Kvíz o Skotsku

OtázkyTento kvíz vznikl pro geografický klub na JCsoftu. Zde jsou jen otázky, aby si to zájemcui mohli vyzkoušet, správné odpovědi jsou zde.
Prvních deset otázek bylo označeno jako lehkých, za jeden bod.1. Na mapě Skotska můžeme najít hodně názvů, které mají společná některá slova. V původním jazyce to jsou označení určitých přírodních objektů. Loch je jezero, Glen je údolí, ale co to je "Ben"?

2. Správním centrem Skotska není žádné z největších měst, jak by se dalo předpokládat. Kterépak to je?

3. Skotsko dlouhou dobu čelilo dobyvatelům, kteří se mimo jiné usídlili na Orkneyích, odkud podnikali (nejen) proti Skotům výpady. Kdo byli těmito dobyvateli?

4. V osmnáctém století nastala pro skotský národ velká tragédie. Předcházela jí nechvalně známá bitva, ve které "Bonnie Prince Charlie" utrpěl obrovskou porážku. Kdy tato bitva proběhla a poblíž kterého místa?

5. Jaký je rozdíl mezi Skoty a Angličany a jaký je jejich vztah? (stačí přibližně)

6. Ochráncem Čech je Svatý Václav. Kdopak je svatým ochráncem Skotska?

7. Čím je zvláštní Ben Nevis?

8. Anglii od Skotska v minulosti oddělovala určitá lidskýma rukama vybudovaná hranice, jejíž známky můžeme na některých místech vidět dodnes. Jak se jí říká, a kdo ji nechal vybudovat?

9. Čím byl pro Skoty důležitý rok 1314?

10. U nás existuje pro alkohol několik víceméně poetických názvů, např. životabudič. Jakým podobným způsobem nazývají Skotové whisky?


Tak, to bylo lehké, a teď konečně i něco těžšího - a zajímavějšího. Každá odpověď byla za dva body.


11. Jmenujte alespoň jednu značku skotské whisky - ale pozor, nikoliv blended, ale single malt!

12. Na "ostrově mlh" v Hebridách kdysi panovala královna bojových žen, která se svými skutky zapsala do mnoha legend a mýtů. Jak se ta královna jmenovala a na kterém ostrově vládla?

13. Tam, kde se stýká Loch Duich a Loch Long, se nachází jeden z nejznámějších skotských hradů, docela oblíbený filmaři (za všechny stačí jmenovat Higlandera). Jak se tento hrad jmenuje?

14. Roku 1296 byl ukraden anglickým králem Edwardem prvním skotský korunovační kámen a byl odvezen do Westminsterského opatství v Londýně. Vrátil se zpět až po 700 letech, roku 1996 - a to rozhodně ne oficiálně, nýbrž pravděpodobně díky studentské recesi (!).
Jak se tento kámen nazývá?

15. Výrobní postup je u whisky docela specifický. Aby dostala tu správnou nezaměnitelnou chuť, kterou má pouze "Skotská", je v poslední fázi uchovávána po dobu alespoň tří let v sudech, které musí být něčím zvláštní. V čem ta jejich zvláštnost spočívá?

16. Když přijdete ve Skotsku do hospody a požádáte o nejlevnější pití, jaké tam mají, copak za onu jednu libru dostanete?

17. Zadní stranu libry zdobí znak každého ze států Velké Británie. Za Anglii je tam hlava královny, za Wales drak, za Irsko keltský kříž. A copak je tam za Skotsko?

18. Jmenujte alespoň pět skotských klanů.A nyní se dostáváme k posledním dvěma nejlépe obodovaným otázkám, na kterých jsem se pořádně vyřádil. K oběma byly nastíněny i možné odpovědi.
Byly za pět bodů.19. Statečné srdce končí tak, že William Wallace je popraven, král umírá, králův syn je mrtvý a manželka jeho syna nosí v sobě dítě Williama. Ale jak to bylo ve skutečnosti? Existoval vůbec William Wallece, je vše z předchozího popisu pravda, a (a to hlavně) jaké byly (alespoň přibližně) další osudy těchto pěti hrdinů?


A) Pověst.
William Wallace je stejně jako např. Robin Hood legenda, kterou známe jen z lidové slovesnosti a z belletrie, ale nikdy nebyl nalezen žádný historický dokument, dokazující jeho existenci.

B) Legenda
Wallace skutečně existoval, byl ale pouze vůdcem malého lidového povstání (1297), které vyhrálo jednu malou bitvu lokálního charakteru (poražení šerifa z Lanarku) a v následující větší bitvě bylo ihned poraženo a ničeho významnějšího nedosáhlo.
Wallace byl přitom chycen a v březnu 1298 popraven.
Skotsko později svobodu získalo, ale za to mohl až Robert Bruce.


C) Linie lásky
Král se jmenoval Edward I a 1296 vtrhl se svými muži do Skotska. 1297 začala "Skotská Válka za nezávislost", kterou vedl William Wallace. Napřed porazil šerifa Hazelriga, sebral vojsko a vyhrál v bitvě u Stirlingu, kdy ubránil most a nepřátelskou těžkou jízdu zavedl do močálovité půdy.
William je 1298 u Falkirku poražen dvojnásobnou přesilou, uniká a stahuje se, než je 1305 zajat a popraven.
Isabella, snacha krále, je velmi krásná a inteligentní žena, ale upřímně řečeno, poněkud povadlé morálky, a ve filmu se William se stává jejím milencem a má s ní potomka. Jak to bylo doopravdy není až tak úplně jisté, nedá se to vyloučit ani potvrdit.
Král Edward I umírá roku 1307 na tažení proti Bruceovi a nastupuje jeho syn Edward II. To byl velmi slabý král, v podstatě za něj vládli Isabelini milenci. Bruce 1314 vítězí u Bannockburnu nad Edwardem II a stává se Skotským králem.
1327 měla Isabela už svého manžela plné zuby a spolu se svým milencem Mortimerem jej zavraždili. Vlády se ujímá Edward III, její syn (s kým jej měla nelze prokázat, ve filmu to bylo s Williamem). Ten už má však své matky plné zuby, vypuzuje ji ze dvora a Mortimera popravil.
Je lepším králem a milencem, než jeho otec, a brzy po nástupu potvrdil Skotsku jeho samostatnost.


D) Linie krve
Dalo by se říci, že král Edward I byl oklamán a zrazen člověkem, kterému daroval vládu nad Skotskem, a tak tam roku 1296, vtrhl a vzal si, co bylo "jeho". To se moc nelíbilo Skotům, kteří se sjednotili pod Williamem Wallacem, který 1297 vedl povstání a zlikvidoval šerifa Hazelriga a vyhrál bitvu u Stirlingu, ještě téhož roku byl však poražen u Falkirku.
Po porážce se vzdal titulu "Ochránce Skotska", který mu byl předán, a nebyl nijak veřejně aktivní. Roku 1305 byl však zrazen, souzen, mučen a popraven. Jeho tělo bylo rozčtvrceno, jeho hlava byla nabodnuta na Tower Bridge.
Robert Bruce nelenil, 1306 zabil Johna "Červeného" Comyna v jednom opatství (1308 v bitvě u Inverurie porazil i jeho bratra). A když pak 1307 dal Edward I popravit jeho tři bratry, přičemž s nimi provedl totéž, co s tělem Williema Wallaceho, tak si to Robert nenechal líbit - a v ještě téhož roku bitvě u Louden Hill Edwarda I osobně zabil. Tato bitva byla jeho prvním velkým vítězstvím.
1308 bitva u Brander a u Inverurie. Pak nastává relativně klid až do 1314, kdy Bruce s poloviční armádou drtivě poráží Edwarda druhého v bitvě u Bannockburnu, což je považováno za nejdrtivější porážku Sassenachů za calý středověk.
Robert Bruce je Skoty považován za jejich krále, ale papež mu to uznává až 1320 a Edward II vůbec. 1326 se koná první sněm Skotského parlamentu.
1327 Edward II potlačuje vzpouru svého strýce z Lancasteru a vyšší šlechty a podařilo se mu odstranit nařízení, omezující královskou moc, brzy nato je ale zajat, donucen vzdát se trůnu a následně zavražděn.
Nastupuje jeho syn, Edward III, který sice 1328 uznal nezávislost Skotska a královský titul Roberta Bruce, ale už 1332 vypuká druhá skotská válka za nezávislost, a 1333 Edward III vítězí u Halidon Hill. 1340 pak začíná Stoletá válka mezi Anglií a Francií, protože Isabela byla dcerou Filipa IV, jehož větev vymřela, a Edward si uzurpoval na Francii nárok. 1346 například vítězí v bitvě u Kreščaku, kde poráží i našeho krále Jana Lucemburského.


E) Linie filmu
Ze všech těchto variant nejvíce skutečnosti odpovídá ta, která byla zachycena i ve filmu, to znamená, že král umřel chvíli po Williamovi, jeho syn byl mrtvý. Než vyrostl syn Isabely a chopil se vládl, vládl do jeho osmnáctých narozenin vévoda z Lancasteru.20. "Bonnie Prince Charlie" by pravděpodobně nikdy neemigroval ze Skotska, kdyby mu k tomu nepomohla jistá osoba, hlava známého klanu. Dotyčná osoba za to strávila většinu života ve vězení. Dnes má v Inverness pomník. Jak se tato osoba jmenovala?


A) Alexander MacDonald of Boisdale
B) Fionna McLeod
C) Flora Macdonald
D) Lord George Murray
E) Charles Edward StuartSprávné odpovědi nelznete zde.


Copyright © Wulf
poslední aktualizace obsahu: 19.07.2003