Prezentace členů Divadla Járy Cimrmana (198 KB AVI) Úryvky z her Járy da Cimrmana a z odborných referátů divadla

... Vede obsáhlou korespondenci s G.B. Shawem, na niž bohužel zarputilý Ir neodpovídá.

---

Svěrák: Ano. Strunou á. A byl nabit šrouby „podkováky“, které si Cimrman opatřoval u místního kováře Pazdery. Stačilo nepatrně o strunu zavadit, smrtící mechanismus byl uveden v činnost a šroub byl obrovskou silou vymrštěn k cíli. A to se právě stalo slepici Zoře. Klovla do struny a byla šroubem zasažena přímo do obličeje. Cimrmanova posluhovačka, paní Hanžlová, vzpomíná na tuto událost v jednom ze svých dojemných dopisů synovi na vojnu do Hradce Králové. Píše:
„Když Cimrman viděl slepici nohama, Václave, vzhůru, div se nám nerozplakal. Poručil mi: Hanžlová, oškubat, uvařit a pochovat!“
Takový to byl člověk.

---

ŽÍLOVÁ:
Jak daleko je na dráhu?
BEDŘICH: Ta parcela leží hned u trati.
ŽÍLOVÁ: To je krásné.
BEDŘICH: Na nádraží je to zkratkou přes les hodinku a půl.

---

V Národní politice z března 1908 jsme našli noticku, v níž Cimrman píše, jakou neocenitelnou službu mu tento list na drsném severu poskytl, když si jím vycpal kabát a nohavice.

---

A právě dualita této řeči, toto splynutí 1. osoby „já“ s 2. osobou „ty“ vedlo Cimrmana k pojmenování sněžného člověka výstižným slovem „játy“, které později Angličané zkomolili na „yeti“.

---

Kapitola 5. – Slavnostní překročení 70. rovnoběžky.
Kapitola 6. – Frištenskému omrzly obě nohy.
Kapitola 7. – Vrátíme se?
Kapitola 8. – Simulant dostal na pamětnou.
Kapitola 9. – Ztratili jsme kompas.
Kapitola 10. – Vlci.
Kapitola 11. – Bloudíme v mlze.
Kapitola 12. – Prohlídka petrohradské Ermitáže.
Kapitola 13. – Další překročení 70. rovnoběžky.
Kapitola 14. – Frištenský simuluje zánět slepého střeva.
Kapitola 15. – Zdařilá operace.
Kapitola 16. – Frištenský simuluje pooperační slabost.
Kapitola 17. – Táhni a srůstej.

Kapitola 18. – Konečně moře.

---

Pečlivě poslouchám a pročítám všechny představení Divadla Járy Cimrmana a v brzké době se zde setkáte s desítkami dalších citátů a úryvků

[ ZPĚT NA OBSAH]


 

Významná Cimrmanovská data

929 (nebo 935) zavražděn bratrem Boleslavem kníže Václav 
1278 (26.8.) bitva na Moravském poli 
1417 první písemná zmínka o Blaníku 
1434 (30.5.) bitva u Lipan 
1572 (24.8.) Bartolomějská noc 
1618 (23.5.) dvojitý cink 
1620 vojsko, které toho roku nevyjelo, se může jít vycpat 
1621 (21.6.) poprava 27 českých pánů 
1627 (27.6.) Cimrmanův návrh data popravy českých pánů 
1630 (30.6.) JC by na místě Ferdinanda II. Posečkal s popravou 30 českých pánů na toto datum 
1695 vpád na Chodsko Lipanskou druhou jízdní, obklíčení trhanovského zámku 
1775 bitva u Chlumce nad Cidlinou; oddíl vojska zahnal několik desítek sedláků do rybníka 
1789 Velká francouzská revoluce 
1848 (15.6.) datum vydání rozkazu sv. Václava 
1848 (16.6.) datum vydání rozkazu sv. Václava 
1848 (20.6.) datum vydání bezodkladného rozkazu sv. Václava 
1848 František Josef I. nastoupil na trůn, šestiletý chlapec jde v 8 hodin ráno do školy 
1850-93 narodil se Jára Cimrman 
1868 chlapcův syn jde do školy 
1871 slavnostně otevřen Suezský průplav 
1872 JC se seznamuje s kovářem Wolfgangem Jirsou 
1879 (14.3.) narozen Albert Einstein 
1879 vstup JC do světa operety (dle prof. Fiedlera) 
1879-88 ing. Lesseps buduje Panamský průplav (dokončuje Goethals) 
1881 vyhořelo Národní divadlo v Praze 
1881 od toho roku je nezvěstný Josef Zeithammel 
1882 JC pořídil pro Theater an der Wien klavírní výtah 
1883 JC píše první kuplet „I sedlák se nasytí“ (z operety Avaři; též z výpravné zpěvohry Asiaté) 
1883 JC píše francouzskému geologu a paleontologu Barrandovi, aby mu navrhl společné založení Barrandova 
1883 první básnická sbírka JC „Kalamita“ 
1886 JC nastupuje do cirku Krakowiak, s nímž odjíždí na velké turné po Blízkém východě a severní Africe 
1888 JC se stává v cirku Krakowiak náměstkem pro mimozvířecí program 
1888 proslulé vedro v Třeboni, kdy se vypařily 3 rybníky 
1888 chlapcův vnuk jde do školy 
1889 JC píše kuplet „I sedlák se nasytí“ (dle prof. Fiedlera) 
1889 (23.11.) se do zpěněných vod Dunaje řítí trámový most u Lince 
1890 (12. l.) (Zás)JC píše z Čáslavi dopis Stroupežnickému 
1890 (6. 2.) (Zás) L. Stroupežnický píše z Prahy dopis JC 
1890 (10. 3.) (Zás) JC píše z Čimelic dopis Stroupežnickému 
1890 (5.11.) (Zás) L. Stroupežnický píše z Prahy dopis JC 
1891 JC napsal hru „Němý Bobeš“ 
1891 JC je udělen v Torontu patent na psací stroj s kulatým válcem pro posun zprava doleva 
1891 (květen) vyšla dobová kritika v Národních listech 
1891 vydán Ottův slovník naučný, díl IV, Bianchi až Bžunda 
1891 (5.12.) se herci kočovné společnosti JC rozešli dělat Mikuláše a už se nesešli 
1892 JC se seznamuje s kovářem Jirsou 
1892 (15.9.) zápis z deníku JC: „Jsem bezvýhradný ateista. Až se bojím, že mne za to pánbůh potrestá.“ 
1893 datum na štítku (se jménem JC) na kabině pro začínající houslisty 
1893 JC studuje praktickou filozofii na univerzitě v Istambulu 
1894 (začátkem roku) se JC dostává se svojí soupravou zubařského náčiní do povodí říčky Vlčavy 
1894 v časopise „Byt jako klícka“ se objevily první náčrtky JC strojů pro domácnost 
1894 JC píše dopis ing. Lessepsovi 
1894 JC dostal dopis od skladatele Fibicha 
1894 JC přijal místo kapelníka u královské gardy ve Stockholmu 
1894 JC se seznamuje s filozofii solipsismu 
1895 JC nastudoval s absolventy Kreibichovy hudební školy svoji jednoaktovou operu „V chaloupky stínu“ 
1895 v Lyonu vyrobena dekorace pro operetu JC „Proso“ 
1895 (září) je JC pozván přítelem hrabětem Zeppelinem k vyhlídkovému letu stíhací vzducholodi „Karel“ 
1896 (20.7.) se konal 4. kongres 2. internacionály 
1896 (Zás) na sv. Martina byla v Brtnici sepsána závěť A. Vavrochové-Machové 
1896-97 JC se plaví na švédské obchodní lodi „Björnson“jako lodní lékař 
1897 JC přežil hladomor v Tibetě díky své lžíci hladomorce 
1899 (3.1) schválilo Ministerstvo zdravotnictví návnadnou anekdotu č.1 pro pánskou společnost 
1899 povstání boxerů 
1900 (1.1.) založen Australský svaz 
1900 JC navrhuje Františku Josefovi I., aby buď odstoupil nebo zemřel 
1900 JC, očekávaje významnou událost, je stále nervóznější 
1900 JC se přihlásil na 2. olympiádu v Paříži 
1900 Max Planck uveřejnil svoji kvantovou teorii 
1900 k vydání časopisu Jiskra tlačil JC Lenina 
1900 (prosinec) Lenin stihl vydání časopisu Jiskra 
1900 u Leninů ještě nikdy nebyl tak vypráskaný Děda Mráz 
1901 JC napsal svůj „Elastický zeměpis“; v té době dosud nebyl v českých zemích 
1901 JC vydal brožuru pro učitele vícetřídních škol „Výchova zdravého sportsmana“ 
1901 JC se zúčastnil expedice meteorologů do Antarktidy 
1901-02 JC působil na Pelhřimovsku (též v Dolním Rakousku) jako kočovný dentista 
1902 JC přišel z Vídně do Liptákova (dle zápisu v liptákovské kronice) 
1903 (jaro) JC pořádá potápěčské produkce v chladném Dunaji v Pešti 
1903 (jaro) JC je v Petrohradě 
1903 (jaro) JC pořádá potápěčské produkce v Sydney 
1903 statkáři Fulínovi se neurodilo vinou Vídeňáka JC; pokusy s metáním hnoje pomocí výbušnin (zápis v liptákovské kronice) 
1903 (podzim) JC zpět na Ukrajině 
1904 referát v Rokycanském Kurýru o předvedení kusu JC „Posvícení v rasovně“ 
1904 JC vysedává v hospodě v Liptákově; rozváží opilce, vyzdobil hostinec „U Sirotků“ nápisy na zdech; nalézají se mezi 34. a 36. vrstvou 
1904 živý obraz „Sokolové vyprovázejí Jana Ámose do vyhnanství“ v Malostranské besedě 
1905 JC si v dopise Kláře Šenovské stěžuje: „Pražáky do divadla nedostanete. Buď rejdí na vodě, nebo na bruslích.“ 
1906 (15.10.) (Zás) toho dne kočovná společnost JC Lipany hostovala v Kopidlně 
1906 na podzim toho roku ±200 let přišel JC do Liptákova (odhad dle vědecké metody) 
1906 muž Kuncové hajný Průcha odjíždí za následníkem trůnu do Salcburku 
1906 (prosinec) 1. lyžařská diskotéka JC ve Vysokém nad Jizerou 
1907 referát v „Novém Jičínsku“ o předvedení dvou pohádek hereckým ansámblem JC 
1907 JC se takřka zasnoubil s Alicí Echtnerovou 
1907 jezdila v Mexiku dvousměrná lokomotiva JC 
1908 JC přijel do Londýna jako obchodník s obuví 
1908 rakouská diplomacie připravovala pro Františka Josefa I. k 60. výročí vlády malý dárek, anexi Bosny a Hercegoviny 
1908 JC se ve Vídni setkal se Sigmundem Freudem 
1908 car vyslal k JC děkovné poselstvo 
1908 JC ve Vídni jako asistent na fakultě ekonomické psychiatrie 
1908 JC uspořádal mezi všemi 12 žáky křovácké školy anketu 
1908 chlapcův pravnuk jde do školy 
1908 konala se jubilejní výstava pražská 
1908 (9.12. ve 13 hod.) odjíždí česká polární výprava 
1909 v březnu vyšla noticka JC v Národní politice 
1909 rok rozmrazení poručíka Berana 
1909 (5.4.) dobytí severního pólu Čechem Karlem Němcem; výprava opustila severní pól 
1909 (6.4.) dorazila k severnímu pólu výprava R. E. Pearyho 
1910 (Zás) kolem t. r. hostuje kočovná herecká společnost v nejmenovaném českém městě 
1910-11 JC napsal jednoaktovou hru „Úžas žandarma Kovandy“ (dnes „Akt“) 
1911 katastrofa (obrovská úroda hub) v Jizerských horách 
1911 (červenec) se utrhl pruh lišek a zcela zasypal usedlost rolníka Mrázka 
1911 Josef Padevět si vypůjčil od JC rukopis hry „Němý Bobeš“ a zničil ho 
1911-12 (1. pololetí školního roku) postaven rodičovským sdružením sněhulák na náměstí ve Vysokém nad Jizerou na popud JC 
1912 (8.1.) kritika operní jednoaktovky JC „Úspěch českého inženýra v Indii“ v Musikalische Rundschau 
1912 JC píše dopis Stankovi Milovičovi, herci, ortodoxnímu monologistovi 
1912 na Škaredou středu uveden do provozu lesní automobil JC „Škaredá středa“, poháněný parou 
1912 elektrický vařič z tohoto roku je základem pro elektrickou sesli JC 
1912 JC na studijním pobytu v Patagonii 
1912 Česká filharmonie právě dohrála Smetanovu symfonickou báseň „Blaník“ 
1912 (podzim v 16.38 hod.) přijel JC rychlíkem z Vídně do Prahy 
1912 JC opouští Liptákov 
1913 loupež zlatého přívěsku k hodinkám ve Vídni 
1913 původní text hry JC „Akt“ je lokální satirou na tehdejší poměry v Liptákově 
1913 jediné provedení jednoaktové hry JC „Úžas žandarma Kovandy“ u příležitosti otevření restaurace Labuť v Tanvaldu 
1913 (červen) JC pořádá festival jednotónových sborů nedaleko norského města Bergenu 
1913 (9.10.) zápis v deníku JC „Nechci být zachycen čočkou wie ein Einzelbegriff - jako jednotlivý pojem, neboť se cítím být součástí lidstva.“ 
1913 (Zás) do toho roku hrála společnost JC scénku „Tma jako v pytli“; toho roku navštívil představení František Křižík s chotí 
1914 poslední bezpečně zjištěný pobyt JC v Jizerských horách 
1914 zastavena výroba kabiny pro začínající houslisty pro nedostatek africké trávy 
1916 zemřel císař František Josef I. 
1918 Varel Frištenský odhalil lékařskému konziliu v Kosmonosech pravdu 
1918 převrat; hostinec u Sirotků vymalován červeno-modro-bíle 
1930 bílá malba v hostinci U Sirotků 
1931 uragán Flóra smetl z jeviště sestry Říhovy, účinkující ve slavném výstupu JC „Pět vran do čepice“ 
1936 (květen, odpoledne) Markéta přichází do podkrovního atelié malíře Žíly 
1938 liptákovští henleinovci prosadili místo vápna hlinku 
1941 (13.11.) z kaštanu pod oknem malíře Žíly opadává list po listu 
1945 Alfred Kubík začal natáčet operetu JC „Proso“ 
1950 Alfred Kubík již měl hotovo 45 obrazů operety „Proso“ 
1966 (kolem t.r.) 20., 23. nebo 26. února v 8.30, 10.00 nebo 10.05 hod. dopoledne první liptákovský nález 
1967 (23.2.) odhalena pamětní deska na dome č. p. 25 v Liptákově 
1967 (4.10.) založeno Divadlo Járy Cimrmana v pražské Malostranské besedě 
1967 snímek malého JC s rodiči byl použit pro první plakát právě založeného Divadla Járy Cimrmana 
1971 aféra na benešovském okrese s louňovickým traktoristou Karlem Chmelařem 
1972 životní úroveň našeho občana dosáhne díky tantiémám za operety JC čtyřnásobku životního standardu občana Ghany 
1989 (29.12.) volba prezidenta Havla 
1990 (1.1.) vhodnější datum volby prezidenta Havla 
1991 životní úroveň občana našeho státu by mohla dosáhnout čtyřnásobku životní úrovně jiného státu 
2009 poručík Beran si myslí, že je v tomto roce rozmrazen 
2109 poručík Beran si myslí, že je v tomto roce rozmrazen

[ ZPĚT NA OBSAH]


Cimrmanovské fonty

Stáhnout fonty (74 KB ZIP)

[ ZPĚT NA OBSAH]


Fotografie

Náhledy na fotografie

  1. Profesor Ladislav Smoljak u proslulého Řezu horou Blaník [63 Kb JPG]

  2. "Do klece směřující dolů nastoupilo vždy o jednoho horníka více něž do klece směřující nahoru", vysvětluje přednášející (Kotek, Hraběta) [14 Kb JPG]

  3. Cimrmanova autobusta, všechny rysy jsou bohužel setřené [6 Kb JPG]

  4. Čeští cimrmanologové při průzkumu Liptákova (zleva: J. Vozáb, J. Hraběta, L. Smoljak, Z. Svěrák, P. Brukner, J. Weigel) [41 Kb JPG]

  5. Divadlo Járy Cimrmana naposledy v Braníku 23.6.83 [41 Kb JPG]

  6. Živý obraz "Češi na severním pólu" [35 Kb JPG]

  7. Závěrečný živý obraz ze hry dobytí severního pólu (zleva: Jaroslav Weigel - pomocný učitel, Ladislav Smoljak - Varel Frištenský, Petr Brukner - lékárník, Pavel Vondruška - Beran, Bořivoj Penc - náčelník) [29 Kb JPG]

  8. Cimrmanovo zvelebení školy v haličském Struku [32 Kb JPG]

  9. Cimrmanova kočovná herecká společnost "Lipany" [31 Kb JPG]

[ ZPĚT NA OBSAH]


Odkazy na zajímavé "cimrmanologické" stránky

[ ZPĚT NA OBSAH]


 


J. R. R. Tolkien ] Raymond Elias Feist ] Andrzej Sapkowski ] David Eddings ] Terry Brooks ] [ Cimrman ] Tichošlápek PETE ] Povídky, úvahy, recenze, ... ] Seznam recenzí na stránkách o autorech ] Jak se neztratit ve fantasy ] Testy & Ankety ] Seznam přispěvatelů ]


Nacházíte se na JCsoft's FANTASY Homepage - http://www.jcsoft.cz/fantasy/
Tuto stránku vytvořil Jan "Belcarnen" Čeřovský - Cerovsky@jcsoft.cz 

Optimalizováno pro Microsoft Internet Explorer 4.x (5.x) a rozlišení 1024x768x16/32bit
Jan Čeřovský (c) 2000 All rights reserved
Jakékoliv nalezené chyby ( špatné odkazy, chybějící obrázky, hrubky, ...) se nebojte nahlásit na můj e-mail.

TOPlist