Diskusní fórum na JCsoft's Fantasy
Informace a nápověda

Diskusní fórum je systém pro komunikaci mezi návštěvníky těchto stránek. Vytváří prostředí umožňující debatovat na témata jednotlivých místností s jednoduchostí a rychlostí internetu vlastní. V poslední době jsou jeho funkce doplňovány tak, aby splňoval i náročnější uživatelské požadavky (provázání s mobilními telefony atp.). V systému vystupujete pod uživatelským jménem, které si můžete sami zvolit. Toto jméno si pak chráníte heslem. Uživatelské jméno a heslo jsou jediné dva údaje požadované pro přístup do fóra.

[ Seznam místností ] [ Osobní nastavení ] [ V místnosti ] [ Grafické smajlíky ] [ XP a Levely ]Seznam místností:

Testovací místnost [ 6 ]  2 NEW 
Zde se provádí testy toho co fórum snese [Info] [Ank]

Zobraz


Testovací místnost ... jméno místnosti
[ 6 ] ... celkový počet příspěvků v místnosti
 2 NEW  ... počet nových příspěvků od poslední návštěvy místnosti
Zde se provádí testy toho co fórum snese ... krátka popiska toho, o co v místnosti jde
[Info] ... je-li toto u místnosti pak obsahuje delší informační stránku k danému tématu (home)
[Ank] ... je-li toto u místnosti pak obsahuje aktivní anketu
Zobraz ... vstup do místnosti

Zobrazit [ všechny ] [ aktivní ] [ oblíbené ] [ vaše ] místnosti

Těmito odkazy se vybírá, které místnosti budou zobrazeny v seznamu. Jako základní (použit po přihlášení a vždy po kliknutí na Zpět na seznam místností) je nastaveno Aktivní. Toto lze změnit v osobních nastaveních (a používat např. oblíbené)

[ všechny ] ... seznam kompletně všech dostupných místností ve fóru
[ aktivní ] ... seznam pouze aktivních místností. Za aktivní je považována taková, ve které je alespoň jeden nový příspěvek za posledních 7 dní.
[ oblíbené ] ... v tomto výpisu se objevují pouze ty místnosti, které jste si sami zařadili do oblíbených (odkaz [ Zařadit do oblíbených ] v místnosti)
[ vaše ] ... v tomto výpisu jsou pouze ty místnosti, které jste vy sami vytvořili

... tímto tlačítkem obnovíte seznam místností tak, aby obsahoval aktuální údaje (počty nových příspěvků atp.)


Osobní nastavení:

Do osobního nastavení se dostanete pomocí odkazu [ Vaše osobní nastavení ] nebo [ nastavení ] (vždy poblíž vaší ikonky a jména v horní části právě otevřené části fóra). V osobních nastavení lze definovat doplňující údaje a parametry pro vaši virtuální identitu ve fóru a stávající údaje upravovat. Nastavení nabízí ...
V místnosti:

Jste v místnosti Testovací místnost
Spravuje ji pro vás BELCARNEN , spolusprávcují: [ JCSOFT ]
Info stránka ] [ Anketa ] [ Tisk/offline ] [ Nastavení ] místnosti

Zařadit do oblíbených ] [ Nezobrazovat v aktivních ]
[ Zpět na seznam místností ]  Pouze náhled?  Auto HTML?


Jste v místnosti Testovací místnost ... logicky jméno místnosti, kde se právě nacházíte
Spravuje ji pro vás BELCARNEN ... informace o tom, kdo místnost vytvořil (jako odkaz do soukromé pošty)
spolusprávcují: [ JCSOFT ] ... seznam dalších uživatelů, kteří mají práva editovat parametry místnosti (info stránka, anketa, ...)
[ Info stránka ] ... přepnutí pohledu místnosi na jeho informační stránku
[ Anketa ] ... přepnutí pohledu místnosi na jeho anketu
[ Tisk/offline ] ... otevření nového okna, ve kterém je posledních 20 příspěvků ve strohém čistě textovém výpisu vhodném pro uložení nebo tisk
[ Nastavení ] ... nastavení parametrů místnosti (jméno, info stránka, anketa, delší info popiska, spolusprávci, ...)
[ Zpět na seznam místností ] ... návrat do seznamu místností; vhodnější používat toto než tlačítko zpět v prohlížeči (použitím tohoto odkazu dojde k aktualizaci počtu nových příspěvků v místnostech a podobně)
[ Zařadit do oblíbených ] ... vložení místnosti do seznamu vašich oblíbených. V případě, že tato místnost ve vašich oblíbených již je, mění se odkaz na Vyřadit z oblíbených a funkce je opačná
[ Nezobrazovat v aktivních ] ... opak oblíbených místností, vložení místnosti do seznamu vašich neoblíbených. V případě, že tato místnost ve vašich neoblíbených již je, mění se odkaz na Vyřadit z neoblíbených a funkce je opačná. Neoblíbené místnosti se nezobrazují ve výpisu aktivních místnotí.
... po stisknutí tohoto tlačítka se do boxu pro psaní příspěvků vloží tag <B> (a jeho uzavření </B>) do kterého vepsaný text se zobrazí tučně
... po stisknutí tohoto tlačítka se do boxu pro psaní příspěvků vloží tag <I> (a jeho uzavření </I>) do kterého vepsaný text se zobrazí kurzívou
... smaže text právě napsaný v boxu pro psaní příspěvků
... odešle napsaný text do fóra a ten se buď přímo uloží a začne zobrazovat, nebo se ukáže pouze vám jako náhled. Toto závisí na tom, zda je políčko Pouze náhled? ponecháno prázdné nebo je zatrženo.
Auto HTML? - je-li toto políčko zatrženo, vaše příspěvky jsou automaticky formátovány do HTML (odřádkování enterem se změní na příslušný html tag, www adresy začínající na http:// nebo www jsou automaticky konvertovány na odkaz se zobrazením v novém okně). Pokud políčko zaškrtnuto není, musíte si veškeré formátování provádět sami v příspěvku. Stav tohoto přepínače při vstupu do místnosti lze zvolit v osobním nastavení.Pouze příspěvky od obsahující text

Do této místnosti vkládejte pouze příspěvky určené k testování možností fóra. Není určena pro hlášení chyb! Děkuji.

Aktualizační tlačítko obnoví obsah místnosti (načte nové příspěvky a podobně). Pokud vyplníte políčka Pouze příspěvky od nebo obsahující text a použijete aktualizační tlačítko, výpis příspěvků se omezí na ty, které vyhovují danným parametrům (jejich autorem je uživatel vybraného jméne či text příspěvku obsahuje zapsané slovo).
Delší bílý text je pak volitelnou rozšířenou popiskou místnosti, které může obsahovat např. informace o aktuálním tématu (řešeném "problému"), specifikace co do místnosti patří a co ne, důležité sdělení správce místnosti (teď tu týden nebudu tak omluvte ... :o) a podobně.

[ BELCARNEN ] červená/zelená - uživatel off-line/on-line ve fóru, přidáno 29.10.2001 8:40:40, příspěvek č. 7  NEW 

[smaž]
Tento příspěvek ukazuje použití HTML tagů:
Tučně
Kurzíva
Odkaz[ BELCARNEN ] ... autor příspěvku (jako odkaz do soukromé pošty)
/ ... uživatel je právě připojen (on-line) / nepřipojen (off-line) ve fóru
přidáno 29.10.2001 8:40:40 ... datum a čas vložení příspěvku
příspěvek č. 7 ... pořadové číslo příspěvku v rámci místnosti
 NEW  ... označení nového (dosud nepřečteného) příspěvku
[smaž] ... výmaz příspěvku z fóra
Ikonka autora příspěvku funguje jako odkaz na informace o něm (poznámky které poskytl, seznam místností jež vytvořil,...)Grafické smajlíky:

Při psaní příspěvku je možné vložit některý z dostupných smajlíku. Toto je prováděno zapsáním jeho textové alternativy. Má-li uživatel zapnuto zobrazování smajlíků, jsou tyto symboly automaticky zkonvertovány na obrázek.
Dostupné smajlíky:
:-)
:-/
:-(
;-)
%-)
:-D
?!?XP a Levely:

Na diskuzním fóru byl experimentálně zaveden level a xp systém. XP jsou body, které získáváte za aktivitu. Level pak je vyjádření statutu, který ve fóru máte. K tomotu kroku sem přistoupil především kvůli obavám z návalu podivných existencí okolo premiéry Pána Prstenů. A některé části se docela osvědčují. Něco více o levelech ...
Level 0:Nově registrovaný uživatel. Může využívat místnosti, poštu, hlasovat v anketách a vše ostatní. Nesmí zakládat místnosti (pokud nezíská 5000 XP)
Level 1:Starší, prověřený uživatel. Může zakládat místnosti.
Level 2:Uživatel s právy používat alternativní vstup do fóra (WAP, zaslání příspěvku mailem) - právě se testuje
Level 3:Správce. Má možnost povyšovat z levelu 0 na level 1, mazat jakékoliv příspěvky.
Level 4:Rozšíření správcovských pravomocí. Může editovat parametry libovolné místnosti, nevztahují se na něj omezení v přístupu a zápisu do místností.
Level 5:Tak to raději ani nechtějte vědět :-)
Level 1 a tedy právo zakládat místnosti je možné získat relativně snadno a to aktivitou. Pokud se budete inteligentně projevovat, jistě na sebe "povýšení" nenechá dlouho čekat.
A ještě něco málo o získávání XP:
Přihlášení do fóra:1 XP
Vložení příspěvku:3 XP
Odeslání pošty:2 XP
Odeslání kontaktu:2 XP
Odeslání poznámky:2 XP
Hlasování v anketě:1 XP


...::: Diskusní fórum na webu JCsoft's Fantasy :::...
Vytvořil a spravuje pro vás Jan "Belcarnen" Čeřovský
Optimalizováno pro Internet Explorer 5+ a silné nervy