[ >>> zpět <<< ]


Lands Of Lore - návod

Na úvod několik všeobecných rad do hry:

  • Při výběru postavy zvolte Conrada Je ze všech postav nejvyrovnanější a poměrně snadno se trénuje.

  • Všechny schopnosti (fighter, rogue, mage) trénujte současně. Hlavně schopnost rogue budete v závěru hry nutně potřebovat. Cvičí se házením, střelbou z kuše nebo luku a otevíráním truhel paklíčem.

  • Snažte se držet v menu co nejvíce předmětů. Nikdy nevíte kdy se vám bude co hodit. Mnoho předmětů lze také výhodně prodat.

  • Před každou lokací si uložte hru a nepřemazávejte ji.

GLADSTONE KEEP

Po startu běž ihned ke králi. Zde se dozvíš, že máš od Rolanda přinést amulet Ruby of truth. Od krále ještě dostaneš klíč, kterým otevřeš knihovnu. V knihovně seber Magic Atlas pro automaping. Stav se ještě u kancléře pro listinu a běž do lesa.

NORTHLAND FOREST

Proběhni les a posbírej všechny věci. Až potkáš zloděje, zabít.

THUGS HIDEOUT

Do jeskyně vnikni příkazem sneak. V jeskyni najdeš lucernu. V jednom místě je kamenem zatížená plošina. Seber kámen a dvěma kameny zatiž protilehlou plošinku. V tajné chodbě vyber truhlu a jdi do přístavu. Marině ukaž glejt od kancléře.

SOUTHLAND FOREST

Okamžitě po příjezdu jdi do hospody. Zde se k tobě připojí Timoty. Pokud klikneš na dveře, dostaneš od chlapíka kompas. Proběhni celý les a běž do Rolandova sídla.

ROLANDS MANOR

Sira Rolanda hlídá velký Ork se sekerou. Vykostit. Otevři tajnou stěnu a poslechni si Rolanda. Vezmi všechno z truhly. V krbu ještě můžeš najít listinu, ale jinak se můžeš vrátit do přístavu. Zaplať 200 peněz a přeplav se zpět. Běž do zámku a ke králi. Ještě než vstoupíš do jeho komnaty seber Timotymu všechny věci. Po dlouhé mezihře dostaneš místo Timotyho mutanta Baccatu, listinu pro zapisování kouzel a úkol dojít na dno Draraclovy jeskyně a získat recept na uzdravení krále. Ještě než odejdeš z hradu, navštiv kováře. Zde můžeš prodat a nakoupit zbraně. Potom se vydej k jeskyni, kterou ti Baccata otevře magickým zaklínadlem.

DRARACLE CAVE 1

Zabíjej krysy a až dojdeš k dírám, stiskni tlačítka v pořadí zelené, červené, modré. Okolo dveří projdi nakonec chodby, kde z krys vypadne Emerald Eye. Vrať se zpět a vyčisti prostor za dveřmi. Nyní se propadni dírami dolů. Rychle zabij ještěrku a seber hornické kladivo. Za tajnou stěnou osvoboď dívku ze zámotku a dej ji do ruky kladivo. Nyní zpět do prvního patra. V místě, kde jsi našel Emerald Eye je naprasklá jedna stěna. Zde použij kladivo. Nyní běž až k další díře a dolů.

DRARACLE CAVE 2

V první truhle najdeš Saphir Eye. Dále dojdeš do místa kde jsou na stěnách vyobrazeni dva mořští koníci. Nyní můžeš jít dvěmi cestami. Cesta A. Vlož do oka levého koníka Saphir Eye. Dojdi až k truhle v pravé zadní části bludiště a seber kouzlo freeze a Silver goblet. Ze zadního výklenku seber Worn key. Dolů. Cesta B. Do oka koníka před sebou vlož Emerald Eye. Do výklenku se zprávou „Dagger in Dagger out„ vlož dýku, kterou najdeš v tomto patře. Stiskni tlačítko na pravé stěně, zatáhni za páku, stiskni tlačítko, otevři paklíčem zámek, stiskni tlačítko a vlož zpátky papír. V tajném vchodu zlikviduj horníky a z truhly vezmi kouzlo freeze a Jewelled dagger. Dolů.

DRARACLE CAVE 3

Cesta A. Zámek ve zdi otevři pomocí Worn key. Jednu truhlu na tomto patře lze otevřít pomocí Iron key. Pokud ho nemáš, můžeš zámek otevřít pomocí paklíče. Uvnitř nalezneš Red key. Tímto klíčem otevřeš červený zámek. Dolů. Cesta B. Přístup k jedné truhle blokuje díra. Díra je však pouze iluzorní. Jinak stačí najít Red key a dolů.

DRARACLE CAVE 4

Nyní je postup pro obě cesty stejný. Stačí jen dojít ke schodům vedoucím k Draraclovi. Pozor na firebally. Než vstoupíš k pánovi jeskyně, vezmi dívce všechny věci. Draracles ti dá recept, pokud mu dáš do jeho pokladnice nějaký vzácný předmět. Pokud jsi šel cestou A, dej mu Silver goblet, v opačném případě Jewelled dagger. S receptem vylez ven z jeskyně. Cestou k hradu potkáš umírajícího Timotyho. Dozvíš se, že hrad byl vypálen a královo tělo uneseno. Nyní je čas jít k jezeru a přeplavit se na druhou stranu.

OPINWOOD

V lese není v celku nic zajímavého. Žebrákovi dej almužnu. U polámaného vozu se zatím nic neděje, ale vrátíš se sem později. Jinak zlikviduj co nejvíce orků a vyber všechny pařezy. V jednom pařezu najdeš kouzlo lightning. Do dolů ještě nechoď.

GORKHA SWAMP

V bažinách jdi ihned k šéfovi Gorkhů. Dostaneš za úkol donést přilbu chodícího pařezu. V bažinách jich je několik, ale pařez s helmou se potuluje okolo kováře. Zlikviduj ho a dones helmu náčelníkovi. Bažinné díry se dají na chvíli zmrazit, takže se přes ně bez problémů dostaneš. Za helmu dostaneš Ruby of truth. Běž ke kováři a prodej co se dá a nakup zbraně. Zajdi k věštkyni a dej ji vyřešit riddle scroll čtyřikrát za sebou. Dozvíš se, že pro namíchání nápoje pro krále potřebuješ vodu z bažin, med, bloodstone a earth powder. Do lahvičky z Draraclovy jeskyně naber bažinnou vodu. Pokud ji nemáš, musíš se sem vrátit později až nějakou najdeš. Bažiny opusť východem do druhého lesa. V bažinách lze Ruby of truth získat i tím, že zaútočíte na strážce náčelníkovy chatrče. Náčelník vyběhne a pokud ho zabiješ, amulet je tvůj. Potom ovšem s tebou nikdo nebude obchodovat a ostatní gorkhové na tebe budou útočit.

UPPER OPINWOOD

Zde tě čekají zdlouhavé souboje s vosama. V jednom pařezu najdeš zelenou lebku, zelený meč, který je velmi důležitou zbraní a silné brnění. Pokud máš prázdnou lahvičku, naber med z vosího hnízda, druhou ingredienci do lektvaru. Teď už se konečně můžeš vydat do dolů.

URBISH MINES

Na začátku tě čeká velmi tuhý červ. Pokud však máš zelenou lebku, je jeho zdolání velmi snadnou záležitostí. Stačí vzít ji a pravým tlačítkem myši kliknout na obličej postavy. Toto musíš udělat přibližně šestkrát a máš vyhráno.

Urbish Mining Co.

Hned po první odbočce doleva otevři dveře. Za nimi objevíš další. Ty otevřeš po zavření předchozích. Za druhými dveřmi najdeš v truhle silver key. Za tajnou stěnou najdeš Clerk Office. Popovídejte si s úředníkem a vemte si krumpáč. Zmapuj celé patro a posbírej oleje do lampy. V jednom ze stolů také najdeš kouzlo fireball. Paklíčem otevři dveře k pumpě na vodu.

Mines Le vel 1

Dveře odemkni pomocí silver key. Na místě, kde jsou na zdi dvě kola a tlačítko ve zdi, mohou nastat tyto situace. 1. Obě kola nahoře, propadneš se skrz druhé do třetího patra. 2. Pravé kolo nahoře, teleport na rozcestí do druhého patra. 3. Levé kolo nahoře, teleport na začátek dolů. 4. Obě kola dole, viz. bod 1. Nejprve zvol možnost číslo 1.

Mines Level 3

Vezmi silver key. Do teleportu zatím nechoď. Silver key otevře další dveře. Zde je několik kamenných potvor. Pokud by ti dělaly problémy, používej na něj kouzlo freeze, to je nejúčinnější. Zlikviduj všechny kameňáky a z truhly seber gold jewel. Vlož ho do čtverce vedle dveří k důlnímu vozíku. Pomocí pák napravo od vozíku se dají přehazovat vyhybky. Pokud pojedeš rovně, najdeš v jedné stěně uhlí. Použij krumpáč a seber všech PĚT uhlíků. Nyní se dej vozíkem vpravo a po schodech dolů.

Mines Lev el 4

Zmáčkni tlačítko a teleportuj se. Ihned zmáčkni tlačítko za tebou a v pravé stěně. Na tomto patře jsou dvě kamenné příšery z nichž po zabití vypadne bloodstone, další přísada do elixíru. Stačí, když si vezmeš jeden. U orinova ducha prohledej kosti a seber rusty key. V pravém horním rohu najdeš mezi kostmi ozubené kolečko. Závaly se odstraní pomocí krumpáče. Běž do teleportu. Ve třetím patře se opět teleportuj. Běž k vodní pumpě a proveď tuto operaci. Vlož ozubené kolečko do soukolí. Otevři dvířka a naláduj do nich všech PĚT uhlíků. Zavři dvířka a zatáhni za páku. Stroj vypumpuje vodu z jedné velice důležité lokace. Běž do prvního patra a nastav kola do pozice č. 2.

Mines Level 2

Z rozcestí nahoru a doleva. Vyber truhlu. U tří kol mačkej postupně pravé, levé a prostřední. Jakmile projdeš dveřmi, zmáčkni tlačítko ve stěně, našlápnou desku zatiž nějakým předmětem a stiskni pravou páku. Vyber truhlu. Vedle truhly je ve stěně tlačítko. Z dálky na něj hoď zbytečný předmět. Nyní přehoď páky a vrať se zpět na rozcestí. Napravo nahoře je další truhla. Z rozcestí běž dolů a doleva. Zatiž plošinu a seber Mine key 4. Z rozcestí doprava a nahoru. Zde po sérii plošin můžeš najít fireball wand. Vrať se zpět a jdi dolní cestou.U jedné stěny je cítit plyn. Z dálky zakouzli fireball. Stěna se otevře a následuje menší potyčka. Používej zásadné kouzlo fireball a nezapomeň, že máš fireball wand. Po čistce seber Mine key 5. Na rozcestí a doleva. Zámek otevři pomocí Mine key 4. Dej se dolní cestou až narazíš na schody dolů. Toto je místo kde původně byla voda, ale protože jsi již už vypumpoval v klidu sejdi dolů a seber Shiney key. Nyní se vrať zpět a běž horní cestou. Dveře odemkne Mine key 5. Nahoru. Vylezeš po Mines level 1 na dosud neprozkoumaném místě. V levém horním rohu nalezneš druhý Emerald blade a Mine key 2. Propadni se dírou co nejvíce napravo. Stiskni tlačítko a zatiž plošinu. Teleportem se dostaneš do prvního patra. Teď se vrať zpět do čtvrtého patra. U dveří na dva klíče použij Rusty key a Shine key. Na konci chodby najdeš Paulsona, který se přidá k tobě do skupiny. Seber Paulsons key. Až půjdeš zpět, Paulson tě upozorní na skrýš. Ve skrýši obleč Paulsona a seber Mine key 4. Klíč otevře poslední dveře. Jdi do levého teleportu a z dolů ven do Opinwood. Běž až k polámanému vozu. Nyní musíš mít u sebe Ruby of Truth. Pokud ho máš, vyleze z vozíku Dawn a dá ti dawns key. Když budeš chtít odejít, věnuje ti ještě dvě lahvičky a Valeans Cube. Běž do bažin a prodej zbytečné věci. V Upper Opinwood naber do lahvičky med z vosího hnízda. U bariéry zakouzli dvakrát Valeans Cube.

Yvel Woods

Dej se doprava a nahoru. U supí propasti pobij prasata. Najdeš zde další Valeans Cube. Do bílé věže ještě nechoď. Dej se doleva, znič další bariéru a běž do Yvelu.

City of Yvel

Fletcher - Prodává luky a šípy. Městská rada - Zde nalezneš královského kancléře, který chce elixir. Hospoda - Potkáš tady žebráka, kterému si pomohl v lese. Dostaneš velmi užitečnou košili. Sadies shop - Zde dostaneš poslední ingredienci do elixíru - Earth powder. Kovář - Prodej zbytečnosti a kup meč. Ve městě lze najít několik užitečných věcí. Pokud jsi již vše prolezl, běž do bílé věže.

Tower Level 1

Hned po vstupu jdi do prvních dveří vlevo, vymlať amazonky a seber Mystic key. Jdi rovně a v levém dolním rohu otevři klíčem dveře, za kterými najdeš další mystic key. Tímto klíčem otevřeš zámek v pravé horní části prvního patra. Po zlikvidování amazonek zbude další klíč. Nyní zmáčkni tlačítko a klíčem otevři vězení. Smiluj se nad vězněm a z tajného úkrytu ve stěně vezmi Amber ring. Poblíž vchodu do věže je výklenek a v něm zpráva „Ring for admittance". Vlož prsten do výklenku a otevře se tajná stěna. S královnou amazonek se moc nemazli a nezapomeň vzít meč a další Mystic key.

Tower Level 2

Do druhého patra vedou dvoje schody. Dej se nejprve těmi vpravo a seber další Mystic key. Seběhni zpět a jdi druhým vchodem. Jedním z klíčů otevři dveře. V místnosti Dark room najdeš také Mystic key. Musíš ale za sebou zavřít dveře a teprve potom jde zmáčknout spínač, který otevře výklenek s klíčem. Poslední klíč na tomto patře najdeš v místnosti s dírami. Pomocí dvou spínačů můžeš uvolnit cestu do horní části druhého patra. Kromě ohnivých ptáků zde však nic není. Klíč od královny Jany ti v místnosti s dírami otevře cestu zpět. Dalším klíčem otevři dveře, za nimiž je vchod do třetího patra. Nyní by si měl mít u sebe dva Mystic keys.

Tower Level 3

Hned jak vejdeš, jdi do protilehlých dveří, zmáčkni tlačítko na podlaze a seber Mystic key, kterým otevři druhé dveře. Před tím však vyzbroj postavy dvěmi zelenými meči. Následují velice tuhé potyčky s duchy. V levé části najdeš za tajnou stěnou v truhle modrý Mystic key. V levém horním rohu jedním z klíčů otevři dveře a seber z výklenku Ivory key. Nyní se můžeš jedinou dírou na patře propadnout a zpestřit si pobyt ve věži soubojem s jednorožcem. Ivory key otevře stříbrný zámek v prvním patře.

Tower Sub-Level

Pohyblivé předměty polož do výklenků okolo sloupu. U staré ženy seber hlavu sochy. S hlavou se můžeš dostat do dveří se lví hlavou ve třetím patře. Jinak ale běž k oltáři de Blanca, polož hlavu na krk a namixuj elixír. Běž do města k městské radě. Kancléř ti sdělí, že svůj klíč dal Dawn. V Yvel woods narazíš na Dawn. Nenech se však oklamat. Je to jenom převtělená Scotia. Po krátkém souboji se promění v krkavce a uletí. Zpět k městské radě. Dozvíš se, že městské hradby padly. Bojuj s žoldáky tak dlouho, dokud se neozvou vítězné fanfáry a zpráva, že útok byl odražen. Běž naposledy k městské radě a přečti si zprávu na dveřích. V hospodě jdi do podzemí.

Catwalk Caves

Následuje menší bitva s Dark army. Běž do velitelství. Po vítězném boji získáš Gerons key, rukavici sošku. Sošku umísti na podstavec napravo od velitelství. Na jedné stěně okolo velitelství je obtisk ruky. Použij na něj rukavici a otevře se stěna. Postupně prolézej jeskyně a vybíjej vojáky. V pravé dolní části vypadne z jednoho vojáka Blue key. Hned vedle je za dveřmi truhla, kterou pomocí Blue key otevřeš. Najdeš spoustu věcí a hlavně Small key. V druhé truhle na tomto patře najdeš Yellow key a kouzlo Mist of Doom. Yellow key a Small key otevřou dveře v pravém dolním rohu. Vyber si jednoho z mutantů a jdi do teleportu.

Dungeons

Cílem je vymlátit všechny mutanty. Ve středu bludiště najdeš v modré truhle diamant. V levé horní části leží Gold key. Naproti průchozí stěně, která je nahoře, je tlačítko. Po stisknutí se otevře stěna a za ní najdeš Nathanials key. V levé dolní části leží na zemi Cooper key. Tím otevřeš dveře, které jsou na mapě úplně vpravo. Pokud jsi všechno vymlátil, dostaneš zde Knowle key. Tento klíč otevře dveře, za nimiž je vchod do zámku.

Castle Level 1

V zámku musíš najít čtyři sošky. První je ukryta vlevo nahoře ve výklenku. Dawn, která je uvězněna v křišťálové kouli osvoboď diamantem. Nyní se teleportuj do druhé části prvního patra. Po menší potyčce se sekerami otevři dveře v pravé části. Zde jsou na stěně čtyři tlačítka. Ty však žádné nemačkej a jdi tak dlouho, dokud se neteleportuješ. Teleport tě přemístí doprostřed rozlehlé místnosti. V tomto momentě ti zmizí Magic atlas a rozbije se kompas. Cílem, je zachytit čtyři plošiny. Je zde několik děr a obracečů, ale jinak je to celkem jednoduché. Po zatížení poslední plošiny se před tebou otevře chodba. Na jejím konci najdeš sošku draka a dostaneš zpět Magic atlas. Za průchozí stěnou jsou schody nahoru.

Castle Level 2

Na tomto patře se nachází třetí soška. Najdeš ji v pravé dolní části, ale mohou zde nastat menší problémy. Zámek ke dveřím, za kterými je soška, musíš vypáčit paklíčem. Pokud máš Rogue level 5 a vyšší, neměl by to být problém. Jinak musíš trénovat. Vlevo nahoře najdeš ve výklenku Adder key. Hlavním úkolem je osvobodit krále. Nejdříve ale musíš získat klíč od jeho dveří. Od krále jdi doleva. Pomocí dvou tajných spínačů se dostaneš před dvě díry. Za jednou dírou je v dálce vidět tlačítko, do kterého střel kuší. Otoč se doprava a přes iluzorní díru jdi do teleportu. Seber červený klíč a propadni se dírou. Běž znovu do druhého patra. Adder key otevře dveře v pravé horní části. V levé dolní části najdeš Noir key. Ten otevře dveře, za kterými je teleport do třetího patra.

Castle Level 3

Poslední sošku najdete v pravém dolním rohu. Dále jsou na tomto patře důležité tři klíče. Gold key je výklenku v úzké uličce v dolní části. Sebrání klíče je ztížené tím, že uličkou neustále prolétávají firabally. Dull key je ve výklenku v levém dolním rohu. Nejdříve ale musíš položit pod čtyři nápisy zbraně, brnění, klenoty a lektvary a teprve potom se výklenek otevře. Dull key otevře truhlu v levé horní části. V truhle najdeš Silver key. Propadni se dírou do druhého patra. Červeným klíčem otevři dveře králi. Polož sošky na podstavec tak, aby se okolo královy schránky utvořil světelný obdélník. Potom dej do každého rohu schránky patřičnou pyramidku. Dej králi elixír. Král ti věnuje prsten Shard of truth. Použij jej na Ruby of truth a dostaneš Whole truth. Jdi do třetího patra. Pomocí Gold a Silver key otevři dveře uprostřed patra. Za dalšími dveřmi najdeš Scotti. Při jejím pokusu o převtělení zakouzli Whole truth. Zbytek dodělej ručně.


Nacházíte se na JCsoft's FANTASY Homepage - http://www.jcsoft.cz/fantasy/
Tuto stránku vytvořil Jan "Belcarnen" Čeřovský - Cerovsky@jcsoft.cz 

Optimalizováno pro Microsoft Internet Explorer 4.x (5.x) a rozlišení 1024x768x16/32bit
Jan Čeřovský (c) 2000 All rights reserved
Jakékoliv nalezené chyby ( špatné odkazy, chybějící obrázky, hrubky, ...) se nebojte nahlásit na můj e-mail.

TOPlist