koncovku pridas v jednotnem cisle "-e-" a v mnoznem cisle "-i-"....

Samozrejme by se o tom dalo rici vice, treba jak je to s pripojovanim za padovymi koncovkami nebo jinymi casy, ale tohle bys pro zacatek mela znat:o) Doufam, ze jsem aspon castecne pomohla, a ze se v tom aspon trosku vyznas. Ja bych se asi nevyznala:))) Pri nejhorsim me moudrejsi opravi.....

Calaintirwen, poidáno 20.6. 2003 6:12:09
Estelendil: Díky moc, už v tom mám jasnejšie. V podstate sa ich spôsob zápisu ani tak moc nelíši od toho našeho, keď tak nad tým teraz rozmýšľam. Ešte raz díky!
estelendil, poidáno 19.6. 2003 16:53:04
Calaintirwen, poidáno 17.6. 2003 11:56:51
Lothmíril, poidáno 11.6. 2003 12:53:22
Ramgad, poidáno 10.6. 2003 13:37:52
estelendil, poidáno 5.6. 2003 8:58:07
Quenduluin, poidáno 4.6. 2003 18:41:09
estelendil, poidáno 2.6. 2003 11:37:25
Ramgad, poidáno 30.5. 2003 13:56:16
estelendil, poidáno 29.5. 2003 17:30:17
AldaHALtar, poidáno 29.5. 2003 15:27:12
estelendil, poidáno 29.5. 2003 13:13:46
estelendil, poidáno 29.5. 2003 12:56:57
Lothmíril, poidáno 28.5. 2003 14:31:56
estelendil, poidáno 27.5. 2003 15:09:47
Ramgad, poidáno 27.5. 2003 13:52:30
estelendil, poidáno 26.5. 2003 14:13:21
estelendil, poidáno 26.5. 2003 14:04:09
Lothmíril, poidáno 21.5. 2003 17:32:04
Ramgad, poidáno 20.5. 2003 14:51:41
Quenduluin, poidáno 17.5. 2003 10:57:23
Ramgad, poidáno 16.5. 2003 14:20:41
estelendil, poidáno 13.5. 2003 16:27:01
estelendil, poidáno 13.5. 2003 16:08:19
estelendil, poidáno 13.5. 2003 9:42:07
estelendil, poidáno 13.5. 2003 9:33:31
estelendil, poidáno 13.5. 2003 9:31:48
Neia, poidáno 13.5. 2003 9:10:57
Quenduluin, poidáno 12.5. 2003 19:05:10
Mahtiel Uruviel, poidáno 9.5. 2003 12:04:02
Celebran, poidáno 9.5. 2003 9:31:23
Aranel, poidáno 8.5. 2003 15:03:23
Earenis, poidáno 7.5. 2003 18:39:37
[ Všechny komentáře ]

Diskuze čtenářů na těchto stránkách není provozovatelem serveru nijak moderována a upravována. Provozovatel nemá vliv na obsah jednotlivých příspěvků a nenese za ni zodpovědnost. Vyhrazuje si však právo kterýkoliv příspěvek smazat, pokud bude odporovat normám slušného chování.
Jméno: E-mail:

Komentář:

Upozorňovat na nové komentáře mailem?
Přepiš heslo   --> 


Informovat o nových komentářích k tomuto článku
E-mail:V nadpisu V textu V komentářích


Zadejte text pro hledání v eláncích (napo. Gandalf A Balrog, Elijah Wood NEBO Orlando Bloom, Dvi Viže A Faramir A Frodo). Minimální délka hledaného slova jsou toi znaky.

Poslední elánky / novinky

Pozvánka na TolkienCon 2018
Dne 8.11.2017 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 0
Pozvánka na TolkienCon 2017
Dne 7.11.2016 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 17
TolkienCon 2016 – fotky, video, atd. (doplněno: 18.1. 11:58)
Dne 18.1.2016 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 184
Pozvánka na TolkienCon 2016
Dne 12.11.2015 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 15
Pozvánka na TolkienCon 2015
Dne 9.11.2014 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 1
TolkienCon 2014 – fotky, záznamy tak vůbec (doplněno: 24.1. 22:47)
Dne 23.1.2014 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 42
Pozvánka na TolkienCon 2014
Dne 9.11.2013 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 213
TolkienCon 2013 – fotky, reportáže, přednášky a tak vůbec (poslední aktualizace 29.1. 21:19)
Dne 26.1.2013 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 42
Hobit: Neočekávaná cesta
Dne 19.12.2012 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 75
Pozvánka na TolkienCon 2013
Dne 2.11.2012 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 55

O čem se psalo před rokem?

 
[ Všechny články / rozšířené hledání ]Nejen o víně...Koncert Společenstvo prstenu


27.1. 2009
Pokud o tom náhodou ještě nevíte, tak 28. května bude v Praze zahrána Symfonie Pán prstenů! Detaily najdete a lístky můžete objednávat ZDE

9.4. 2008
Na adrese www.lotrcon.cz najdete pozvánku na letošní LOTRcon ve dnech 27.6 - 29.6 2008, pásma na téma nejen Pán prstenů jako součásti Festivalu Fantazize.

5.3. 2007
Máte radi fantasy a sci-fi? Baví Vás história Slovanov? Ste blázni do mangy a anime? Alebo si chcete len prísť vyskúšať DDR či Sing Star ? Ak ste aspoň na jednu otázku odpovedali pozitívne, potom niet lepšej voľby ako navštíviť Slavcon 2007. Pestrý trojdňový program len za 200 Sk v predpredaji a za 250 Sk na mieste. Pre bližsie informácie navštívte stránku www.slavcon.arda.sk, kde sa môžete priamo zaregistrovať. (akci pořádá Spoločenstvo Tolkiena, kon

15.11. 2005
Dne 17.11.2005 od 14h se v sále HAMU uskuteční koncert Pražského Filmového Orchestru (viz. malá recenze). I tentokrát je krom hudby J. Williamse připravena The Lord of the Rings Trilogy Howarda Shorea. Více informací na stránkách PFO

10.1. 2005
Palace Cinemas Slovanský dům mají na programu maraton všech rozšířených verzí Pána prstenů. Bohužel startuje o půlnoci z 18. na 19. ledna (úterý na středu), což při dvanácti hodinách filmu není dvakrát ideální čas. Tohle rozhodně není poslední příležitost, takže se nemusíte snažit zlikvidovat v takto nelidský termín a v klidu můžete počkat. A nebo zajít jen na rozšířený Návrat krále...

... všechny zprávičky

Tipy na pohlednici !


Návrat Krále - 26 fotekDvě Veže - 15 fotekComics - postupně doplňováno

Nejoblíbenější články


DVD a VHS
Objednejte si Návrat krále se slevou!


Star Wars
Star Wars DVD Trilogy (5DVD, THX)Zasponzorujete provoz tohoto webu? Více zde

Poradna
Gondorský archiv - poradna v otázkách tolkienistických

Byla by pro vás zajímavá projekce všech rozšířených verzí Pána prstenů s nějakou tou přednáškou?
Ano, kdykoliv (kino v Praze)
[ 1194 - 61,77% ]
Ano, v dubnu 2006 (kino v Praze)
[ 24 - 1,24% ]
Ano, v květnu 2006 (kino v Praze)
[ 97 - 5,02% ]
Ano, později (kino v Praze)
[ 25 - 1,29% ]
Ano, kdykoliv (kino v Brně)
[ 293 - 15,16% ]
Ano, v dubnu 2006 (kino v Brně)
[ 15 - 0,78% ]
Ano, v květnu 2006 (kino v Brně)
[ 15 - 0,78% ]
Ano, později (kino v Brně)
[ 50 - 2,59% ]
Spíše ne
[ 58 - 3% ]
Určitě ne
[ 162 - 8,38% ]
... výsledky starších anket

Upozornit na nové články
Více informací zde


Nostalgie - starý design
... články, novinky
... divácké recenze

...::: Film Pán Prstenů - The Lord Of The Rings Movie na webu JCsoft's Fantasy (ISSN 1214-052X):::...
Vytvořil a spravuje pro vás Jan "Belcarnen" Čeřovský
Optimalizováno pro kvalitní prohlížeče a rozlišení 800x600 a vyšší
Chcete spolupracovat na tvorbě stránek? Mít zde svou reklamu? Napište!