Beltine   2004

Červený Kameň,   Slovensko



Rej duchů
aneb tanec s ohněm. Celý beltine byl proložen mnoha výstupy tanečních i dalších skupin.


Flook - zlatý hřeb večera.
Jedna z nejvýznamnějších zahraničních "keltských" skupin, která navštívila SR / ČR.


Účast Flooku
se domlouvala rok a půl a většinu nákladů zasponzoroval British council.


Však také sklidili velký úspěch a přidávali naněkolikrát.


Ačkoliv jejich vystoupení končilo až někdy kolem třetí ráno, lidí tam bylo dost a dost.


Stánky
s občerstvením a s historickými řemesly byli zájemcům k dispozici i většinu noci.


Červený Kameň,
známý slovenský hrad, kde po tři roky bývaly slovenské beltiny. Letos pravděpodobně naposled.


Diváci před pódiem
se vyskytovali v podstatě pořád. Však také bylo na co koukat! ;)


Moraváci
zde byli zastoupeni v hojném počtu. Bylo příjemné, nečekaně potkat tolik známých tváří. Přijeli i Rincoirí.


Dún an Doras
samozřejmě nemohli chybět a patřilo jim závěrečné představení. Den předtím vystupovali v Praze.


Hradní nádvoří
jsme si prohlédli následující den. Beltine samotný se konal hned vedle hlavního areálu hradu.







Copyright © Wulf
poslední aktualizace obsahu: 19.05.2004