Úvodní stránka
TolkienCon 2019 >>
Články, zprávy (564)
Nejnovější fotografie
Vaše recenze (475)
Základní informace
Obsazení - herci
Archiv fotografií
Ukázky a další videa
Místa ve filmu
Hudba
Poradna (50)
Výuka elfštiny
Něco ke stažení
Temné zvěsti
Diskusní fórum
Názory, úvahy
Komentáře k filmu
Adresář LOTRů (619)
Bannery webu
WebRing
Odkazy

Kdo jsem já ...
Fantasy novinky
Bazar knih Tip!
Autoři a díla
Povídky,recenze
Fantasy galerie
Fantasy odkazník
On-line chat
Testy a ankety
Filmy a seriály
Hudba
Počítačové hry
Download

Do oblíbených
WAP verze (info)
Výchozí stránka

Kontaktní mail:
Cerovsky@jcsoft.cz

Zde může být
VAŠE reklama !


Filmy online
CSFD.SK
Trailerzone
Pevnost
UNREAL EDITOR
Gameplanet
Abarin DrD
SFK Palantír
Další weby...

Stránky si právě
prohlíží 456 lidí

Celkem návštěvníků
14715097

English version here

Nejen o víně vážně i nevážně...


[ <<< Další článek ] [ Všechny články ] [ Předchozí článek >>> ]

Laeg Mortemir
24.3. 2003
Nový stín - překlad první kapitoly nikdy nedokončeného pokračování Pána Prstenů odehrávajícího se zhruba 100 let po Sauronově páduVerze pro tisk

J. R. R. Tolkien:
Nový stín


Překlad Laeg Mortemir

Tento příběh začíná za dnů Eldariona, syna Elessara, o kterém má toho historie tolik, co říci. Sto pět let uběhlo od pádu Temné věže. Avšak většina obyvatel Gondoru věnovala příběhům toho času už jen pramalou pozornost, ač ještě bylo těch několik živých, kteří si mohli pamatovat válku o Prsten jako stín na jejich ranném dětství. Jeden z nich byl starý Borlas z Per-arduinu. Právě on byl mladší syn Beregonda, prvního kapitána stráže prince Faramira, který přesídlil z Města do Emyn Arnenu. 

"Hluboko jsou zalezlé kořeny Zla," řekl Borlas, "a černá míza je v nich silná. Ten strom nikdy neuschne. Nechej muže bojovat tak často, jak jen mohou, a udeří to dřív, než se stačíš otočit. Ba i při Svátku Bojování by měla být sekera pověšená na zdi !" 
"Díš moudrá slova," řekl Saelon. "soudím tak podle melancholie ve tvém hlasu. Ale co je to všechno všude kolem? Na muže tvého věku jsi velice rozumný a navíc vidíš daleko do kraje. Kde jsi našel místo, kde roste ten temný strom? Snad ne ve tvé vlastní zahradě?" 
Borlas vzhlédl. Jak uviděl Saelona, napadlo ho náhle, jestli je tenhle mladík, obvykle živý a často i napolovic uštěpačný, si toho myslí víc, než kolik se mu toho jeví ve tváři. Borlas sice nezamýšlel otevřít mu své srdce, ale se svým kamenem na mysli mluvil spíše sám k sobě, než ke svému společníkovi. Saelon mu nevrátil jeho letmý pohled. Zlehka si pobroukával, zatímco si nožem vyráběl vrbovou píšťalku.

Dva muži seděli ve stínu blízko příkrého východního břehu Anduiny, která tekla sotva stopu od kopců Arnenu. Byli v Borlasově zahradě a jeho malý čedičový dům bylo možno zahlédnout skrz stromy nad nimi, na západním úbočí kopce. Borlas se nejdřív díval na na řeku a na stromy v jejich červnovém listí, a pak na vzdálené věže města pod žárem pozdního odpoledne. 
"Ne, ne v mé zahradě," řekl zamyšlen. 
"Proč jsi potom tak ustaraný?" zeptal se Saelon. "jestli má muž poctivou zahradu se silnými zdmi, pak si tam on, jako kdokoli jiný, může panovat tak, jak je mu libo a pro své vlastní potěšení,“pozastavil se. "tak dlouho, jak v sobě dokáže udržet sílu života." dodal. "a když pak selže, proč se by se dál namáhal? Stejně bude muset svou zahradu jednou nechat ostatním, a oni se budou muset sami podívat po pleveli." 
Borlas vzdychl, ale neodpověděl. Saelon pokračoval: "Ale jsou samozřejmě někteří, co nebudou spokojeni, a ke konci svého života budou stále svá srdce obtěžovat sousedy, Městem, královstvím, a celým širým světem. Ty jsi jedním z nich, pane Borlasi, a vůbec jsi byl takový, vím to od té doby, co jste mne ještě jako chlapce chytil ve svém sadu. Dokonce ani pak jsi nebyl spokojen s tím, že bys mne nechal o samotě: odradil mne od zkoušení pevnosti tvého plotu. Ne. Byl jsi zarmoucený a hledal jsi, jak mne napravit. Vzal jsti mě tenkrát do tvého domu a mluvil se mnou. Pamatuji si to dobře."Skřetí práce," řekl jste mnohokrát. 'krást ovoce, dobře, předpokládám, že není nic horšího, když chlapci kradou, protože mají hlad, protože se o to jejich otcové příliš nestarají. Ale trhat nezralá jablka, rozbít je nebo odhodit! To je Skřetí práce. Jak jak jste přišli na takovou věc, mladíci?' Pche! Skřetí práce! Byl jsem tenkrát příliš rozzlobený, pane Borlasi, a příliš pyšný, než abych odpověděl, ač to bylo v mém srdci. Říct vám dětskými slovy: "kdyby bylo špatné krást jablko na jídlo, pak je špatné je krást i na hraní. Ale ne horší. Nemluv se mnou o Skřetí práci, nebo ti můžu nějakou ukázat!" 
A to byla chyba, pane Borlasi. Samozřejmě, že jsem již slyšel historky o skřetech a jejich práci, ale do té doby mne to nezajímalo. Změnil jsi můj pohled na ně. Já jsem teď sice vyrostl z titěrných krádeží ( a to se o mne můj otec staral ), ale nezapomenul jsem na skřety. Začal jsem cítit nenávist a myslet na sladkost pomsty. Hráli jsme si na skřety, já a moji přátelé, a někdy jsem si dokonce myslel: 'Možná bych mohl říct naší partě, abychom šli pokácet ty jeho stromy. Pak si třeba bude myslet, že se skřeti doopravdy vrátili.' ale to bylo dávno," Saelon skončil úsměvem. 


Borlas byl překvapen. On teď důvěru přijímal, nedával ji. V hlasu toho mladého muže bylo cosi znepokojivého. Něco, co ho donutilo ptát se, jak hluboké jsou v něm kořeny Zla. Ano, dokonce i srdci Saelona, přítele jeho vlastního syna, a mladíka, který mu v posledních několika letech dal tolik laskavosti a soucitu v Borlasově osamělosti. Rozhodl se však neříkat nic, co si o něm myslí.
"Běda !!" řekl, "my všichni děláme chyby. Já nehlásám moudrost, mladíku, možná jen tu, kterou jsem nasbíral z uplynulých let. Jedna z nich je - a je to smutná pravda - že ten, který to myslí dobře, může více ublížt, než ten, který nechá věci být. Lituji nyní toho, co jsem řekl, jestli to v tobě vzbudilo nenávist. Ač já si nemyslím, že to bylo nepatřičné. Přesto to však bylo správné. Jistě, ale dokonce i chlapec musí rozumět tomu, že ovoce je ovoce, a zničit ho nezralé je ještě horší, než oloupit muže, který se o ně stará. Ti, kteří tak činí, spojí své síly a všechno je to špatně. A toto byla cesta skřetů." 
"A je to také cesta mužů?," řekl Saelon. "Ne! A to nemyslím jen divochy, nebo ty, kteří 'vyrostli pod stínem', jak se říká. Já mám na mysli všechny muže. Já bych už teď také netrhal nezralé ovoce, ale jen proto, že nevím, co se zelenými jablky. Ne pro vaše vysoké důvody, pane Borlasi. Navíc, myslím si, že vaše důvody jsou stejně zkažené, jako to jablko, co jste nechal až příliš dlouho ve skladě. Pro stromy jsou všichni lidé skřeti. Myslíte si, že snad muži přemýšlí nad životem toho stromu, který se chystají pokácet? A proč to vůbe dělají? Aby mohli místo po něm zušlechtit, použít jeho tělo jak dřevo nebo jak palivo, nebo pouze aby měli lepší výhled! Kdyby byly stromy soudcové, byli by u nich muži výš, než skřeti, nebo jen výš, než ničení a nemoci? A co je ještě lepší, mohly by se zeptat, jestli se lidé chtějí dát zničit a živit se temnými šťávami!"
" Muž," řekl Borlas, "který stráží strom před zničením nebo před jinými nebezpečími, nejedná jako skřet nebo darebák. 
Jestli jeho ovoce jí, nezraňuje jej. Strom má ovoce dost, více než potřebuje on sám na zachování svého druhu." 
"Nech ovoce jíst, nebo si s ním hrát," řekl Saelon. "ale já jsem mluvil o zabíjení: sekání a pálení; a kteří opravdoví lidé dělají stromům takové věci? Ty jsi to nedělal. Mluvil jsi o tom, co by si mohly myslet stromy. Ale stromy nejsou soudcové. 
Muži jsou děti Eruovy. Co si myslím o jednom z nich, už znáte. Zlo světa nebylo zpočátku ve Velké Armádě, ale spojilo se s Melkorem. Lidé nepřišli už s tímto zlem v sobě; přišli později jako nový rod řízený Erem, Jedním, a proto jsou nazýváni Jeho dětmi, a všechno, co bylo na Začátku, měli pro jejich vlastní dobro, měli právo na to, aby to užívali dobře, bez pýchy nebo svévole, ale s úctou. Jestli cítí dítě chlad zimy, stromy nejsou špatné, jestliže jsou ochotny vzdát se svého dřeva na zahřátí toho dítěte. Ale dítě nesmí zničit strom žertem nebo ze záště, vytrhnout mu kůru nebo rozbít jeho větve. A dobrý hospodář použije nejdřív dříví uschlé nebo starý strom a nezničí mladý a nenechá ho hnít pro nic lepšího, než je hraní se sekerou. 
"Ale to je to, co jsem řekl. Kořeny zla jsou zalezlé hluboko, a z dáli k nám jde jed. Pracuje v nás tak, aby mnoho lidí dělalo tyto věci - a stali se pak sluhy Melkora. Ale skřeti dělali tyto věci odjakživa; škodili s potěšením všem věcem, které mohly trpět, a nechaly se jen kvůli nedostatku síly, ne opatrnosti nebo milosrdenstva. Ale mluvili jsme o tom už dlost dlouho." 
"Proč!?," řekl Saelon, "vždyť jsme stěží začali. To nebylo tvým sadem, ani tvými jablky, ani mnou, jak sis myslel, když jsi mluvil o znovuvstání Temného stromu. To, co jste si myslel, pane Borlasi, mohu pouze hádat. Mám oči a uši, pane."
Jeho hlas klesl a byl sotva slyšet mezi šustěním listí, když slunce klesalo vzadu za Mindolluinou. "Slyšel jsi jméno...," řekl téměř bezhlasně, " Herumor?" Borlas na něj podíval s úžasem a obavou. Jeho ústa se zahýbala chvějícími se pohyby řeči, ale žádný zvuk nevyšel. 
"Vidím, že slyšel," řekl Saelon. "a asi si říkáš, kde jsem to slyšel já. Ale nejsi rozhodně více užaslý než já, jak jsi toto jméno slyšel ty, pane. Jak říkám, já mám dobré oči a uši, ale tvé jsou již zastřené, i když je denně užíváš. A tato věc musí být tajena tak, jak jen to může vychytralost vymyslet." 
"Čí vychytralost?" řekl Borlas, náhle a divoce. Jeho oči byly matné, ale planuly hněvem. 
„Slyšel jsem to jen z pouličních hovorů, samozřejmě," odpověděl nevzrušeně. "Ještě jich není mnoho, aby poštvali všechny lidi proti Gondoru, ale je jich čím dál víc. Ne všechno však bylo naplněno od doby, co zemřel velký král a lidé se již tolik neobávají." 
"Jen jsem tak hádal," řekl Borlas, "Mrzne mi vřelost léta v srdci. Pro muže může mít zahrada silné zdi, Saelone, a ještě tam nenalezne žádný mír či naplnění. Ale jsou takoví nepřátelé, které zdi venku neudrží; konec konců, něčí zahrada je jen část celého království. Jsou to zdi samotného království, které musí doopravdy bránit. Ale co je to za šepot? Co by chtěli?!" vykřikl s rukou na Saelonově koleni. Ale řekni mi," promluvil pomalu, "Jsi jeden z těch, kteří tu řeč poslouchají?"
na tváři mladého muže se zatřásl cizí úsměv. “Nejlepší obrana je útok," odpověděl, "jak nám říkali kapitáni; ale když to udělají obě strany, střetnou se v bitvě. A tak to taky udělám. Neodpovím vám, pane Borlasi, do té doby, než mi řeknete vy: jste jeden z těch, kteří poslouchali, nebo ne?"
"Jak si to můžeš myslet?" vykřikl Borlas.
"A jak si to můžete myslet vy?" zeptal se Saelon. 
"Ale já si to nemyslím." řekl opět Borlas, "Copak ti má slova nedala odpověď?" 
"Já se tě zeptám dřív, než ti budu odpovídat," řekl Saelon a díval se na něj tak, jako by na něm něco hledal.
"Jak jsi ty, který sedíš zde v Emyn Arnenu a jen zřídka jdeš do města - jak jsi slyšel šepots toho jména?" Borlas shlédl na zem, ruce sevřené mezi koleny. Chvíli neodpovídal. Nakonec však zase vzhlédl; jeho tvář ztvrdla a oči byly více obezřetné. 
"Neodpovím ti, Saelone," řekl. "Ne, dokud se tě nezeptám ještě na něco jiného." 
"Na co? Na skřety? Nebo na to, jak jsem mluvil o utrpení stromů v rukou lidí? Pane Borlasi, soudit mužské srdce podle jeho slov není moudré. Jsem možná drzý, ale určitě je to lepší, než pouhá ozvěna vaší řeči. Tak, který teď odpoví první?" 
"Mladší má být zdvořilý ke starému," řekl Borlas; "a navíc se mezi lidmi počítá ke znakům rovnosti, když odpoví ten, který byl tázán první." 
Saelon se usmál. "Velmi dobře," řekl. "Nech mne to říci: první otázka, na kterou jsi se zeptal a zůstala nezodpovězena, byla, co to bylo za řeč, kterou někteří lidé vedou? Lze vůbec najít v minulosti všeho věku a tradice nějakou odpověď? Já jsem ještě mladý a nezkušený. Avšak, jestliže si to opravdu přejete vědět, možná jsem mohl ty věci šeptat tak, abyste tomu rozuměl." Vstal. 
Slunce se zastavilo nad horami; stíny se prohloubily. Západní zeď Borlasova domu ve svahu kopce zežloutla v odlesku slunce, ale řeka pod ní byla stále temná. Podíval se na oblohu a pak sešel dolů k Anduině. 
„Ještě je přece večer krásný," řekl, "ale vítr teď fouká na východ. Měsíc dnes zakryjí oblaka."
"Ano," řekl Borlas a chvěl se jako zmrzlý vzduch, "Pokud tím jen nemíníš varovat starého dědka, aby zůstal doma a neuhnal si bolest v kostech." zvedl se, obrátil se na cestu směrem ke svému domu a myslel si, že mladík již nechce říci nic jiného; ale Saelon k němu přiběhl a položil mu ruku na rameno. 
"Oblečte si na večer raději něco teplejšího," řekl, "Pokud si přejete dozvědět se více a jestliže pro to chcete něco udělat, přijďte za mnou na cestu dnes večer. Setkám se s vámi u východní brány vzadu za vaším domem; nebo tamtudy přinejmenším projdu, jakmile se úplně setmí, a vy můžete přijít. Či ne; samozřejmě jak budete chtít. Budu černě oděn a každý, kdo půjde se mnou musí být oblečen podobně. A teď již nashledanou, pane Borlasi! Rozhodněte se tedy, dokud Sluce svítí." Saelon se s úklonou otočil, odcházeje stezkou, která lemovala okraj příkrého břehu, a šla pryč na sever k domu jeho otce. Již zmizel za ohybem, avšak v Borlasových uších stále ještě zněla jeho poslední slova. 
Po nějaké době, co Saelon odešel, tam Borlas pořád stál, zakrýval si oči a vraštil obočí, opřen o chladnou kůru stromu vedle cesty. Jak tak stál, pokoušel se nazpátek ve své mysli objevit, jak tato podivná a znepokojivá konverzace začala. Co bude dělat po soumraku, ještě nerozhodl. Už od jara neměl dobrou náladu, ačkoli to bylo ještě celkem dobré v jeho věku. Ten jej však zatěžoval méně, než jeho osamělost. Od doby, co jeho syn Berelach opět v dubnu odplul na Lodích a nyní žil skoro u Pelargiru, jeho povinností bylo....
Saelon to bedlivě poslouchal, kdykoli byl doma. Přinášel pak svému dávnému příteli zprávy z celého velkého království. Nebo starému otci jeho přítele; pro Berelacha to byl svého času věrný společník, ačkoli to vypadalo, že se v poslední době skoro nevidí. 
"Ano, to bylo ono," řekl si Borlas pro sebe. " 'Mluvil jsem se Saelonem v Pelargiru,' citoval mi Berelacha. Byl tam nějaký menší neklid, tam dole v Ethiru: několik námořníků zmizelo, a také se ztratila malá loď Loďstva. Nic důležitého, samozřejmě, podle Berelacha. 
'Mír dělá věci přehlédnutelné,' říkalo se vždycky, možná ti námořníci odjeli za nějakým vlastním záměrem. předpokládám, že měli přátele v jedom ze západních přístavů, a možná, že se - bez povolení a bez lodivoda - vydali na plavbu a utonuli. Poznali však pravdu. Bohužel, tyto dny dostáváme příliš málo skutečných a schopných námořníků. Ale přinejmenším, všichni přece vědí, že západní pobřeží nejsou pro nezkušené bezpečná. To bylo vše. Mluvil jsem o tom se Saelonem, a ptal jsem se, jestli neslyšel něco i o dálném jihu.
'Ano,' řekl,' slyšel jsem. Ale jen málo lidí bylo spokojeno s oficiálním pohledem. Ti námořníci nebyli nezkušení; vždyť to byli synové rybářů. A navíc mimo pobřeží nebyly žádné bouře.' " 
Jak to Saelon řekl, náhle si Borlas vzpomněl na další zvěsti, zvěsti, o kterých mluvil Othrondir. To byl on, kdo mluvil o moru. A pak začala jedna polovina Borlase přemýšlet o Temném stromě. Otevřel oči a laskal kmen stromu, o který se opíral; vzhlédnul k jeho šedivým listům proti proti blednoucímu nebi. Hvězda se zaleskla skrz větve. Zlehka znovu promluvil, jako kdyby ke stromu. 
"Dobře, co se má tedy stát? Saelon o tom jistě něco ví. Ale je to opravdu tak jisté? V jeho slovech zněl výsměch a pohrdání lidským životem. A ani neodpověděl na otázku přímo. Černé oblečení! A ještě - proč mne zval, abych šel s ním? Copak si myslí, že podvede starého Borlase! Zbytečné. Je zbytečné to zkoušet: žádný by nedoufal, že si nakloní muže, který si pamatoval Zlo starých časů, ač jsou již jakkoli dávné. Zbytečné, jestli by chtěl uspět: starý Borlas už nebude nástroj nějaké cizí ruky. Saelon se mohl pokoušet hrát si na vyzvědače, zjišťovat lži o tom šepotu. Čerň by mohla být jeho přestrojením a pomoct mu, aby se schoval do tmy. Ale zas, co bych mohl dělat, abych z něj dostal nějaké to tajemství nebo nebezpečné poselství? Zřejmě bude lépe, když mu nebudu překážet v cestě. " na Borlasovo srdce sáhla chladná myšlenka. Nepřekážet mu v cestě? Mohl by být nalákán na nějaké místo, kde by mohl zmizet jako Námořníci! 
Navíc, pozvání dostal Borlas až po tom, co se Saelon dozvěděl, že už ví o šepotu a dokonce slyšel Jméno. A vyhlásil mu nepřátelství. K tomuto Borlas došel; věděl, že již brzy přijde Saelon. Byl výzvou, a on ji přijal. Plácl dlaní do stromu. 
"Já už dávno nejsem dětinský," řekl; "ale smrt není daleko a můžu tak ztratit ještě mnoho let, když si to nechám protéct mezi prsty." narovnal se, zvedl hlavu a odešel nahoru po cestě, pomalu, ale pevně. Když překračoval práh, hlavou mu prolétla myšlenka. 
"Možná jsem byl smrti ušetřen právě proto: Někdo musí ještě žít, s pevnou myslí, který pamatuje, co bylo před Velkým mírem. Vůně má dlouhou paměť. Pořád ještě cítím ten zápach starého Zla a vím to právě kvůli tomu.“
Dveře pod krytým vchodem byly otevřené; ale dům vzadu byl ve tmě. Nebylo slyšet žádný z těch obvyklých zvuků večera, jen ticho, hrobové ticho. Vešel, přemýšleje nad tím. Zvolal, ale nikdo neodpověděl. Zastavil se v úzké chodbě, která procházela celým domem, a zdálo se, jako by byl zabalen do černého papíru. Nezůstal tam ani záblesk soumraku. Náhle to ucítil, nebo se to tak alespoň zdálo, ač to přišlo takřka zevnitř celého okolního vnějška: cítil staré Zlo a věděl, kvůli čemu to bylo.

Laeg Mortemir - Filip Burian filipesb@quick.cz

Pozn. Belcarnen: nejedná se o žert; Tolkien skutečně začal psát pokračování a to hned několikrát, ale nikdy se nedostal příliš daleko. Úryvky z jeho pokusů jsou spolu s komentářem uveřejněny např. v History of Middle-Earth: The Peoples of Middle-Earth (str. 409 - 421).

Přečteno celkem 19554x, verze pro tisk

Další článek - Reportáž a fotografie z ElfConu 2003 v Havlíčkově Brodě aneb dobrá nálada, fajn lidé, skvělý program a výživná strava (28.3. doplněny fotografie od Wulfa)

Předchozí článek - Výsledky Oscarů, aneb když je téměř vše předem jasné a úroveň klesá... (25.3. doplněno o video); Sméagol až v Návratu Krále; Video - interview s Peterem Jacksonem

[ Všechny články ]  [ Nejoblíbenější články ]  [ Komentovat tento článek ]
bddacano, poidáno 14.1.2019 23:59:36
<a href=http://viagragenerics.com/>buy real viagra online</a> buy discount viagra <a href="http://viagragenerics.com/">cheap viagra online</a>
nwwBuime, poidáno 14.1.2019 17:53:13
<a href="http://canadiansapharmacyvgy.com/">viagra online generic</a> buy brand viagra <a href="http://canadiansapharmacyvgy.com/">buy viagra online</a>
nwwUsege, poidáno 14.1.2019 15:21:44
<a href="http://canadiansapharmacyvgy.com/">generic viagra online canadian pharmacy</a> viagra sildenafil <a href="http://canadiansapharmacyvgy.com/">best generic viagra</a>
nnmletle, poidáno 14.1.2019 12:42:13
<a href=http://cialiscials.com/&gt;cialis canada pharmacy online</a> tadalafil liquid <a href="http://cialiscials.com/">best online pharmacy for cialis</a>
aaqHoows, poidáno 14.1.2019 3:47:28
<a href=http://viagraoahvfn.com/&gt;generic viagra for sale</a> order viagra online <a href="http://viagraoahvfn.com/">generic viagra online pharmacy</a>
hhtEmock, poidáno 14.1.2019 1:54:01
<a href=http://onlineviagraunes.com/>buy viagra online reddit</a> order viagra online <a href="http://onlineviagraunes.com/">buy viagra cheaper</a>
jjyGeoca, poidáno 13.1.2019 3:50:46
<a href=http://cialisckajrhd.com/>canadian pharmacy online cialis</a> cialis pill <a href="http://cialisckajrhd.com/">buying cheap cialis online</a>
jjysnorn, poidáno 13.1.2019 1:22:23
<a href=http://cialisckajrhd.com/>brand cialis online</a> tadalafil cialis <a href="http://cialisckajrhd.com/">cialis buy online</a>
ddbfainc, poidáno 12.1.2019 17:45:31
<a href=https://www.niqabsquad.com/>viagra generic usa</a> generic viagra reviews <a href="https://www.niqabsquad.com/">pictures of generic viagra</a>
gsfdueds, poidáno 12.1.2019 11:20:44
<a href="http://567tm.com/bbs/home.php?mod=space&uid=1457401&do=profile&from=space">order viagra online</a> <a href=http://games4king.com/profile/ruthie52408>canadian generic viagra</a> http://www.wuzhishan.hn.cn/home.php?mod=space&uid=765395&do=profile&from=space
<a href="http://www.wuzhishan.hn.cn/home.php?mod=space&uid=770107&do=profile&from=space">when will generic viagra be available</a> <a href=http://www.jieyide.cn/home.php?mod=space&uid=2131602&do=profile&from=space>viagra online no prior prescription</a> http://av1611.org/newslink.php?news_link=http://cheapnowaaaa.com/
<a href="http://www.wwegames.net/profile/wadeviner1">best generic viagra</a> <a href=http://567tm.com/bbs/home.php?mod=space&uid=1464983&do=profile&from=space>viagra online generic</a> http://agropromnika.dp.ua/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=443492
<a href="https://www.juxinfu.com/space-uid-241450.html">is there a generic for viagra</a> <a href=http://3.7ba.biz/out.php?url=http://cheapnowaaaa.com/&gt;viagra online canadian pharmacy</a> http://www.983sun.com/home.php?mod=space&uid=2449844&do=profile&from=space
<a href="http://meolycat.com/bbs/home.php?mod=space&uid=839846&do=profile&from=space">online viagra prescription</a> <a href=http://www.wwegames.net/profile/etsukoamd3>buy generic viagra</a> http://wx2.yc775.com/home.php?mod=space&uid=551203&do=profile&from=space
<a href="http://www.wuzhishan.hn.cn/home.php?mod=space&uid=769308&do=profile&from=space">online viagra</a> <a href=http://www.wwegames.net/profile/alyciamiele>can you buy viagra online</a> http://www.gdaca.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1957261002
<a href="http://wx2.yc775.com/home.php?mod=space&uid=549225&do=profile&from=space">viagra generic</a> <a href=https://royaladventurers.wiki/Get_Fit_With_These_Uncomplicated_And_Straightforward_Methods..._Advice_Num_49_From_396>buy generic viagra online</a> http://www.983sun.com/home.php?mod=space&uid=2453031&do=profile&from=space
<a href="http://wx2.yc775.com/home.php?mod=space&uid=557215&do=profile&from=space">viagra generic</a> <a href=http://www.liujingwen.com/blog/member.asp?action=view&memName=ReganEleanor53633>order viagra online</a> https://www.avchi.cc/home.php?mod=space&uid=425523&do=profile&from=space
<a href="http://text.hlt.nectec.or.th/smwiki/index.php/Enhancing_Your_Lifestyle_Strategies_For_Ideal_Health_Programs..._Info_Number_34_Of_112">buy generic viagra online</a> <a href=http://567tm.com/bbs/home.php?mod=space&uid=1453590&do=profile&from=space>generic viagra names</a> http://www.wwegames.net/profile/soniakane88
<a href="http://www.cdchunhua.com///U/uid-1702747.Shtml">cheap viagra online canadian pharmacy</a> <a href=http://www.liujingwen.com/blog/member.asp?action=view&memName=FatimaGreenough1>generic viagra for sale</a> http://www.jobref.de/node/1073802
<a href="http://www.ncdtz.com/home.php?mod=space&uid=596632&do=profile">viagra generic date</a> <a href=https://www.juxinfu.com/space-uid-241877.html>generic viagra reviews</a> http://shanghai.bbs.365tcmall.com/home.php?mod=space&uid=49164&do=profile
<a href="https://www.avchi.cc/home.php?mod=space&uid=421546&do=profile&from=space">online viagra prescription</a> <a href=http://games4king.com/profile/kristengour>viagra online canadian pharmacy</a> http://games4king.com/profile/ouidacreaso
<a href="http://new.urbanchina.org/space.php?uid=2389900&do=blog&id=1299324">buy generic viagra online</a> <a href=http://www.shanghai-hm712.com/home.php?mod=space&uid=225720&do=profile&from=space>best generic viagra</a> https://krkray.ru/board/user/profile/2205545
<a href="http://www.uliao8.com/home.php?mod=space&uid=1015470&do=profile&from=space">when will generic viagra be available</a> <a href=http://forum.healthsobar.com/home.php?mod=space&uid=1094628&do=profile&from=space>best place to buy generic viagra online</a> http://www.ommoo.net/space-uid-614690.html
<a href="http://withinfp.sakura.ne.jp/eso/index.php/13780510-superb-ideas-that-will-make-improvements-to-your-hair-and-make-/0">generic for viagra</a> <a href=https://crew.ymanage.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2483338>generic viagra reviews</a> http://www.983sun.com/home.php?mod=space&uid=2446894&do=profile&from=space ~~````

gsfacano, poidáno 11.1.2019 23:34:50
<a href="http://www.liujingwen.com/blog/member.asp?action=view&memName=EulaPierce9231269">generic viagra online pharmacy</a> <a href=http://www.liujingwen.com/blog/member.asp?action=view&memName=CathleenGladden12>generic viagra online</a> http://withinfp.sakura.ne.jp/eso/index.php/13773450-get-educated-about-eye-treatment-with-these-very-simple-to-foll/0
<a href="http://567tm.com/bbs/home.php?mod=space&uid=1456445&do=profile&from=space">when will generic viagra be available</a> <a href=https://crew.ymanage.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2488228>viagra online usa</a> http://meolycat.com/bbs/home.php?mod=space&uid=840654&do=profile&from=space
<a href="http://jaqlib.sourceforge.net/wiki/index.php/Get_Your_Human_Body_In_The_Best_Form_However..._Info_Number_46_From_856">buy viagra online cheap</a> <a href=http://www.shanghai-hm712.com/home.php?mod=space&uid=221454&do=profile&from=space>best place to buy generic viagra online</a> https://www.igrimace.com/bbs/space-uid-2248313.html
<a href="https://www.juxinfu.com/space-uid-242188.html">viagra online canada</a> <a href=http://www.wwegames.net/profile/kimwoodbury>canadian generic viagra</a> http://www.cdchunhua.com///U/uid-1704000.Shtml
<a href="http://secretgirlgames.com/profile/keira622417">viagra online prescription</a> <a href=http://www.ph-ww.com/userinfo.php?uid=3010445>buy viagra online cheap</a> http://www.jinshinet.com/space-uid-734758.html?do=profile
<a href="http://wx2.yc775.com/home.php?mod=space&uid=553142&do=profile&from=space">generic viagra canada</a> <a href=http://withinfp.sakura.ne.jp/eso/index.php/13785674-you-can-tame-your-tresses-hair-treatment-ideas-for-you-tip-no-4/0>does generic viagra work</a> http://www.wwegames.net/profile/jefferygrav
<a href="http://www.liujingwen.com/blog/member.asp?action=view&memName=MillaHayworth40314">;best place to buy generic viagra online</a> <a href=http://v8bit.ru/bitrix/rk.php?goto=http://cheapnowaaaa.com/>generic viagra 100mg</a> https://wiki.cizaro.com/index.php?title=Get_Healthy_With_These_Basic_And_Quick_Methods..._Info_Number_31_Of_817
<a href="http://bbs.shushang.com/home.php?mod=space&uid=391836&do=profile&from=space">viagra online canada</a> <a href=http://www.psfront.com/blog/member.asp?action=view&memName=ShennaFeagin227662>best place to buy generic viagra online</a> http://shanghai.bbs.365tcmall.com/home.php?mod=space&uid=47945&do=profile
<a href="http://test.tz94.com/home.php?mod=space&uid=341361&do=profile&from=space">generic viagra online</a> <a href=http://games4king.com/profile/reginaldx37>canadian pharmacy generic viagra</a> http://www.dkjh.ptc.edu.tw:8888/subject/GenderEquality/member.asp?action=view&memName=EmersonDugas069123
<a href="http://www.wuzhishan.hn.cn/home.php?mod=space&uid=765215&do=profile&from=space">generic viagra online</a> <a href=http://567tm.com/bbs/home.php?mod=space&uid=1463712&do=profile&from=space>does generic viagra work</a> http://secretgirlgames.com/profile/masonstruth
<a href="http://www.zoneti.ca/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=5140655">buy generic viagra</a> <a href=http://www.jieyide.cn/home.php?mod=space&uid=2131099&do=profile&from=space>buy real viagra online</a> http://www.jieyide.cn/home.php?mod=space&uid=2131559&do=profile&from=space
<a href="http://wx2.yc775.com/home.php?mod=space&uid=557990&do=profile&from=space">cheap generic viagra</a> <a href=http://www.ncdtz.com/home.php?mod=space&uid=597237&do=profile>generic viagra names</a> http://bbs.shushang.com/home.php?mod=space&uid=387012&do=profile&from=space
<a href="http://secretgirlgames.com/profile/sherry41v27">buy viagra online cheap</a> <a href=http://test.tz94.com/home.php?mod=space&uid=341608&do=profile&from=space>cheap generic viagra</a> http://withinfp.sakura.ne.jp/eso/index.php/13782000-eye-care-a-hundred-and-one-some-tips-and-advice-info-num-42-fro/0
<a href="http://567tm.com/bbs/home.php?mod=space&uid=1459041&do=profile&from=space">generic viagra online pharmacy</a> <a href=http://games4king.com/profile/alizaheinz>cheapest viagra online</a> http://www.telediez.com/index.php?url=http://cheapnowaaaa.com/
<a href="http://withinfp.sakura.ne.jp/eso/index.php/13783056-all-of-your-eye-care-concerns-answered-here-tip-number-7-from-5/0">cheap viagra online canadian pharmacy</a> <a href=http://www.jinshinet.com/space-uid-735298.html?do=profile>best place to buy generic viagra online</a> http://567tm.com/bbs/home.php?mod=space&uid=1464448&do=profile&from=space ~~````

aaqsmito, poidáno 11.1.2019 19:07:23
<a href=http://viagraoahvfn.com/&gt;canadian generic viagra</a> generic viagra online pharmacy <a href="http://viagraoahvfn.com/">viagra online usa</a>
hhyEmock, poidáno 11.1.2019 11:31:29
<a href=https://almeidacorp.com/&gt;buy viagra cheapest</a> price viagra <a href="https://almeidacorp.com/">buy viagra without a prescription</a>
vvecheno, poidáno 11.1.2019 6:35:01
<a href=http://canadiannowv.com/&gt;mexico generic viagra</a> viagra purchase <a href="http://canadiannowv.com/">generic canadian viagra</a>
bbselata, poidáno 10.1.2019 16:35:06
<a href=https://bitcapblog.com/&gt;best generic viagra</a> viagra for sale <a href="https://bitcapblog.com/">generic name for viagra</a>
BrceBew, poidáno 18.4.2018 2:49:30
prices for cialis 50mg opinioni cialis generico
<a href="http://kaivanrosendaal.com/#Buy-Cheap-Cialis-Online"&gt;buy cialis online</a> how do cialis pills work mycanadyanpharmacycialis

Brcecar, poidáno 17.4.2018 15:52:37
cialis online napol i recommend cialis generico
<a href="http://kaivanrosendaal.com/#Buy-Cheap-Cialis">Buy Cheap Cialis in usa</a> cialis soft tabs for sale generico cialis mexico

BrceBew, poidáno 17.4.2018 8:54:10
deutschland cialis online prix cialis once a da
<a href="http://kaivanrosendaal.com">cialis usa</a> cialis soft tabs for sale how much does a cialis cost

Brcecar, poidáno 16.4.2018 23:16:18
generic cialis pro import cialis
<a href="http://kaivanrosendaal.com/">cialis in usa</a> can i take cialis and ecstasy cialis in sconto

BrceBew, poidáno 16.4.2018 16:43:10
dosagem ideal cialis cialis 05
<a href="http://kaivanrosendaal.com/#Buy-Cheap-Cialis">cialis in usa</a> cialis rckenschmerzen cialis sicuro in linea

kamagra vs viagra, poidáno 3.4.2018 14:14:12
kamagra uk
<a href="http://kamagrabst.com/"&gt;buy kamagra 100 mg oral jelly</a>
kamagra 100mg oral jelly side effects
<a href="http://kamagrabst.com/"&gt;kamagra gold 1200din</a>
kamagra jelly usa
http://kamagrabst.com/
kamagra uk next day

kamagra oral jelly uses, poidáno 28.3.2018 7:12:43
kamagra reviews users
<a href="http://kamagradxt.com/"&gt;buy kamagra</a>
kamagra 100mg oral jelly for sale
<a href="http://kamagradxt.com/"&gt;the kamagra store hoax</a>
kamagra kopen in de winkel utrecht

EveGavY, poidáno 23.2.2018 3:07:57
Lipitor Generic Online No Presciption Can You Get High On Cephalexin Bactroban <a href=http://cheapciali.com>online pharmacy</a> Acquista Levitra 10 Mg Kamagra Falschung Amoxicillin Pediatric Tab
Eowyn, poidáno 17.7. 2008 19:14:44
Korektúry a mierne úpravy a ja je to dobrý začiatok pre novú knihu ak sa sem do českej stránky môžem zapliesť ľudia:-)Bolo by to dobré je to typicky...ako to povedať...tolkienske,ak mi budete rozumieť...škoda že to majstre Tolkien nedopísal...
Marek, poidáno 16.2. 2008 19:18:50
Mohlo by tam být o někom z Valar.
DaraS, poidáno 16.1. 2006 16:46:39
A o Legolasovi tam nic neni?
Laeg Mortemir, poidáno 1.7. 2005 13:25:16
Je mi líto, ale Nového Stínu je opravdu jen tahle část. Jinak, už jsem vyrostl a možná je načase to zase trošku zrevidovat, ať se to líp čte.
Nargon, poidáno 23.6. 2005 12:08:47
Nevíte kolik toho celkem napsal, myslím tohodle Novýho stínu. Snad nenapsal jen jednu kapitolu?
Elwing, poidáno 22.6. 2005 13:18:58
Je to fakt bezva.Chtěla bych jenom vědět jak to skončí.Jakou dobu teď nebudu moct spat:))))
DaraS, poidáno 17.4. 2005 20:44:50
ahojky hledam povídky o Pánu prstenu pokud nejakej znate napiste mi n E-mail DaraS@seznam.cz
Vilya, poidáno 15.1. 2005 14:41:08
Ja sa o zo tiež veľmi zaujímam.Budú tu aj nejaké ďalšie preklady?
Turgon , poidáno 14.12. 2004 15:06:03
Panečku. Hezký čtení, chtěl bych to celý. O tom pachu zla, atd....
Turgon , poidáno 14.12. 2004 15:06:02
Panečku. Hezký čtení, chtěl bych to celý. O tom pachu zla, atd....
Faramir, poidáno 16.6. 2004 15:42:33
jo,jo byla z toho pěkná občanská válka.Chtěli svrhnout Eldariona .
Faramir, poidáno 16.6. 2004 15:42:31
jo,jo byla z toho pěkná občanská válka.Chtěli svrhnout Eldariona .
Tharkun,Incanus, poidáno 22.3. 2004 14:10:18
Bodlo by viac quinejciny a: PanPrs. je malo dodatkov, pisma a viet.treba to pre zavislakov ako ja!!↓↓↓ϓ2;♪☼♫►
Durin, poidáno 19.11. 2003 13:41:05
Hustý noooooooooo.......uz se ale tesim na ROTK.........DiKy CaU
Arsiméné, poidáno 5.4. 2003 20:21:20
Pak jsem ráda, že se pokračování nakonec nekonalo.
asfaloth, poidáno 4.4. 2003 15:14:14
no ano-hobiti miznou z paměti a začíná věk lidí, kterých díla pretrvají, i když nedosáhnou krásy zašlých let.
Já osobně taky mzslím, že všechno začíná tak neokřesně a neuhlazeně, takže by ma zázraky neprekvapili :)

Marko Bimbo, poidáno 3.4. 2003 19:52:29
O hobitech není protože teď už je věk lidí, ne?
Arsiméné, poidáno 2.4. 2003 19:21:12
Ruby, to máš pravdu. Ale mě se ten dialog nezamlouvá moc ani po slohové stránce - myslím jako celek, zatímco rozhovory hobitů v hospodě se mi líbí. Samozřejmě že definitivní verze by byla něco jiného.
Ale stejně mě překvapuje, že začátek není o hobitech.

Aradan, poidáno 2.4. 2003 8:51:08
btw-pochopil jsem z textu dobře,že se odehrává po smrti krále Elessara?-já jen že ten zemřel až nějakých 120 let po Sauronovi :)
Ruby, poidáno 1.4. 2003 17:54:32
IMHO je kritika textu předčasná. Je to, jako byste celého Pána Prstenů měli možnost posoudit jen podle úvodní debaty obtloustlých hobitů, sedících s pivem v hospodě a klábosících o tom, že Krajem začínají procházet divní lidé. Taky byste asi nejásali a netvrdili, že jde o skvělé dílo s poutavou zápletkou a hlubokomyslnými myšlenkami. A vidíte ;-)
Marko Bimbo, poidáno 1.4. 2003 17:46:25
Laeg: Ty komentáře kritizujou ten původní text, ne překlad...
Eldalië, poidáno 1.4. 2003 12:33:42
Já taky píšu pokračování. Vám by se to určitě nelíbilo, ale me nejak uspokojuje, když "vim" jak to bylo dál!
Laeg mortemir, poidáno 1.4. 2003 11:43:34
I když teda ty poslední komentáře mě kritizujou, tak teda nevim...:-)
Laeg mortemir, poidáno 1.4. 2003 11:40:53
Nemusite me chlacholit, ale za tu chvalu moc diky!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!( jinak je mi fakt patnáct, když už to Bimbo načal )
Frutiguti, poidáno 31.3. 2003 9:56:53
To by sme chceli vediet aj my, teda ja.
Arsiméné, poidáno 30.3. 2003 13:19:26
Nějak mi to přijde takové neživé, nezáživné, i když některé úvahy stojí za zamyšlení. Tolkienovy myšlenky to jsou, ale styl moc ne. Snad by z toho později něco udělal, nevím. Je mi smutno.
Lilith, poidáno 28.3. 2003 21:44:45
Sírwen, poidáno 28.3. 2003 20:16:07
Arsiméné, poidáno 28.3. 2003 19:19:46
asfaloth, poidáno 28.3. 2003 17:29:57
asfaloth, poidáno 28.3. 2003 17:20:04
Aubi ml., poidáno 28.3. 2003 17:06:51
Martina, poidáno 28.3. 2003 14:01:47
Corwin, poidáno 28.3. 2003 13:13:50
Jan Belcarnen Čeřovský, poidáno 28.3. 2003 10:29:14
Corwin, poidáno 28.3. 2003 9:00:27
Cali, poidáno 27.3. 2003 20:17:16
Laeg Mortemir, poidáno 27.3. 2003 14:01:14
Lucyova, poidáno 26.3. 2003 14:57:39
Corwin, poidáno 26.3. 2003 11:23:01
Lucyova, poidáno 26.3. 2003 10:41:28
Marko Bimbo, poidáno 26.3. 2003 9:57:58
Lucyova, poidáno 26.3. 2003 9:22:12
Inka, poidáno 25.3. 2003 21:06:20
Ungel, poidáno 25.3. 2003 20:44:21
Arsiméné, poidáno 25.3. 2003 18:32:19
Kilburn, poidáno 25.3. 2003 13:38:11
Trpaslík, poidáno 25.3. 2003 11:51:21
magictrip, poidáno 25.3. 2003 10:15:17
Mahtiel Uruviel, poidáno 25.3. 2003 9:23:21
Jan Belcarnen Čeřovský, poidáno 25.3. 2003 8:42:07
Aubi ml., poidáno 25.3. 2003 8:36:37
Aubi ml., poidáno 25.3. 2003 8:31:10
Ungel, poidáno 24.3. 2003 23:50:14
Nenymir syn Nemirův, poidáno 24.3. 2003 19:43:59
Marko Bimbo, poidáno 24.3. 2003 19:32:59
asfaloth, poidáno 24.3. 2003 18:57:24
Jan Belcarnen Čeřovský, poidáno 24.3. 2003 18:34:32
Fingolfin, poidáno 24.3. 2003 18:31:36
[ Všechny komentáře ]

Diskuze čtenářů na těchto stránkách není provozovatelem serveru nijak moderována a upravována. Provozovatel nemá vliv na obsah jednotlivých příspěvků a nenese za ni zodpovědnost. Vyhrazuje si však právo kterýkoliv příspěvek smazat, pokud bude odporovat normám slušného chování.
Jméno: E-mail:

Komentář:

Upozorňovat na nové komentáře mailem?
Přepiš heslo   --> 


Informovat o nových komentářích k tomuto článku
E-mail:V nadpisu V textu V komentářích


Zadejte text pro hledání v eláncích (napo. Gandalf A Balrog, Elijah Wood NEBO Orlando Bloom, Dvi Viže A Faramir A Frodo). Minimální délka hledaného slova jsou toi znaky.

Poslední elánky / novinky

Pozvánka na TolkienCon 2019
Dne 12.11.2018 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 0
Pozvánka na TolkienCon 2018
Dne 8.11.2017 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 1
Pozvánka na TolkienCon 2017
Dne 7.11.2016 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 18
TolkienCon 2016 – fotky, video, atd. (doplněno: 18.1. 11:58)
Dne 18.1.2016 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 69
Pozvánka na TolkienCon 2016
Dne 12.11.2015 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 33
Pozvánka na TolkienCon 2015
Dne 9.11.2014 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 1
TolkienCon 2014 – fotky, záznamy tak vůbec (doplněno: 24.1. 22:47)
Dne 23.1.2014 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 15
Pozvánka na TolkienCon 2014
Dne 9.11.2013 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 9
TolkienCon 2013 – fotky, reportáže, přednášky a tak vůbec (poslední aktualizace 29.1. 21:19)
Dne 26.1.2013 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 10
Hobit: Neočekávaná cesta
Dne 19.12.2012 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 12

O čem se psalo před rokem?

 
[ Všechny články / rozšířené hledání ]Nejen o víně...


27.1. 2009
Pokud o tom náhodou ještě nevíte, tak 28. května bude v Praze zahrána Symfonie Pán prstenů! Detaily najdete a lístky můžete objednávat ZDE

9.4. 2008
Na adrese www.lotrcon.cz najdete pozvánku na letošní LOTRcon ve dnech 27.6 - 29.6 2008, pásma na téma nejen Pán prstenů jako součásti Festivalu Fantazize.

5.3. 2007
Máte radi fantasy a sci-fi? Baví Vás história Slovanov? Ste blázni do mangy a anime? Alebo si chcete len prísť vyskúšať DDR či Sing Star ? Ak ste aspoň na jednu otázku odpovedali pozitívne, potom niet lepšej voľby ako navštíviť Slavcon 2007. Pestrý trojdňový program len za 200 Sk v predpredaji a za 250 Sk na mieste. Pre bližsie informácie navštívte stránku www.slavcon.arda.sk, kde sa môžete priamo zaregistrovať. (akci pořádá Spoločenstvo Tolkiena, kon

15.11. 2005
Dne 17.11.2005 od 14h se v sále HAMU uskuteční koncert Pražského Filmového Orchestru (viz. malá recenze). I tentokrát je krom hudby J. Williamse připravena The Lord of the Rings Trilogy Howarda Shorea. Více informací na stránkách PFO

10.1. 2005
Palace Cinemas Slovanský dům mají na programu maraton všech rozšířených verzí Pána prstenů. Bohužel startuje o půlnoci z 18. na 19. ledna (úterý na středu), což při dvanácti hodinách filmu není dvakrát ideální čas. Tohle rozhodně není poslední příležitost, takže se nemusíte snažit zlikvidovat v takto nelidský termín a v klidu můžete počkat. A nebo zajít jen na rozšířený Návrat krále...

... všechny zprávičky

Tipy na pohlednici !


Návrat Krále - 26 fotekDvě Veže - 15 fotekComics - postupně doplňováno

Nejoblíbenější články


DVD a VHS
Objednejte si Návrat krále se slevou!


Hry
Návrat krále a další hry na PC, PSX i PS2Zasponzorujete provoz tohoto webu? Více zde

Poradna
Gondorský archiv - poradna v otázkách tolkienistických

Byla by pro vás zajímavá projekce všech rozšířených verzí Pána prstenů s nějakou tou přednáškou?
Ano, kdykoliv (kino v Praze)
[ 1206 - 61,66% ]
Ano, v dubnu 2006 (kino v Praze)
[ 24 - 1,23% ]
Ano, v květnu 2006 (kino v Praze)
[ 99 - 5,06% ]
Ano, později (kino v Praze)
[ 25 - 1,28% ]
Ano, kdykoliv (kino v Brně)
[ 298 - 15,24% ]
Ano, v dubnu 2006 (kino v Brně)
[ 15 - 0,77% ]
Ano, v květnu 2006 (kino v Brně)
[ 16 - 0,82% ]
Ano, později (kino v Brně)
[ 52 - 2,66% ]
Spíše ne
[ 58 - 2,97% ]
Určitě ne
[ 163 - 8,33% ]
... výsledky starších anket

Upozornit na nové články
Více informací zde


Nostalgie - starý design
... články, novinky
... divácké recenze

...::: Film Pán Prstenů - The Lord Of The Rings Movie na webu JCsoft's Fantasy (ISSN 1214-052X):::...
Vytvořil a spravuje pro vás Jan "Belcarnen" Čeřovský
Optimalizováno pro kvalitní prohlížeče a rozlišení 800x600 a vyšší
Chcete spolupracovat na tvorbě stránek? Mít zde svou reklamu? Napište!