Zkušenost

Příručka Pána Jeskyně


Na straně 31 jsi se dozvěděl, že postavy budou dostávat za svou činnost určité zkušenosti. Nyní si řekneme něco bližšího ke konkrétním číslům. Předem upozorňujeme, že všechna tato čísla jsou spíše orientační a většinou záleží na mnoha dalších faktorech, zejména na obtížnosti.
Vzhledem k množství přidělované zkušenosti je nejlepší vytvořit si ještě před začátkem hry jednoduchou tabulku, do níž si ke každému hráči budeš připisovat jím získané zkušenosti, které na konci dobrodružství sečteš a připočítáš k nim zkušenost za splnění hlavního cíle a za hraní postavy.

1. Za použití svých schopností

Postavy by měly dostat malé množství zkušenosti za každé použití zvláštní schopnosti, přičemž podle náročnosti to bude 5 - 30 zt. Toto množství můžeš ještě vynásobit číslem od dvou do čtyř, jedná -li se o alchymistu nebo zloděje, kteří v přímém boji nemají možnost uplatnit se. Týká se to jak úspěšných, tak neúspěšných pokusů, pokud se neúspěšný pokus nezdařil kvůli něčemu jinému než kvůli náhodě, a hráč si tuto chybu uvědomil, ještě počet zt zdvojnásob. Tyto zkušenosti postavy nezískají, pokud budou používat své schopnosti naprázdno - jen proto, aby získaly body zkušenosti a pro nic jiného, například když bude hraničář desetkrát po sobě hledat stopy tam kde ani být nemohou apod. Pokud použití této schopnosti výrazně posune postavy k cíli, dej dotyčné postavě ještě další bonus (vynásob body zkušenosti pěti).
Ty násobky jsou pouze orientační - spíš počet bodů odhadni, než abys to přesně počítal!

2. Za splnění určitého cíle

V každém dobrodružství jsou určité překážky, bránící k rychlému splnění cíle. Jednotlivými překážkami je každá past, každá nestvůra, každá hádanka. Překonat některé překážky je těžší, některé lehčí. Některé jsou nedůležité, na překonání jiných záleží, zda vůbec budou moci pokračovat dál. Stejně tak Ty musíš dát za překonání každé překážky odpovídající odměnu v podobě zkušenosti. Zkušenost dej tomu, kdo se o překonání překážky nejvíc zasloužil, nebo ji podle zásluh rozděl, pokud na tom spolupracovalo víc postav. Za překonání pasti, vyřešení hádanky nebo překonání jiné překážky dej podle obtížnosti 20 - 200zt.
K tomu, aby se postavy mohly lépe připravit na dobrodružství, mohou sbírat informace. Za každý takový pokus dej 10 - 20 zt, a pokud se někomu podaří zjistit něco významnějšího, dostane 30 - 80 zt.
Za splnění cíle celého dobrodružství rozděl rovnoměrně do celé družiny dle obtížnosti 200 - 1000 zt. Toto množství uprav dle obtížnosti a dle počtu postav.

3. Za zneškodnění nestvůry

Většina klasických nestvůr má zkušenost uvedenou v pravidlech. Toto je zkušenost za jejich zabití, pokud se podaří nějakou inteligentní nestvůru ukecat nebo přelstít, nebo se jakýmkoliv způsobem vyhnout zbytečnému boji s neinteligentní nestvůrou, zkušenost bude 2x - 4x větší, než jaká je v bestiáři, v závislosti na použitých nápadech a inteligenci nestvůry. Zkušenost by měli dostat i za dobře odehraný rozhovor, zjištění informace apod.

4. Za hraní postavy

Pokud se na tom s hráči dohodneš, můžeš jim přidělovat body zkušenosti za to, jak dobře hrají psychické vlastnosti své postavy. Lze je tím motivovat i odměňovat. Bodové ohodnocení by se mělo pohybovat v desítkách bodů.

5. Jako prémii

Toto je nejuniverzálnější pravidlo pro přidělování zkušenosti: přiděl ji komukoliv kdykoliv za cokoliv, když si budeš myslet, že to stojí za odměnění. Orientačně by se takové bodové ohodnocení mělo pohybovat v desítkách bodů.Copyright © Altar
poslední aktualizace obsahu: 18.02.2003