Seznam použitelných tagů

Zaváděcí soubor .GBE

TAG Parametry Význam
JMENO jmeno Jméno hry / dobrodružství
GENERUJHRDINU   vytvoří postavu a nahází její vlastnosti
PREDMET jmeno vytvoří předmět s tímto jménem
START soubor otevře soubor s první scénou  
SHOWTITLE soubor načte soubor s obrázkem a zobrazí ho (úvodní obrazovka) 

Datové soubory .TXT

TAG Parametry Význam
POPIS Zobrazí blok textu
CHOICE vygeneruje odkaz pro výběr pokračování ve hře 
text popis odkazu
soubor jméno souboru otevřeného při výběru možnosti
OTOC soubor vygeneruje odkaz 'Pokračování¨...' otevírající soubor
UPRAV upraví některou ze statistik postavy
co upravovaná vlastnost (STESTI, STAMINA, UMENI_BOJE)
okolik hodnota o kterou se vlastnost upraví (+/- číslo)
PROMENA definuje proměnou
jmeno jméno proměnné
hodnota hodnota proměnné (vše je uchováváno jako text)
ZVUK soubor otevře a přehraje zvukový soubor (WAV)
PREDMET jmeno vytvoří předmět s tímto jménem
SMAZPREDMET jmeno smaže předmět s tímto jménem
POTVORA vytvoří potvoru a otevře okno se soubojem
jmeno jméno potvory
stamina stamina (počet životů) potvory
umeni_boje umění boje (síla) potovry
predmet po zabití potvory hráč obdrží tento předmět (nepovinné)
JEPROMENA zpracuje blok kódu při existenci / neexistenci proměnné
jmeno jméno kontrolované proměnná
hodnota hodnota kterou má proměnný mít
not ANO/NE ... negování podmínky
JEPREDMET  zpracuje blok kódu při existenci / neexistenci předmětu
jmeno jméno předmětu
not ANO/NE ... negování podmínky
JEHODNOTAVETSI zpracuje blok kódu při hodnotě některé z vlastností postavy
větší / měnší než podmínková hodnota
co testovaná vlastnost (STESTI, STAMINA, UMENI_BOJE)
nezkolik porovnávací hodnota
not ANO/NE ... negování podmínky

Proměnná
Pro každý nový datový soubor hry který se otevře je automaticky deklarována proměnná "jméno souboru" s hodnotou "ANO" (tj. jako by jste zavolali např. </PROMENA jmeno="003.txt" hodnota="ANO"> ). Toho lze samozřejmě využít hlavně pro volání různých příkazů v závislosti na tom, zda už hráč na určitém místě byl či ne.
Při deklarování nové proměnné se stejným jménem jako již má některá z proměnných existujících dojde pouze k aktualizaci hodnoty.

 Příklad použití tagů:

<JEPREDMET jmeno="zub hadoida" not="ne">
   <popis>
      Procházíš okolo zvláště zatuchlé a hluboké části bažiny ...
      Na zemi leží mrtvola odporného hadoida ...
   </popis>
</jepredmet>

<JEPREDMET jmeno="zub hadoida" not="ano">
   <POPIS>
      Tak tohle nebyl zrovna nejlepší nápad ...
      Procházíš okolo zvláště zatuchlé a 
      hluboké části bažiny a slyšíš podivné bublání ...
      Z vody se náhle vynoří ohavná 
      hadovitá příšera a napadne tě ...
   </POPIS>
   </potvora jmeno="Hadoid" stamina="25" umeni_boje="10" predmet="Zub hadoida">
   <POPIS>
      Zub hadoida má podivné magické vlastnosti.
      Hned jak si ho umístil ke svým ostatním 
      zavazadlům, tak si se začal cítit nějak silnější.
      Tvé umění boje stouplo hned o dva body !
   </popis>
   </UPRAV co="umeni_boje" okolik="2">
</jepredmet>

</CHOICE text="Můžeš se vrátit zpět na východ ..." soubor="005.txt">

Jak to funguje ] Ovládání ] [ TAGy ] Zdrojáky ]


Navštivte JCsoft's Homepage - http://www.jcsoft.cz
Tuto stránku vytvořil Jan Čeřovský - Cerovsky@jcsoft.cz 

Optimalizováno pro Microsoft Internet Explorer 4.x (5.x) a rozlišení 1024x768x16/32bit
Jan Čeřovský (c) 2000 All rights reserved
Jakékoliv nalezené chyby ( špatné odkazy, chybějící obrázky, hrubky, ...) se nebojte nahlásit na můj e-mail.

TOPlist