[ Tichošlápek PETE č.1 ] Tichošlápek PETE č.2 ] Tichošlápek PETE č.3 ]
Další ]


  Středoškolské vydání

Občasník

ročník 1. č.1 

Tichošlápek Pete

  12. 10. 1998

Zaručené zprávy z pochybných zdrojů

cena ? Kč  

Úvodní slovo redakce

Tituly, za které se rozhodně nemusíte stydět (až na výjimky)

Tento list bude vycházet do té doby, dokud nás nezačne jeho vydávání nudit a nebo do doby našeho zatčení. Veškeré zprávy jsou pravdivé, pokud ovšem nedošlo k omylu u našich informátorů. Složení redakce je tajeno a přísně střeženo. Nikdo o ní nic neví a pokud ví tak to nepoví. A pokud poví, tak se nedá nic dělat. Přejeme příjemné čtení a mnoho úspěchů v životě.
                                                         Vaše Redakce
PS.: Veškeré své návrhy a připomínky vyvěste na nástěnku. Jinak nás kontaktovat nelze (viz Vaše názory “veřejni” ? )

V této pravidelné rubrice se budeme setkávat s dočasnými tituly, které byly v období mezi jednotlivými výtisky uděleny různým žákům a učitelům. Tituly uděluje redakce a vy ji   můžete svými hlasy a tipy silně ovlivnit. Zde jsou jména prvních otitulovaných osob:

Titul  Jméno
Ožrala - zatím neudělen -
     Důvod: Pro velký zájem ze strany studentů nemohl být spravedlivě určen právoplatný držitel tohoto titulu. Snad příště, pokud bude redakce schopna rozhodnout.

Einstein - zatím neudělen -
Prase        bez komentáře
Zoolog      Lukáš Jirásek
     Důvod: Za vzorné vedení místní Zoo ve trídě P4C (myšlena samozřejmě nástěnka).
Žebrák Jindřich Hýrek
     Důvod: Při cestě autobusem zpět z Invexu se mu podařilo vysomrovat dvě jablka od jedné, též se navracející, slečny.
Šovinista  Jindřich Hýrek
     Důvod: Viz předchozí titul.
                                              Autor: Redakce

Nobelova cena za vědu má horkého kandidáta

P a  ř  í ž (BIS, RIS, K A S.)- Francouzská skupina dvanácti vědců, v jejímž čele je dr. Pierre Vert, může právem doufat v udělení Nobelovy ceny. Jejich objev se jistě zapíše do dějin. Po deseti letech bádání přes časté finanční potíže, které mnohdy hrozily nuceným ukončením projektu, totiž konečně prokázali vliv druhů světla a barev v souvislosti s vyučováním. Dokázali, mimo jiné, že pokud se student snaží učit při osvětlení s vyloučenou složkou červeného světla, informace z oční sítnice jsou rychleji zpracovávány a jejich zpětné vybavení je poté pro mozek podstatně snažší. Stejně tak světlo se spektrem obohaceným o podíl zelené barvy výrazně pomáhá rychlejšímu postupu při studiu žákům postiženým dyslexií. “Tito žáci jsou pak, až na výjímky, stejně pohotoví a rychlí jako žáci bez vývojových poruch učení.”, potvrzuje dr. P. Vert. “Zelená barva je totiž lidským okem nejlépe identifikovatelná a náš zrak také dokáže zpracovat nejvíce odstínů právě zelené barvy. Naopak červené světlo a barva rozptylují mozek neustálým analyzováním a zaostřováním oka na samé hranici viditelnosti. K ukládání informací je pak využito o 27.8% mozkové činnosti méně než obvykle. To má také za následek větší únavu očí a navíc díky genetickému dědictví po našich předcích je červená naším podvědomím vyhodnocována jako nebezpečí, protože je to barva krve, která je u zvířat projevem zranění a smrti. Tyto aspekty při studiu rozptylují a žák se nemůže soustředit tak, jak je to od něj vyžadováno.” Test byl prováděn s 999 dětmi s různým inteligenčním kvocientem. Až na pár jedinců byly výsledky u první třetiny dětí učících se v zeleném osvětlení o 34,2% lepší než v druhé skupině. Ta se měla naučit stejný text jako první, ale při červeném osvětlení. Její výsledky byly o 12,1% horší, než při učení na normálním denním světle. Nejhorší byl ale výsledek dětí, které se učily zadaný text napsaný červeně při červeném osvětlení. “Při měření mozkové aktivity

byly zaznamenány extrémě vysoké hodnoty v oblasti očního nervu, kde měl mozek velké obtíže s identifikováním jednotlivých znaků. Zbytek šedé kůry mozkové se pak na ukládání informací téměř nepodílel, protože byl z 87,6% zaměstnán čtením. Z toho tedy plyne, že používání výrazné červené barvy při opravování není vhodné, protože mozek je zaměstnán analýzou signálu z očního nervu. Ale ani nový trend zelené barvy ve školství není dobrý. Oko žáka si zapamatuje podtržené či přeškrtnuté slovo, které je bohužel napsáno chybně. Jako nejlepší k opravování by byla modrá, která byla vyhodnocena jako neutrální. Tou je však test zpravidla napsán, taže tato barva na chybu nijak neupozorní.” uvedl dr. Pierre Vert našemu tisku závěrem.

Mgr. STANISLAV MALÝ, RNDr. ALBERT RORÝS autoři jsou spolupracovníky redakce

Vaše názory “veřejně” ?

Koutek poesie
To není problém. V této kolonce se budou vyřizovat vaše dopisy, připomínky, dotazy, návrhy (ty neslušné si nechte) atd . Aktuálním názorům věnujeme v příštích číslech prostor (není vyloučena možnost rozšíření počtu stran). Vaše spolupráce je vítána,

a proto, pokud například máte favorita na nějaký titul, případně vymyslíte titul nový, neváhejte a napište. Hledáme též nové externí spolupracovníky (zavedení nového sloupku není vyloučeno).

Adresa: Nástěnka ve třídě P4C.                                                                          Redakce

Zde bude v každém čísle uvedena báseň od neznámého autora (třeba i váš výtvor).

Auto letí ze srázu
řidič si dal půl mázu
jestli dole narazí
kapotu si pokazí

 

Studentské prasátko aneb příloha pro znalce žánru

Křížovka od stálého redakčního spolupracovníka FREWILa (opravené - minulá verze měla chybku)

1.

                             

2.

                             

3.

                             

4.

                             

5.

                             

6.

                             

7.

                             

8.

                             

9.

                             

10.

                             

11.

                             

12.

                             

13.

                             

14.

         

(   )

                 

 

Legenda

1. Krátký skok v Assambleru pro MCS 8051
2. Brutální léčba kóma počítače (nemyslíme kladivo)
3. Noční můra každého správného studenta střední školy
4. Styl psaní pana prof. Vavrouška - pomůcka - Kód VAVR-2, kódování zprávy za války (je jedno které)
5. Křestní jméno oblíbené paní prof. Šikýřové (zasíláme pozdrav z P4C a V1)
6. Příjmení oblíbeného pana prof. češtiny - pomůcka - sedněte si sněhuláci, popř. bramboráci, popř ...
7. Váš nejoblíbenější magazín, časopis - pomůcka - malá vtěrka, chceme to slyšet (NAHLAS)
8. Oblíbené relaxační centrum studentů - pomůcka - U našich, Na hrázi, U šuků, U kata atd.
9. Titul L. Jiráska - pomůcka - nedávno udělen
10. Styl výuky pana prof. Jóra (nejstařšího)
11. Důvod oblíbenosti velmi výkonných a rychlých PC 486 na chodbě (Vivat strojárna, už aby tam byly)
12. Synonymum pro zkoušení paní prof. Marie Žalské - pomůcka - též Hell
13. Ubytování pro vysokoškoláky - (nemyslíme milionové vily)
14. Pseudonym spisovatelky Johany Rottové (Karolína) - pomůcka - skinhedi pozor, nebyla tmavá ,ale ...

Závorky si nevšímejte a chutě ji vyplňte patřičným písmenem.

Výkonnější pomůcka pro méně zdatné - tzv. Big help

 

[ Tichošlápek PETE č.1 ] Tichošlápek PETE č.2 ] Tichošlápek PETE č.3 ]
Další ]


Nacházíte se na JCsoft's FANTASY Homepage - http://www.jcsoft.cz/fantasy/

Tuto stránku vytvořil Jan "Belcarnen" Čeřovský - Cerovsky@jcsoft.cz 
Optimalizováno pro Microsoft Internet Explorer 4.x (5.x) a rozlišení 1024x768x16/32bit
Jan Čeřovský (c) 2000 All rights reserved
Jakékoliv nalezené chyby ( špatné odkazy, chybějící obrázky, hrubky, ...) se nebojte nahlásit na můj e-mail.

TOPlist