[ Seznam všech článků tohoto autora ] [ Verze článku pro tisk ]

Here is my love. Please spend it wisely (+ překlady)
Autor: Jan Belcarnen Čeřovský, přidáno: 22.4. 2003 23:05:54

Here is my love. Please spend it wisely. 

This love is not mine; it's something I give to you because you are the true owner of it, like returning a long-lost possession back to its original bearer. "Did you lose this? I found it and realized its value- has your name written all over it. Here. Fairly precious, this thing called love." I wish I could say that it's mine, though. It certainly feels nice and definitely makes me happy to hold it in my hands, but I fear that if I hold it for too long, this thing that belongs to you and you alone, it might cause me more damage than if I simply handed it over to you. 

So I offer you this love and you say the appropriate thing in response: Thank you. It's a simple transaction, really. 

But what does this mean, in the long-run? That's the terrifying thing about saying "I love you" to someone: what will tomorrow bring? Because, let's face it, sometimes we give things to the wrong people, people that aren't meant to have such precious things as our hearts. Love is a gamble, but giving it is betting on the big money, which can sometimes be foolish in and of itself. 

We are all gamblers with our hearts. Red or black, it doesn't matter, when the Wheel of Time stops spinning, your chances of winning are still about 50/50. And, of course, only time will tell. I don't care how apt a cliché is, sometimes a cliché can be as nasty and blindingly simple as a train wreck. Blast wave and all, a cliché spells things out for those who really understand them and for those of us who don't understand them, well, love is a boon for the wicked and foolish, too. And to those who experience it, love is never a cliché. 

There should be easier, simpler, less confusing ways to say "I love you" to someone. Words just don't carry the same weight as the feeling behind them. Actions speak louder than words, for those who have eyes to listen. Look around. Do the actions of someone who says they love you actually carry the conviction of their words? I don't have much in this world except my honor and my deeds; I try to use them wisely and not spend them on the heedless, for the heedless are not the true, intended owners of love. 

I give you my love. Please spend it wisely.


Překlad první ... Faramir ... děkuji !

Pohleď, má láska. Prosím, buď opatrná.

Avšak není má, vkládám ji do Tvého srdce, neboť Ty jsi jejím pravým vlastníkem, na dlouho byla ztracena a přesto tu byla v Tvé blízkosti. Ztratila jsi ji, já ji našel a byl si vědom její hodnoty, neboť je na ní vepsáno Tvé jméno. Zde. Je tak vzácná, neboť nese Tvé jméno. Přál bych si, abych mohl říci: " Je má ". Naplňuje mne vším co potřebuji. Cítím její teplo držíce ji v rukou, ale bojím se, že pokud zůstane schoulená v mých rukou příliš dlouho, tato krása, která je součástí Tvé bytosti, mohla by mně způsobit nezměrnou bolest, proto bych Ti ji rád dal nazpět.

Nabízím Ti lásku a Ty odpovídáš děkuji. Výměna, která mne naplňuje nezměrným blahem.

Však co to pro Tebe znamená? Je tak kruté někomu říci: " Miluji Tě ", vždyť jakou naději skýtá zítřek? Nejsem si jist Tvými  city, někdy věnuji věci nesprávným lidem. Lidem, kteří si nezaslouží tak vzácný dar, jakým je pouhé nahlédnutí do mého srdce. Láska je karban,ale jediným pohledem do mého srdce vsázím sebe, což může být pošetilé samo o sobě.

Všichni jsme hráči, dávajíce v bank vlastní srdce. Červená, nebo černá, na tom přestává záležet, jakmile se zastaví kolo času,  šance výhry zůstává. Černá, nebo červená? Odpoví Ti zrádná řeka času. Nestarám se jak vhodné je klišé, neboť někdy se stává tak bezútěšné a podřadně jednoduché jako troska vlaku. Vzduchová vlna a všechno, klišé obnaží věci naodiv pro ty, kdo jim opravdu rozumí a pro Ty kdo jej nepochopili..., dobře, láska je také laskavý dar pro pošetilé blázny. Však Těm kdo ji zakusili  není láska žádným klišé.

Musí existovat méně bolestná cesta, beze zmatku říci Miluji Tě. Slova prostě nenesou stejnou váhu jako pocity, skryté za nimi. Činy promluví silněji než slova, pro ty, kdo mají oči, kterými vidí zrcadlo světa: " Rozhlédněte se okolo sebe, odráží se slova lásky opravdu v jejích činech? " Nevlastním na tomto světě mnoho, kromě svého honoráře a smlouvy. Snažím se je použít moudře ne nedbale, neboť nedbalí nejsou těmi, kdo si zaslouží mou lásku.

Věnuji Ti lásku, kterou jsem objevil v Tobě. Prosím, opatruj ji moudře...


Překlad druhý ... Jan "Belcarnen" Čeřovský ...
--- podstatně méně "lyrický" než předchozí, více se snažící držet původního textu a jeho významu, ale z toho důvodu po překladu také poměrně zmatený a asi těžko pochopitelný, pokud jste originál nečetli. Není nad něj, překladem se vždy něco ztratí ... ---

Zde je má láska. Prosím, užij ji s rozmyslem ...

Ta láska vlastně není má. Je to něco, co ti dávám, protože právě ty jsi skutečný majitel. Je to jako navrácení dlouho ztracené vzácnosti původnímu držiteli. "Ztratil si to? Já to našel a objevil skutečnou hodnotu té věci. Tvé jméno je na ní vepsáno úplně všude. Skutečně vzácnost, tahle věc, kterou nazýváme láska." Přál bych si, abych mohl říci, že je má. Je to překrásný pocit a naplňuje mne neskonalým štěstím, pokud ji mohu držet ve svých rukou. Ale mám velký strach, že pokud ji budu držet příliš dlouho, může mi způsobit mnohem více bolesti, než když ji teď předám tobě. Protože je jen a jen tvá...

Nabízím ti tuto lásku a ty odpovíš jediným vhodným způsobem: Děkuji. Je to jen jednoduchá výměna, skutečně ...

Ale co tohle všechno znamená, při tom našem běhu na dlouhou trať? Ten úděsný pocit, když někomu říkáte "Miluji tě": co přinese zítřek? Protože, a pohleďme tomu přímo do tváře, někdy vše věnujeme špatným lidem. Takovým, kteří si nezaslouží mít v rukou takovou vzácnost, jako naše srdce. Láska je hazard, ale věnovat ji je sázka na velkou výhru, což může být někdy pošetilost sama o sobě.

Všichni jsme hazardéři s vlastním srdcem. Červená nebo černá, na tom nezáleží. Když Kolo Času přestane spřádat náš osud, šance na výhru jsou stále tak padesát na padesát. A samozřejmě, pouze čas nakonec ukáže. A nestarám se o to, jak je toto klišé vhodné. Někdy i klišé může být nepříjemné a naprosto jasně průkazné jako havárie vlaku. Rázová vlna a to všechno, klišé jasně vyjádří stav věci pro ty, kdo jim skutečně rozumí, i pro ty z nás, kteří jim nerozumí téměř vůbec. Po pravdě, láska je laskavostí pro ty špatné i pošetilé. Ale pro ty, kteří ji prožijí, láska nikdy nebude klišé.

Měla by být snadnější, jednodušší a méně matoucí cesta, jak někomu říci "Miluji tě". Slova prostě nemají tu samou váhu jako pocity za nimi. Činy mluví hlasitěji něž slova, pro ty, jež mají oči, aby mohli naslouchat. Rozhlédněte se kolem sebe. Potvrzují činy těch, jež říkají že vás milují, tato jejich slova? Nemám toho na světě moc, s vyjímkou mé cti a skutků. Pokusím se je použít rozumně a nevyplýtvat je na nedbalých. Nedbalí nejsou zamýšlení držitelé lásky.

Dávám ti svou lásku. Prosím, užij ji s rozmyslem.Nejsem autorem tohoto textu, ale je natolik nádherný, že ač v angličtině, nedalo mi to a musel sem ho přidat. Je-li mezi vámi někdo, kdo si troufne na opravdu procítěný překlad - pusťte se do toho! Já i ostatní vaší snahu oceníme !

Komentáře

Alqua, přidáno 24.10. 2001 15:38:04
..ach jo, ja chci umet anglicky...:(((( ale kdyz me to nebavi se ucit....Jinak je to opravdu pekny...a dekuju za preklady.
Jan Belcarnen Čeřovský, přidáno 13.9. 2001 22:39:52
Ano. V těhle dnech se mnoho z nás zamýšlí. Docela mne vyděsilo, jak moc sem se "trefil" s tím mojim citátem ze třetího rozjímání do událostí o dva dny později :-/
Právě sem vložil i svůj překlad textu.

Kanyapi, přidáno 13.9. 2001 22:13:56
Moc krásné... hodně věcí k zamyšlení ... v těchto dnech.
Jan Belcarnen Čeřovský, přidáno 13.9. 2001 20:58:48
Netrvalo to ani den a můžete zde nalézt první překlad. Děkuji autorovi. Doufám že jeho snahu oceníte stejně jaké já. A výzva k překládání samozřejmě platí dál ...
Jméno: E-mail:

Komentář:

Upozorňovat na nové komentáře mailem?

Přepiš heslo   --> 


Informovat o nových komentářích k tomuto článku
E-mail:

Ohodnoťte tento článek na stupnici ?/10


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Další články tohoto autora:

 

Nacházíte se na JCsoft's FANTASY Homepage - http://www.jcsoft.cz/fantasy/
Tuto stránku vytvořil Jan "Belcarnen" Čeřovský - Cerovsky@jcsoft.cz 

Optimalizováno pro Microsoft Internet Explorer 4.x (5.x) a rozlišení 1024x768x16/32bit
Jan Čeřovský (c) 2000 All rights reserved
Jakékoliv nalezené chyby ( špatné odkazy, chybějící obrázky, hrubky, ...) se nebojte nahlásit na můj e-mail.

TOPlist