A world
without rules and controls

PŘEDNÁŠKA

reportáž     matrix     hlavní program     doprovodný program     lidé 1     lidé 2
Anotace

A World without rules and controls aneb O významu víry v Matrixu
I'm going to show them a world without you, a world without rules and controls, without borders or boundaries, a world where anything is possible. I'm going to show them a world without you, a world without rules and controls, without borders or boundaries, a world where anything is possible.
Takto končí film "The Matrix". Ale o čem to Neo vlastně mluví - a ke komu?
A proč vůbec musel film "tak blbě" skončit tou šípkovou růženkou?
A proč mu trvalo tak dlouho, než "procitnul" ?
A proč byla vědma taková obyčejná ženská, hulící cigarety?
A proč musel být tím vyvoleným právě Neo, proč jsem to nemohl být třeba já?
I can only show you the door. But you must walk through.Úvod

Řeč bude o filmu "The Matrix", ne o matrixu, jak je chápán v cyberpunku.
Přednáška o mýtech a symbolech v tomto filmu, ale také o jeho smyslu a odkazu.
Ne přednáška o chybách a nelogičnostech ve filmu (kterých je méně, než se všeobecně myslí).
Sice to má být přednáška, ale dotazy, připomínky…Film(y)

O tomto filmu by se toho dalo říci strašně mnoho...
15.5.2003 bude premiéra Matrix Reloaded na festivalu v Cannes. 22.5.2003 i v ČR.
Matrix Revolutions, souvislost mezi pokračováními.Mýty


          Jména

NEO - anagram slova "ONE" nebo také "The One" - Ten nebo Vyvolený. Samotné Neo znamená Nový.

TRINITY - Byl jsem překvapen, když jsem jednou náhodou objevil College of saint Trinity, zjistil jsem, že to je Univerzita Nejsvětější Trojice. Spojuje tedy v sobě tři prvky - ducha svatého, Ježíše Krista, který se obětoval pro dobro druhých a boha samotného. Myslím, že všechny tyto aspekty k Trinity docela sedí.

MORPHEUS - Řekové věřili, že ve spánku se duše člověka toulá jinými světy. Tato víra byla dokonce tak silná, že jeden člověk chtěl nechat zabít druhého tak, že ho ve spánku nechal přenést na jiné místo, doufaje, že jeho duše nenajde cestu do těla zpátky a on tak zemře. A právě bohem spánku a snění byl bůh Morpheus. Vládce říše spánku - s mocí probouzet.

NEBUCHADNEZZAR - Biblický král, kterému se zdály sny, na které si nepamatoval - a chtěl si je nechat vyložit. Jak výstižné z pohledu na lidi snící svůj matrixový sen…

CYPHER - pravděpodobně odvozeno od LUCYPHER - Lucifer. Anděl, který ve své pýše zradil Boha a byl za to sražen z nebe na zem.

APOC - V původním scénáři ho Neo poznává jako hackera, který napsal virus "Four Horsemen" - pravděpodobně je to tedy zkratka ze slova Apocalypse.

SWITCH - Poprvé, když se s ní setkáváme, má na sobě bílé šaty. Pak už vždy jen černé - přepnula se. Zvláštně také působí její téměř odbarvené vlasy.          Náboženství

THE ONE - Budha - Budha je nazýván "The Awaken One" (Probuzený), probudil do své pravé přirozenosti. Stejně tak se první Vyvolený už jako vyvolený probudil a otevřel oči ostatním. Budha poznal a překonal zákonitosti, které nutí člověka při jeho uvěznění ve světě k věčným znovuzrozením, stejně tak Vyvolený pomohl lidem dostat se z koloběhu v Matrixu…

MORPHEUS - Bůh, otec - Odhaluje ostatním podstatu světa, vdechuje život ostatním hackerům, každý ho v matrixu hledá a snaží se vstoupit do jeho království tam někde jinde, mimo "náš" svět. Tank na jeho pohřbu říká:
Tank: Morpheus, you're more than a leader to us. You're our father.
Tank:Morphee, jsi pro nás víc než vůdce. Jsi náš otec.

TRINITY - Duch svatý - představitel lásky
- Panna Marie - usnadňuje Neovi pobyt v reálném světě
- Máří Magdaléna - milující Nea jakožto Ježíše

NEO - Ježíš, syn - zemře, a vstane z mrtvých. Přijde podruhé, aby spasil lidstvo.
Choi: Hallelujah. You're my savior, man. My own personal Jesus Christ.
Choi: Alelujá. Seš můj zachránce, čéče. Můj osobní Ježíš Kristus.
Film měl premiéru na velikonoiční víkend - svátek ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Když Neo na konci zničí Smithe, je uvnitř matrixu vidět jen jako bílý zářící obrys.

THOMAS ANDERSON - nevěřící Tomáš - nevěřil, že Ježíš zemřel a byl vzkříšen, dokud neuviděl rány. Ve filmu je Neo střelen, nevšimne si toho, neví o tom (nevěří tomu), dokud neuvidí vlastní ránu a teprve pak uvěří a umírá. A teprve tehdy uvěří, že je vyvoleným a probouzí se znovu k životu.

CYPHER - Jidáš

TANK - Lazar - zázrakem vstává z mrtvých

THE ORACLE - prorok - prorokové předpovídali příchod mesiáše, který spasí svět

ZION - Sion - jeden z pahorků kolem Jeruzaléma, na kterém stával hrad. Byl zde vybudován ústřední chrám a po příchodu muslimů a vyhnání židů se stal básnickým označením celého Jeruzaléma a symbolem touhy Židů po vlasti.

NEBUCHADNEZZAR - stejnojmenný král Babylonu - Vytvořil různými výboji velikánskou říši - Od Nilu přes Jeruzalém až po Eufrat. Měl sen, který si chtěl nechat vyložit, ale nemohl si na něj vzpomenout. Daniel mu jeho sen vypráví a vysvětlí mu ho. Později Nebuchadnezzar zešílí, jeho říše se rozpadne a on sám se toulá bezcílně pustinou. Může to symbolizovat pýchu a moc Lidí, z které však nakonec také moc nezbude.


          Začátek a konec

Film začíná příchodem Trinity a jejím útěkem z pokoje 303 v hotelu "Heart of the City". Do stejného hotelu a do stejné místnosti se na konci filmu dostává Neo a snaží se z něj dostat zpět do reality.          Věštby

Celým filmem se prolínají různé dovedně skryté věštby.
Choi: Hey, it just sounds to me like you need to unplug, man.
Choi: Člověče, mám dojem, že potřebuješ vysadit.

Mr. Rhineheart: You have a problem with authority, Mr. Anderson. You believe that you are special, that somehow the rules do not apply to you. Obviously you are mistaken. This company is one of the top software companies in the world because every single employee understands that they are part of a whole. Thus if an employee has a problem, the company has a problem. The time has come to make a choice, Mr. Anderson. Either you choose to be at your desk on time from this day forward or you choose to find yourself another job. Do I make myself clear?
Pan Rhineheart: Pane Andersone, máte problémy s autoritou. Věříte, že jste něco zvláštního a některá pravidla pro vás neplatí. Ale bohužel se mýlíte. Tato společnost je jedna z nejlepších softwarových společností na světě, protože každý zaměstnanec chápe, že je částí celku. A tedy, když má pracovník problém, pak má problém I firma. Je čas, abyste si vybral, pane Andersone. Buď budete ode dneška chodit do práce včas nebo si hledejte nové zaměstnání. Řekl jsem to dost jasně?
Popisuje docela přesně Matrix a Neovo postavení v něm!

Černá kočka znamená neštěstí. Když nastane v matrixu "chyba" a Neo upozorňuje na deja vu, bylo způsobeno právě černou kočkou.Symbolika


          Odkazy na literaturu


I have no mouth and I must scream - Harlan Ellison

Při výslechu Neo přijde o schopnost mluvit. V této knize lidstvo bojuje s počítačovým systémem, který nakonec vyhraje, a lidi umístí do virtuálních světů.


Alenka v říši divů - Lewis Carroll

Follow the white rabbit
Následuj bílého králíka
Alenka sleduje bílého králíka, který skočí do nory. Tak se dostane do jiného světa.

Morpheus: I imagine that right now you're feeling a bit like Alice, tumbling down the rabbit hole?
Morpheus: Dokážu si představit jak se cítíš. Trochu jako Alenka padající králičí norou?
Králičí nora byla velmi hluboká a Alenka jí padala docela dlouho.

Morpheus: You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes....
Morpheus: Pokud si vezmeš červenou pilulku, zůstaneš v říši divů a já ti ukážu jak hluboko králičí nora vede
Zrcadlo pomocí něhož Neo prochází do jiného světa.

Velcí králíci (film Night of the Lepus) v televizi v obývacím pokoji u Oracle.

Červená/Modrá pilulka - v knize "drink me" lektvar Alenku dělá velkou a "eat me" ji dělá malou. V Matrixu - červená pilulka probouzí do nové reality, modrá vrací do starého života.

Rok 1999 je podle čínského horoskopu rokem králíka.


Simulacra and Simulation - Jean Baudrillard - "On Nihilism"

Kniha, ve které měl Neo ukryt disk. Postmoderní filozofická kniha.

Morpheus: "Welcome to the desert of the real"
- citát z této knihy.          Zrcadlo

Zrcadlo. Odráží a někdy i lehce zkresluje skutečnost. Podobno matrxiu. Velký význam ve filmu.

Prasklé zrcadlo

Samotný úvod do celého filmu - zachycení života Nea ve světě matrixu - vypovídá o určitých pocitech. Dobře to komentuje tato věta:
Morpheus: You're here because you know something. What you know you can't explain. But you feel it. You've felt it your entire life. That there's something wrong with the world. You don't know what it is but it's there, like a splinter in your mind driving you mad. It is this feeling that has brought you to me.
Morpheus: Jsi tady, protože něco víš. Nedokážeš to přesně popsat, ale cítíš to. Cítil jsi to celý svůj život. Cítíš, že se světem něco není v pořádku. Nevíš co to je, ale je to tu, jako střepina v tvé hlavě, která tě přivádí k šílenství. Právě tento pocit tě přivedl ke mně.
Poté, co Neo spolkne červenou pilulku a je na odchodu z Matrixu, jsou na něj připínány přístroje, vidí prasklé zrcadlo. Když jej chvílu pozoruje, praskliny se zacelí a zrcadlo začne odrážet svět tak, jak má být. Zajímavě to symbolizuje ono zacelení trhlin v matrixu, jen tušených (viz předchozí citace), při pohledu zvenčí. Poté, co se zrcadla dotkne, ponoří se na chvíli do zrcadla, a když ruku vytáhne, část zrcadlové hmoty na něm ulpí a začne mu stékat po ruce, než jej začne pohlcovat celého. Skrze zrcadlo se Alenka dostává do říše za zrcadlem. Navíc se přitom na zrcadle objeví vlny, které svět odráží velmi nevěrohodně…

Lžíce

z oné slavné scény zrcadlí Neův nevěřící obličej.

Do zpětného zrcátka motocyklu

se dívá Trinity, když zatčeného Nea odvádí z budovy, ve které pracoval. Se zrcadly značně souvisí i          Brýle

Morpheovy brýle

odráží a lehce zkreslují okolní realitu Matrixu (v realitě je na sobě (samozřejmě) nemá). Nejvíce většině lidí ulpěly v paměti právě ve scéně s výběrem pilulek, když Nea zve do Matrixu.

Všichni z Morpheova týmu

Brýle na Neovi a Trinity netřeba komentovat, ale mají je na sobě všichni z Morpheova týmu, když jsou uvnitř matrixu. Vzhledem k tomu, že je mají na sobě i při boji, tak by se dalo říci, že představují sílu i schopnost odrážet útoky. To také koresponduje s tím, že když poprvé Neo úspěšně zaútočí na Smithe, brýle mu rozbije a nakonec nad ním také zvítězí. Stejně tak když jej už jako Vyvolený na konci filmu odkopne - brýle mu spadnou.

Agent Smith

si je sundá dvakrát - když přesvědčuje Nea a když přesvědčuje Morphea. Představuje to odložení síly a donucovacích prostředků, když jim dělá nabídku. Po odmítnutí si je opět nasazuje.

Cypher

má na sobě také brýle, ale za celý film jen jednou - když Neo přijede od vědmy a vystupuje z auta, srazí se s Cypherem (který mezitím všechny zradil), či spíše s jeho křivým úsměvem.

Oracle

také nosí brýle - ale dioptrické, nikoliv sluneční, což pravděpodobně vyjadřuje používání skryté, pasivní síly.


Vyvolený


K tomu, abychom pochopili význam a schopnosti vyvoleného, musíme si projít znovu všechny tréninkové programy.
Morpheus: Good. Adaptation, improvisation. But your weakness is not your technique.
Morpheus: Dobře. Adaptace, improvizace. Ale tvou slabinou není technika.

Morpheus: How did I beat you?
Morpheus: Čím jsem tě porazil?
Neo: Your too fast.
Neo: Jsi moc rychlý.
Morpheus: Do you believe that my being stronger or faster has anything to do with my muscles in this place? You think that's air you're breathing now?... Again.
Morpheus: Opravdu věříš, že na tomto místě mohu být rychlejší a silnější díky svým svalům? Myslíš, že tady dýcháš vzduch?…Znovu!

Je celkem jasné, že se mu snaží naznačit, že fyzické parametry zde nic neznamenají - na rozdíl od psychických. Neo sice neměl špatné sebevědomí, ale… jednoduše nevěřil, že Morphea dokáže porazit.
To ostatně vyplývá i z následující věty:
Morpheus: What are you waiting for? You're faster than this. Don't think you are, know you are.... Come on. Stop trying to hit me and hit me.
Morpheus: Na co čekáš? Jsi rychlejší. Nemysli si, že jsi, ale věř v to! Dělej. Nezkoušej mně uhodit, prostě mně uhoď!


Což dokazuje i scéna o chvíli později:
Neo: I know what you're trying to do.
Neo: Vím, o co se pokoušíš.
Morpheus: I'm trying to free your mind, Neo, but I can only show you the door, you're the one that has to walk through it.
Morpheus: Zkouším osvobodit tvou mysl, Neo. Ale můžu ti jen ukázat dveře, projít už musíš sám.

Je nasnadě, co se mu snaží naznačit. A otevřeně to říká ve skákacím programu:
Morpheus: You have to let it all go, Neo, fear, doubt, and disbelief. Free your mind.
Morpheus: Všeho se zbav, Neo, strachu, pochyb, nedůvěry. Osvoboď svou mysl.
Neo to samozřejmě nedokáže - tak, jako to napoprvé nedokáže nikdo. Ale to vše Nea zatím jen utvrzuje v jeho nevíře…

V dalším sezení, kdy Morpheus při prodírání se davem vysvětluje zákony matrixu a upozorňuje na agenty, je skrytá anotace na slavnou scénu.
Morpheus: I've seen an agent punch through a concrete wall. Men have emptied entire clips at them and hit nothing but air. Yet their strength and their speed are still based in a world that is built on rules. Because of that, they will never be as strong or as fast as you can be.
Morpheus: Viděl jsem agenta rukou prorazit zeď. Chlap do něj vystřílel celý zásobník, ale trefil jen vzduch. Jenže jejich rychlost a síla jsou stále založeny na světě, který má určitá pravidla. A proto nikdy nemohou být tak silní nebo rychlý jak můžeš být ty.
Neo: What are you trying to tell me, that I can dodge bullets?
Neo: Co se mi to pokoušíš naznačit? Že se dokážu vyhnout kulkám?
Morpheus: No Neo. I'm trying to tell you that when you're ready, you won't have to.
Morpheus: Ne. Pokouším se ti vysvětlit, že až budeš připraven, tak to nebudeš potřebovat.
A sami víme, že nakonec Neo kulkám uhýbá - jakto? Pravděpodobně jen proto, že uvěřil, že jim uhýbat může…


Myslím, že dál už pokračovat nemusím, důkazů už bylo dost. Slovo, které se zde časuje stále dokola je - věřit. Ve filmu se nachází přesně 39x.
Morpheus: 13x, z toho jen jedenkrát "I believe"
Neo: 9x, z toho 4x "I dont believe" a 2x "I belive"
Trinity: 7 x. Na začátku filmu při rozhovoru s Cypherem 2x, přičemž zároveň říká "I dont believe", ke konci filmu, ve scéně před odchodem do matrixu 4x, přičemž pokaždé ve tvaru "I belive".
Agent Smith 4x - scéna přesvědčování Nea ke spolupráci a scéna kdy si povídá se zajatým Morpheem.
Oracle: 3x
Rhinoheart 1x, You believe that you are Special, that somehow the rules do not apply to you.
Mouse 1x - unbelievable
Cypher - 1x - I dont believe
Tank 1x - reakce na Cyphera

Neo je nevěřící Tomáš, nevěřící Thomas Anderson. Jen víra by byla nutná k tomu, aby dokázal v podstatě cokoliv, aby se stal vyvoleným.
A tady nám samozřejmě přichází na mysl otázka, zda tím Vyvoleným mohl být jen a pouze Neo (když byl takový nešikovný, i kdyč celkem hezký packal), nebo zda to bylo v podstatě věcí náhody a Vyvoleným by se jednoduše stal ten, kdo by dokázal uvěřit, že může udělat cokoliv, a pak by to svou silnou vůlí i dokázal. Pak by to totiž fungovalo…
Pro více vyvolených také jednoznačně svědčí scéna, kdy přijde Neo k vědmě a čeká u dětí. Je mu řečeno:
These are the other potentials.
Toto jsou další předurčení.

Ale pojďme se podívat na Nea podrobněji.
Morpheus věřil, že Neo vyvoleným je. Proč, to nevíme přesně, víme jen, že mu to předpověděla vědma. Stejně jako předpověděla Trinity, že ona se do vyvoleného zamiluje. Poté, co Nea vyzvednou z elektrárny a vyzvednou na palubu vznášedla, Morpheus říká:
Morpheus: We've done it, Trinity. We've found him.
Trinity: I hope you're right.
Morpheus: I don't have to hope. I know it.
Takhle silnou víru v Nea nemá ani Trinity (viz úvodní scéna), ani Cypher, ani nikdo další, včetně Nea samotného.

Jediným (nám známým) přímým a doloženým důkazem bylo pro Morphea to, že po Neovi šli agenti. Ale co když to bylo trošku jinak, než jak se většinou myslí…

První, kdo měl Nea kontaktovat, byl Cypher.
Dal tip agentům, jak víme, a pravděpodobně se sám chtěl nechat chytit, aby s nimi mohl uzavřít dohodu. Byl ale nečekaně vystřídán Trinity, která se tak dostala do pasti, ze které však unikla. Cypher se s ní o to ani moc nehádal, protože ani nemohl - Trinity byla na lodi vyšším důstojníkem, a pokud si umínila, že ho vystřídá, nemohl jí v tom zabránit.

Cypher: You weren't supposed to relieve me.
Cypher: Ještě si mně neměla střídat.
Trinity: I know, but I want to take your shift.
Trinity: Já vím, ale chci si vzít tvou směnu.

Trinity: Did you hear that?
Trinity: Slyšels to?
Cypher: Hear what?
Cypher: Co?
Trinity: Are you sure this line is clean?
Trinity: Seš si jistej, že je tato linka není napíchnutá?
Cypher: Yeah, of course I'm sure.
Cypher: Jasně, že jo.
Trinity: I better go.
Trinity: Radši budu končit.

Agenti však už znali další cíl hackerů - Nea.

Agent Jones: The informant is real.
Agent Jones: Náš informátor je spolehlivý.
Agent Smith: Yes.
Agent Smith: Ano.
Agent Jones: We have the name of their next target.
Agent Jones: Známe jejich příští cíl.
Agent Brown: The name is Neo.
Agent Brown: Jmenuje se Neo.
Agent Smith: We'll need a search running.
Agent Smith: Musíme zahájit vyhledávání.
Agent Jones: It has already begun.
Agent Jones: Už začalo.

Brzy poté se jim podařilo navázat první kontakt (bílý králík) a chtěli dát Neovi čas, aby se mohl zamýšlet nad tím, co mu řekla Trinity. Jenže hned další den si pro Nea přišli agenti. A jak Morpheus říká, mají málo času.
Morpheus předpokládal, že si pro Nea přišli proto, že on je tím vyvoleným, což jej ještě více utvrdilo v jeho víře, která i tak vycházela z víry v osud - daný snad tím, co každému předpověděla vědma.

Morpheus: They got to you first, but they've underestimated how important you are. If they knew what I know, you'd probably be dead.
Morpheus:Dostali se k tobě dřív, ale podcenili jak jsi důležitý. Kdyby věděli to, co vím já, pravděpodobně bys byl mrtev.
Neo: What are you talking about. What...what is happening to me?
Neo: O čem to mluvíš. Co…co to má být?
Morpheus:You are the one, Neo.
Morpheus:Jsi vyvolený, Neo.

Morpheus byl tedy zcela přesvědčen, že po Neovi agenti jdou, protože on je tím vyvoleným. Domnívám se, že vůbec nic nenasvědčuje tomu, že by agenti o nějakém Vyvoleném vůbec věděli, spíše si myslím, že o něm neměli až do konce filmu nejmenší tušení. Krajní prostředky (úpravy matrixu, vtělování se do lidí) začali používat až tehdy, když jim začalo jít o Morphea, který měl kódy od hlavního počítače v Zionu. A po Neovi ke konci filmu šli, protože porazil Smithe - jako vůbec první člověk.
Ale… bezesporu měl hodně předpokladů stát se vyvoleným - viz to jak rychle se učil, jakou měl rychlost při boji. Kde byly ty překážky, které mu to neumožňovaly?

Zcela zásadní je scéna nad sklenicí vody, když si Morpheus povídá s Neem o osudu.
Morpheus: Do you believe in fate, Neo?
Morpheus: Věříš v osud, Neo?
Neo: No.
Neo: Ne.
Morpheus: Why not?
Morpheus: Proč ne?
Neo: Because I don't like the idea that I'm not in control of my life.
Neo: Protože se mi nelíbí představa, že bych nemohl kontrolovat svůj život.
Morpheus: I know exactly what you mean.
Morpheus: Vím přesně co tím myslíš.
A potom mu začne vysvětlovat, proč je Neo zde.
Zatímco ostatní si v podstatě vybrali svůj osud u vědmy, která jim jen v podstatě řekla, co oni sami chtěli slyšet, Neo si vybírá svůj osud (pro tento díl Matrixu právě zde). Až do poslední chvíle má plnou kontrolu nad svým osudem. Což je mu ovšem většinou na škodu - nemá totiž dostatečně silnou vůli, aby se Vyvoleným stal sám o sobě.
Neo tomu, že je vyvolený, totiž sám věřit nechtěl. Nelíbilo se mu být stavěn do určité role, ani do role Vyvoleného, chtěl se sám rozhodovat - což po celou dobu filmu mohl (u vědmy si volí, zda bude vyvoleným nebo ne, potom má možnost zachránit buď Morphea nebo sebe).
Nelíbilo se mu už první sezení v constructu, kdy mu Morpheus v pokoji bez stěn, jen s křesly a televizí, odhaloval pravdu o Matrixu a realitě, dokonce se z toho vyloženě pozvracel. Nechtěl tomu věřit. A žádný další trénink na tom o moc lépe nebyl, od poražení v bojovém umění přes skoky až po prodírání se davem.

Celý rozhovor u vědmy působí, jakoby dělala a říkala jen to, co Neo od ní čeká. Že spadne váza, že bude vědět, co se chystá odpovědět… a že vyvoleným není.

Oracle: You got the gift, but it looks like you're waiting for something.
Oracle: Máš ten dar, ale vypadá to jako bys na něco čekal.
Neo: What?
Neo: Na co?
Oracle: Your next life maybe, who knows? That's the way these things go. What's funny?
Oracle: Příští život možná, kdo ví? Tak to chodí. Co je na tom legračního?
Neo: Morpheus. He...he almost had me convinced.
Neo: Morpheus. On…on málem mně přesvědčil.

Neo totiž chce mít svůj osud vždy ve vlastních rukou, jak říká už na začátku. Čili se i sám rozhodne, kdy vyvoleným být chce a kdy ještě ne…

Oracle: You're going to have to make a choice. In the one hand you'll have Morpheus' life and in the other hand you'll have your own. One of you is going to die. Which one will be up to you.
Oh, don't worry about it. As soon as you step outside that door, you'll start feeling better. You'll remember you don't believe in any of this fate crap. You're in control of your own life, remember?
Oracle: Budeš si moct vybrat. V jedné ruce budeš držet Morpheův život, ve druhé svůj. Jeden z vás zemře. Který, to záleží na tobě.
Ale ne, nedělej si s tím starosti. Jakmile odsud odejdeš, budeš se cítit líp. Uvědomíš si, že vlastně ani nevěříš těmhle věšteckým kecům. Sám řídíš svůj život, vzpomínáš? Na, vem si koláček. Slibuji, než ho sníš, budeš se cítit dobře a na tohle si ani nevzpomeneš.

Když se Neo chce přiznat Morpheovi, poté, co jej zachrání, že on není tím vyvoleným, Morpheus ho zarazí:
Neo: Morpheus. The Oracle, she told me I'm...
Neo: Morphee. Věštkyně, řekla mi, že…
Morpheus: She told you exactly what you needed to hear, that's all.
Morpheus: Řekla ti přesně to, cos potřeboval slyšet, to je vše.

Pokud se na to podíváme z tohoto hlediska a aplikujeme to na její první proroctví - o příchodu Vyvoleného - tak tenkrát vlastně jen řekla lidem, co oni sami chtěli slyšet - že Vyvolený zase přijde - a zbytek nechala na lidech, ať si sami někoho takového vychovají…

Na druhou stranu, když Cypher všechny odpojuje, říká:
Cypher: If Morpheus was right, then there's no way I can pull this plug. I mean if Neo's the one, then there'd have to be some kind of a miracle to stop me.
Cypher: Jestli měl Morpheus pravdu, pak tato zástrčka nepůjde vytáhnout. Tím myslím, že jestli je Neo vyvolený, pak by mně měl nějaký zázrak zastavit.
A opravdu se zázrak skoro stane - Tank buď vstane z mrtvých - nebo se vzpamatuje ze zranění do boku - a Cyphera zabije.
Náhoda, nebo důkaz o Neově vyvolení? Obávám se, že to se nedozvíme…


A pak konečně dochází ke zlomu. Neo konečně uvěří.
Tank: Why?
Tank: Proč?
Neo: Because I believe in something.
Neo: Protože v něco věřím.
Trinity: What?
Trinity: Čemu?
Neo: I believe I can bring him back....
Neo: Že ho přivedu zpět…
Uvěřil ve věštbu vědmy - která mu ostatně nabídla jak volbu, tak to, co bylo v možnostech jeho samotného, ne jako vyvoleného. Jenže scéna pokračuje:
Neo: What are you doing?
Neo: Co to děláš?
Trinity: I going with you.
Trinity: Jdu s tebou.
Neo: No you're not.
Neo: Ne, nepůjdeš.
Trinity: No? Let me tell you what I believe. I believe Morpheus means more to me than he does to you. I believe if you were really serious about saving him you are going to need my help. And since I am the ranking officer on this ship, if you don't like, I believe you can go to hell. Because you aren't going anywhere else. Tank, load us up.
Trinity: Ne? Dovol, abych ti řekla čemu věřím já. Věřím, že Morpheus pro mne znamená víc než pro tebe. Věřím, že jestli ho chceš opravdu zachánit, pak budeš potřebovat moji pomoc. A jestli se ti to nelíbí, tak jdi do háje, protože já jsem nejvyšší důstojník na lodi. Sám nepůjdeš. Tanku, nahraj nás.
Nemusím snad podotýkat, že vše, v co Trinity věřila, se skutečně stalo.

Když se pak Trinity a Morpheus dostanou z Matrixu a v metru se objeví agent, Neo váhá, zda má utéct:
Trinity: Run, Neo. Run! What is he doing?
Trinity: Utíkej, Neo. Utíkej! Co to dělá?
Morpheus: He's beginning to believe.
Morpheus: Začíná věřit.
To mu to trvalo… ale Neo stále ještě neprocitl, začíná se probouzet, ale k plnému vědomí má stále ještě velmi daleko. Důkazem toho je, že se rozhodne bojovat s agentem tělo na tělo, čímž na druhou stranu zase divákům dopřeje zajímavou podívanou.

Následuje útěk, cesta do Heart of the City, pokoj 303, kde na něj už čeká Smith.

Co se tam vlastně stalo?
Neo hodne dlouho utikal. Bezel chodbou a slysel zvonici telefon, ktery byl pripraven dostat jej z matrixu. Agenti byli za nim. Věřil tomu, že ho už nic nezastaví. Otevrel dvere. V nich stal agent. Ten po nekonečně dlouhých dvou vteřinách vystrelil, ale toho si Neo v soku nevsiml. Videl tam dal stat agenta ktery nic nedelal. Pak si vsiml, ze na nej miri pistoli. Ale nestrili. Pak jej napadlo, ze on uz mozna vystrelil. Sahl si na prsa, a zjistil, ze ma na ruce krev. Svou krev. Nemohl tomu uverit. Ale pak agent vystrelil znovu, jej to odhodilo, a jeste jednou a jeste jednou. Neo uveril, ze to nemuze prezit.
Agenti overili jeho tep, rozloucili se s nim, a jali se odchazet.
V realitě se mu zastavilo srdce. Objevila se plocha linie, a piskot pristroje. Mozek však žil samozřejmě dál. Trinity, která procházela podobným vývojem jako Neo (na začátku filmu říká Cypherovi "It doesn't matter what I believe", ke konci filmu těch náznaků její víry bylo čím dál tím víc) si uvedomila, jaké by to bylo, kdyby jej ztratila, uvědomila si, jak moc jej miluje - všechno, naprosto všechno dávalo smysl - kromě jeho smrti - a uvěřila, že Neo není mrtvý.
Trinity: Neo, I'm not afraid anymore. The Oracle told me that I would fall in love, and that man, the man who I loved would be the one. And so you see, you can't be dead. You can't be, because I love you. You hear me? I love you.... Now get up.
Trinity: Neo, ja strach nemam. Vedma mi rekla, ze se zamiluji, a ze ten muz, ktereho budu milovat bude vyvoleny. Takze ty byt mrtvy nemůzes! Nemůzes, protoze te miluji. Slysis?! Miluji te! A teď vstaň ...
Neův mozek žil ještě dál, i když srdce bylo zastavené - v realitě však žádné poškození nemělo. Co se uvnitř Neovi mysli dělo nevíme a přesně se to ani nikdy nedozvíme, (pokud by nebyl náznak v dalším dílu). Jisté je jen jedno - uvěřil. A vstal z mrtvých jako Vyvolený.

Na základě všech těchto zmíněných věcí se domnívám, že Neo měl předpoklady, stát se vyvoleným, ale zároveň k tomu měl i několik indispozic. Vzhledem k tomu, jak moc se ten první vyvolený podobá budhovi, dal by se k buddhismu vzdáleně přirovnat celý tento proces, a stání se vyvoleným by se dalo přirovnat k nirváně. Zkrátka je zapotřebí projít určitou cestu, aby se jím člověk mohl stát - a předurčení zde fungovat může a nemusí.
Jinými slovy, Vyvoleným se mohl stát v podstatě kdokoliv, kdo by měl dostatečně silnou víru a pevnou vůli věřit, ne pouze Neo.
Vyvoleným se může stát každým z nás, jen v to dostatečně silně uvěřit. A to je právě poselstvím celého filmu.


Epilog

Určitě si vzpomínáte na trénink v prodírání se davem, kdy Morpheus mluví o ostatních Lidech v Matrixu.
Morpheus: The Matrix is a system, Neo. That system is our enemy. But when you're inside, you look around. What do you see. Business men, teachers, lawyers, carpenters. The very minds of the people we are trying to save. But until we do, these people are still a part of that system, and that makes them our enemy. You have to understand, most of these people are not ready to be unplugged. And many of them are so inert, so hopelessly dependent on the system that they will fight to protect it.
Morpheus: Matrix je systém, Neo. Tento systém je náš nepřítel. Ale když uš seš uvnitř, rozhlédni se. Co vidíš? Obchodníky, učitele, právníky, tesaře. Právě takové lidi se pokoušíme zachránit. Ale dokud to neuděláme, budou stále součástí systému, a ten z nich dělá naše nepřátele. Musíš pochopit, že většina těchto lidí není připravena na odpojení. Spousta z nich je tak líná a beznadějně závislá na systému, že budou bojovat, aby jej ochránili.

Když nám potom předává závěrečné poselství, mluví k nám jako k těm potencionálním agentům, kteří chrání tu svou realitu, protože se bojí té ohromující změny.

The One: I know you're out there. I can feel you now. I know that you're afraid. You're afraid of us. You're afraid of change. I don't know the future. I didn't come here to tell you how this is going to end. I came here to tell you how it's going to begin. I'm going to hang up this phone and then I'm going to show these people what you don't want them to see. I'm going to show them a world without you, a world without rules and controls, without borders or boundaries, a world where anything is possible. Where we go from there is a choice I leave to you.
The One: Vím, že jste tam. Vím, že se bojíte. Bojíte se nás. Bojíte se změny. Neznám budoucnost. Nepřišel jsem vám říct, jak tohle všechno skončí. Přišel jsem vám říct, jak to začne. Zavěsím a ukážu těmhle lidem, co před nimi skrýváte. Ukážu jim svět bez vás, svět bez pravidel a nadvlády, bez hranic nebo omezení, svět, kde je možné úplně všechno. Tam, odkud přicházíme, máme možnost volby. A ta je jen na vás.reportáž     matrix     hlavní program     doprovodný program     lidé 1     lidé 2

Copyright © Wulf
poslední aktualizace obsahu: 19.05.2003