Spojené národy zemí Draka
Pakt o vzájemné toleranci

Vzhledem k tomu, že jsme mírumilovného zaměření a stále hledáme cesty k nastolení spravedlnosti a stability ve světe Red Dragona, se aliance Spojené národy zemi Draka a Necromancer's Guild zastoupené Aharazem, pánem Modrých Hor a Belcarnenem, gubernátorem Midkemie, zavazuji k dodržování následujících bodů:

I.
Obě aliance se zavazuji neútočit na sebe ani na své spojence. Dojde-li k porušení tohoto, bude smlouva s okamžitou platností vypovězena. Pokud se jedna ze stran rozhodne od smlouvy odstoupit, musí o tom dát vědět čtyři dny předem, případně nesmí po dobu čtyř dní útočit na stranu druhou.

 II.
Obě strany slibují nevyvíjet proti sobě žádné neválečné aktivity vedoucí k poškození partnera. Bude-li zjištěno porušení tohoto bodu, pak dojde k okamžitému anulování smlouvy.

III.
Podobně se obě strany zavazují projevovat ochotu a vstřícnost k dalšímu prohlubování mírové spolupráce, případně k dohodě o vojenské podpoře.

 IV.
Smlouva nabývá platnosti umístěním jejího plného znění na propagační stránky aliance, písemným potvrzením imperátora dané aliance tamtéž. Smlouva je otevřena dalším dodatkům a změnám. Tyto změny musí být předem schváleny oběma stranami a nabývají platnosti jejich umístěním na propagační stránky.

Ať navěky žije přátelství našich aliancí!

Tak praví Aharaz, pán Modrých Hor a imperátor Spojených národů zemí Draka a svým podpisem stvrzuji já, Belcarnen, gubernátor Midkemie a imperátor Necromancer's Guild.
Tato smlouva by nemohla být uzavřena bez výrazné podpory Khunaga, pána Darkmooru a ministra zahraničí Necromancer's Guild.

[ ZPĚT ]


Nacházíte se na JCsoft's FANTASY Homepage - http://www.jcsoft.cz/fantasy/
Tuto stránku vytvořil Jan "Belcarnen" Čeřovský - Cerovsky@jcsoft.cz 

Optimalizováno pro Microsoft Internet Explorer 4.x (5.x) a rozlišení 1024x768x16/32bit
Jan Čeřovský (c) 2000 All rights reserved
Jakékoliv nalezené chyby ( špatné odkazy, chybějící obrázky, hrubky, ...) se nebojte nahlásit na můj e-mail.

TOPlist