O Panově flétně...


               Základem hluboké krásy je vždy smutek.

        Jedna z mému srdci nejbližších.
        Kdysi, když bylo dobré počasí (třeba večer před bouřkou), jsem dostával záchvaty inspirace.
       Zmítaly mnou city, neurčité touhy, sny vonící dálkami - ale spíše dálkami a hloubkami času, než prostoru.
        Tuto povídku jsem v takovém záchvatu napsal za čtvrt hodiny, a později byla jen lehce poupravována (slovosled, nahrazení slov).
        Spíše než ke čtení je k poslechu.

Copyright © Wulf
poslední aktualizace obsahu: 20.08.2003