Zkušenosti s přechodem z Girlfriend 1.0 na Wife 1.0

Jeden můj přítel loni upgradoval z Girlfriend 1.0 na Wife 1.0. První co zjistil je, že se nová verze nesnáší s jinými aplikacemi. Je též vybavena BABY-procesorem, který spotřebuje hodně zdrojů. O těchto nedostatcích není žádné upozornění ani v manuálu, ani ve firemní dokumentaci, třebaže ostatní uživatelé upozorňovali, že tyto jevy zmíněnou aplikaci běžně doprovázejí.

A nejen to. Wife 1.0 se instaluje tak, že se spouští při bootování, aby mohla monitorovat všechny ostatní aktivity systému. Zjistil tedy, že některé aplikace, jako PokerNight 10.3, BeerBash 2.5 a PubNight 7.0 vůbec nefungují a shodí systém jakmile se je pokusí spustit, přestože je dříve spouštěl běžně.

Rovněž zjistil, že při instalaci Wife 1.0 instaluje nežádoucí plug-iny, jako Tchýně 55.8 a Švagr Beta 2, aniž by bylo možno instalaci obejít. Navíc se zdá, že výkonnost systému každým dnem klesá.

Proto by si přál aby do verze Wife 2.0 přibylo :
-ikona "už o tom nemluv"
-minimalizace okna
-odinstalace v libovolnou dobu, aniž by došlo ke ztrátám jakýchkoli systémových zdrojů
-možnost přechodu na síťový promiskuitní režim, který systému umožňuje testovat i jiná hardwarová zařízení

Pokud jde o mne, rozhodl jsem se vyhnout potížím s Wife 1.0 a držím se své Girlfriend 2.0. Nicméně i zde jsou četné problémy. Zřetelně není možné instalovat Girlfriend 2.0 na Girlfriend 1.0 - nejdříve musíte Girlfriend 1.0 odinstalovat. Ostatní uživatelé říkají, že je to dlouho přetrvávající bug, o kterém jsem měl vědět. Zřejmě všechny verze Girlfriend vykazují konflikt na portu input/output. Myslím, že by tak hloupý bug už měli odstranit. A co horšího, odinstalační program pro Girlfriend 1.0 nepracuje dobře a zanechává v systému nežádoucí stopy.

A ještě jeden otravný bug: VŠECHNY verze aplikace Girlfriend občas generují otravné hlášky o výhodách upgradu na Wife 1.0.


BUG WARNING!!!

WIFE 1.0 má nedokumentovaný bug! Pokud se pokusíte nainstalovat MISTRESS 1.0 dříve než odinstalujete Wife 1.0, Wife 1.0 vám odinstalací zruší všechny knihovny MS-Money a MISTRESS 1.0 se pak odmítne nainstalovat s poukazem na nedostatečné zdroje.
posbíráno - Wulf
poslední aktualizace: 30.10.2002