Zkušenost

Průvodce hrou


Body zkušenosti lze získat následujícími způsoby:

1. Za použití svých schopností

Používáním svých zvláštních schopností se v nich zdokonaluješ a učíš se nové. Za každé jejich použití získáš trochu zkušenosti: zloděj za otevření zámku, alchymista za vyrobení lektvaru, kouzelník za seslání kouzla, hraničář za nalezení stop, válečník za zastrašení. Za používání svých schopností dostaneš menší množství bodů zkušenosti.

2. Za dobré nápady, překonání překážky a splnění cíle

V cestě k cíli vám budou stát překážky v podobě pastí, nestvůr a logických problémů. Abyste se dostali k cíli, musíte překonat překážky, a k tomu někdy potřebujete dobré nápady. Proto jsou všechny tyto prvky shrnuty do společného bodu. Může se jednat o zjištění informace, nalezení předmětu, odstranění pasti, překonání léčky a podobně. Každý váš dobrý nápad bude ohodnocen, stejně tak překonání každé překážky, a za úspěšné dokončení celého dobrodružství získáte nemalou odměnu, kterou PJ mezi vaše postavy rozdělí. Tímto způsobem je možné získat střední až velké množství bodů zkušenosti.

3. Za zneškodnění nestvůry

Vaši cestu vám mohou zkřížit válečníci, čarodějové, nemrtví, zvířata anebo temné jeskynní bytosti. Někteří budou proti vám, jiné nebudete zajímat, s jinými můžete spolupracovat. Za interakci s těmito bytostmi - ať už diplomacií nebo zbraněmi - dostanete určité množství zkušenosti, závislé na způsobu "komunikace". Zkušenost budete dostávat i za hovory a získávání informací od různých cizích postav.

4. Za hraní postavy

Pokud bude hráč obzvláště dobře hrát svou postavu, může za hraní této role dostat odměnu v podobě zkušenosti. Protože však tyto body nedostává postava, že se učí, ale hráč, že hraje dobře svou postavu, je dobré se na začátku hry dohodnout, jestli za toto dostávat zkušenosti nebo ne, aby později nevznikaly hádky.

5. jako prémii

Pokud PJ usoudí, že byl vykonán čin, který si zaslouží odměnu, může ji udělit jakožto prémii.


Příklad
Banda skřetů unese vesnického kováře, aby jim vyrobil zbraně pro nájezd na menší městečko. Zbrklému Hronovi (barbar válečník), kterému měl kovář vykovat meč, se to nelíbí a po dlouhém rozhovoru se mu podaří přesvědčit (50 zt) opatrného Kytičku (hobit zloděj), aby se s ním vypravil kováře zachránit. Když se přiblíží na dohled ke skřetí jeskyni, Hron se chce vrhnout ke vchodu a všechny skřety pobít, i když je jich tam hodně a zjevně to není nejlepší nápad. Kytičkovi se podaří Hrona ukecat (50 zt), navrhne obhlédnout napřed okolí jeskyně, čímž objeví vysoko ve skále boční vchod (60 zt). Kytička se k němu opatrně přiblíží (40 zt), s využítím svých zvláštních schopností tam vyleze (15 zt), vyláká (20 zt) a shodí ze skály zde hlídkujícího skřeta (15 zt). Hron však na skálu nevyleze, dostává nápad a odchází do vesnice pro lano (40 zt). Kytička sleze dolů (20 zt - je to nebezpečnější než lézt nahoru), lano si vezme, znova vyšplhá na skálu (15 zt) a hodí barbarovi druhý konec lana, po němž vyšplhá i on (10 zt - není to využívání jeho zvláštní schopnosti, ale přesto tím něco získal).
Zatímco Hron do této chvíle získal jen 110 zt, nápady hýřící Kytička již získal 215 zt. Pokud se jim podaří kováře vysvobodit, dá Hronovi jakýkoliv meč dle jeho vlastního výběru zdarma a oba získají od PJe 360 zt, které si rovnoměrně rozdělí. Hron navíc získá 80 zt za hraní své zbrklosti a Kytička 60 zt za hraní nadměrné opatrnosti.


Nutno podotknout, že hlavním účelem tohoto příkladu je dát hráčům představu, jak by to asi tak mělo probíhat, a tudíž je příklad vyhnán poněkud do extrému.


Zkušenost v příručce PJ
Copyright © Altar
poslední aktualizace obsahu: 18.02.2003