Pakt o vzájemné toleranci

Aliance Necromancer's Guild, toho času v čele s Belcarnenem, gubernátorem Midkemie, uzavírá dohodu s alianci _______, toho času v čele s ________, gubernátorem ________. Aliance se zavazují, že si navzájem nevypovědí válku. Taktéž slibují, že nenapadnou žádnou ze "spřátelených" či "spojeneckých" aliancí druhé strany bez vážného důvodu a předchozího projednání s druhou stranou. Strany se zavazují, že dají o novém spojenectví vědět na svým případných propagačních stránkách či o něm informují své "přátele" a "spojence". Tato smlouva nezaručuje žádnou válečnou pomoc, ale taktéž nezakazuje o ni žádat v případě ohrožení. Minimální výpovědní lhůta této smlouvy je čtyři dny. 
Tak pravil Belcarnen, gubernátor Midkemie a imperátor Necromancer's Guild a svým podpisem a pečetí také potvrdil.
Totéž učinil i _______ , gubernátor ________ a imperátor ________________
Před oltářem Torakovým dne _______________

 [ ZPĚT ]


Nacházíte se na JCsoft's FANTASY Homepage - http://www.jcsoft.cz/fantasy/
Tuto stránku vytvořil Jan "Belcarnen" Čeřovský - Cerovsky@jcsoft.cz 

Optimalizováno pro Microsoft Internet Explorer 4.x (5.x) a rozlišení 1024x768x16/32bit
Jan Čeřovský (c) 2000 All rights reserved
Jakékoliv nalezené chyby ( špatné odkazy, chybějící obrázky, hrubky, ...) se nebojte nahlásit na můj e-mail.

TOPlist