Válečná magie

Františka Vrbenská

Kurzívou jsou většinou mé poznámky - buď vysvětlující, nebo si dávající do souvislotí.

 • Spočívala především v rituální přípravě na boj

 • Zasvěcovací rituály, obětní obřady, válečná bratrstva, tajné řády - přežily hóódně dlouho, pravděpodobně do dnešních dnů.

 • Je založena (stejně jako jakákoliv jiná magie) na tom principu, že vše obsahuje energetický náboj (u člověka je to duše) - cokoliv může působit na cokoliv, a člověk toto působení dokáže umocnit.


 •     Barbaři
 • Čím byl člověk barbarštější a samostatnější, tím byl k bohům, duchům apod. blíže, více s nimi komunikoval (nebo spíše oni s ním), čím byl člověk civilizovanější, tím byli bohové více instituciolizováni.

 • Neplatila stejná etika stejná jako dnes:

 •    - přítel byl zabit - je mrtvý, šel do boje na vlastní riziko. Žádné mstění se za to.
     - Když se vydali na výpravu, každý byl zodpovědný jak za sebe, tak za ostatní.
     - Když se masakrovalo, tak se masakrovalo (i ženy a děti).
     - Válečník bojuje na rozkaz, Bojovník ze svobodné vůle. U indiánských kmenů byli jen Bojovníci.
     - Bojovníci, kteří zabili, pak museli držet pokání.
     - Oddanost a povolnost ve vztahu ke věštbám
 • Hlavní čtyři oblasti života: lov - boj - láska - zemědělství

 • Do bitvy chodili buď svátečně oblečení (setkání s nejvyšším) nebo nazí (+ hromady rituálů).

 • Skalpování - hodně rozšířené, ritualizované, ještě před sto lety vcelku normální i v Evropě, pozůstatky dodnes (usekávání hlav).

 • Požívání částí zvířat - získávání jejich vlastností (mrštnost, rychlost) (autosugesce, přijmutí reality).

 • "Zvířátka" (amulety? Symboly? Dřevěné sošky) hlídaly tábor na válečné stezce.

 • Co bylo ve snu to je pravda, a je třeba postarat se o její zprostředkování (nebo se o to postará někdo jiný a bude to o to nepříjemnější) - zdálo se mu o nevěrné manželce - zmlátil souseda; zdálo se mu, že je mučen - požádat o tuto "službu" své přátele.

 • Mučení před smrtí - aby ducha zlomili a on se jim pak nemohl mstít. Ze stejného důvodu používali masky, hromadné popravy (hromadné počtem "katů", ne obětí - ukamenování), topení (oni ho nezabili, utopil se sám).


 •     Ženy
 • Ženy často symbolem, nepřímou podporou

 • Válečné bohyně u Keltů, v Mexiku, Indii

 • Duchovní propojení mezi mužem a ženou - pokud ona doma něco rozbila, muži se v boji zlomil meč, pokud mu byla nevěrná, on zahynul. Museli dodržovat spoustu věcí (rituály) (zachovaly se až do středověku - rytíři nechávali zamknutý pás cudnosti, rytíř v bitvě - ona se doma modlí).

 • Zavázali dívce oči a ona je vedla (intuice) po nejvýhodnější cestě k nepříteli

 • Znásilňování žen přicházelo až po masakrování, pak znásilňovali (znečistili nepřátelský rod) ale neunášeli (na to dělali samostatné výpravy čímž získali do rodu novou krev).

 • Pokud se ve (zvířecí) smečce změní vůdce, pobije všechna mláďata svého předchůdce, samice přijdou (automaticky) do říje a on je všechny oplodní.


 • 2SV - válka magie (Němci) a techniky (Spojenci) - a vědecký bůh vyhrál (podobnost s výhrou "vědeckého boha" ve vědě o sto let dříve - Darwinova teorie objasnila vznik světa, což byla hlavní překážka "odklizení" náboženství)

 • Zlo plodí zlo. Dříve se člověk od toho dokázal očistit, s příchodem střelných zbraní, kdy začal zabíjet jen tak mimochodem a bez práce, a kdy si přestal vážit života se to vytratilo. A dnes v době zbraní hromadného ničení ...
 • Františčina přednáška Válečná Magie
  Má přednáška Tvorba fantasijních světů  Copyright © Wulf
  poslední aktualizace: 24.01.2003