Zpráva o výzkumu funkcí mozku

Jak vyplynulo ze společného výzkumu specializovaných týmů vývojového oddělení firmy I.B.M. a Apple, katedry otevřených mozků z University Of Singapore, špionážních jednotek firem Microsoft a Borland Intl., skupiny kolem vývojáře společnosti USRobotics pana D.B.L.Braina, komise pro rozvoj pružného myšlení britské Sněmovny Lordů, vysokého komisaře (1,95 cm) OSN pro ochranu vědomí, podvědomí, svědomí a černého svědomí pana I.Q. De Fifthy, a konečně zástupce vrchního velení Pentagonu gen. mjr. I. M. Wula, je kapacita lidského mozku z procentuálního hlediska rozdělena takto:

- 7% (!) zabírá vlastni operační systém

- 2% jsou věnována obslužným TSR rutinám a driverům

- 1% obsazuje tabulka přerušení


To je oněch 'využitých' 10% mozkové kapacity. A teď dále:

- 85% je vyhrazeno virtuálnímu disku, který obsahuje sadu programových balíků, jako např. komunikační program pro bezdrátové dálkové spojení (Telepatia 2.1), elegantní fligth simulator (LevitMania 4.0), velmi účinné antivirové programy NoAIDS 1.0 a SatanKiller Plus, vědecký kalkulátor OneAndOne II, a nesčíslné množství drobných utilit (např. KardioDebugger, HairColorChanger apod.)

K velkému zklamání výzkumníků se však ukázalo, že všechny tyto softwarové produkty jsou kryty hesly, které se nepodařilo objevit. Zbylá kapacita mozku je rozdělena takto:

- 3% tzv. Extended Visual Memory (většinou ale velmi slabá a plná vadných sektorů)

- zbylá 2% jsou zatím nevyužita a slouží občas jako doplněk pro prvních 10% v řídkých případech větších myšlenkových procesů na úrovni operačního systému (ze známých osobností těchto 9% využíval pouze A. Einstein a L. Da Vinci).


Výzkumníci dále objevili množství slotů pro přídavné paměťové karty, SoundBlaster, myš apod. Po skončení práce se vědci rozešli ve velmi špatné náladě a za hysterických výkřiků gen.mjr. I.M. Wula, který vyhrožoval jaderným útokem, jestli mu nebude objasněno, o co vlastně šlo.
Toto vše je naprostá pravda.
Můžete si to ověřit u výše zmíněných institucí.


Posbíráno - Wulf
poslední aktualizace: 30.10.2002